Atuarfik Inussuk søger et antal lærere pr. 1. august

Fakta

Stillingstype: Tre lærere til specialafdelingen

Virksomhed: Atuarfik Inussuk

Ansøgningsfrist:7. juni

Kontakt: Uffe Lilholm, tlf. +299 58 32 03 eller e-mail: ufli@sermersooq.gl

Vil du være med til at skabe Grønlands bedste folkeskole? Og har du lyst til at være en del af en dynamisk arbejdsplads, hvor anerkendelse, fællesskab og udvikling er bærende værdier?

Så har vi det helt rigtige job til dig!

August 2024 er Nuuks nye skole – Atuarfik Inussuk - klar til at tage imod medarbejdere og elever fra de to nuværende byskoler og to skolepasningsordninger.

Skolen:

Du vil blive en del af en skole med ca. 1.000 elever fordelt på 1.-10. klasse og med 10 specialklasser. Vi er en helt ny skole i udvikling og i de kommende år vil vi have et stort fokus på det 21. århundredes kompetencer, projekt baseret læring, teamsamarbejde, kvalitetsudvikling og styrkelse af elevernes faglige niveau.

Skolens vision er at skabe elevers som kan være kreative, gode samarbejdsevner, tænke kritisk, har digital dannelse, har gode kommunikationsevner og som kan arbejde tværfagligt.

Skolens vision for læringsmiljøer er at understøtte en anden slags læring end den traditionelle og at skabe et undervisningsmiljø, hvor vi tager udgangspunkt i den enkelte elevs behov og giver eleven lyst til at lære.

Skolen består p.t. af 92 medarbejdere fordelt på 4 afdelinger, hhv. 1.-3. klasse, 4.-7. klasse, 8.-10. klasse og en specialafdeling. Der er en skoleinspektør, tre viceskoleinspektører og 4 trinledere med en trinkoordinator for specialklasserne. Stillingerne er fuldtidsstillinger. Læs mere om Atuarfik Inussuk her:

https://sermersooq.gl/da/2023/08/den-nye-skole-i-nuuk-har-faaet-sit-navn/

https://sermersooq.gl/da/den-nye-skole-i-nuuk/

Et stærkt fællesskab:

På Atuarfik Inussuk ønsker vi en dynamisk arbejdsplads, hvor anerkendelse, fællesskab og udvikling er bærende værdier. Vi lægger vægt på en positiv og anerkendende tilgang til hinanden, hvor vi alle har et ansvar for, at skabe den bedste skole og arbejdsplads. Vi tror på, at et højt ambitionsniveau og trivsel, skaber gode vækstbetingelser for læring og udvikling, og derfor er alles indsats betydningsfuld - lige fra rengøring, leder, administration og socialrådgiver til vejleder, lærer, pædagog og pedel.

Vi kan tilbyde dig:

Et udfordrende job med muligheder for at udvikle dig som lærer og som menneske. Man får en enestående chance for at være med til at præge og bidrage til en helt ny skole i udvikling. Som lærer får du den nødvendige sparring og oplæring fra kollegaer og ledelse, så du kan føle dig tryg og godt rustet til jobbet.

Vi søger:

Tre lærere til specialafdelingen, som kan undervise i alle fag. Her skal den ene af lærerne have ansvar for skolepatruljen.

Man skal være indstillet på et tæt teamsamarbejde med de øvrige lærere i teamet og i afdelingen samt have tæt kontakt til forældre.

Vi forventer at du:

∙ Er positiv, engageret, ansvarsfuld og igangsættende

∙ Er åben og loyal og god til at skabe gode relationer

∙ Du er en god klasserumsleder

∙ Vil indgå i et positivt samarbejde med kollegaer, ledelse og forældre

∙ Kan se muligheder frem for begrænsninger

∙ Er motiveret til at indgå i et fleksibelt og udviklingsorienteret skolemiljø

∙ Kan indgå i og være med til at videreudvikle teamsamarbejdet i en trinopdelt skole

∙ Er seminarieuddannet lærer

Yderligere oplysninger fås hos:

Såfremt stillingen har din interesse, er du velkommen til at tage kontakt for uddybende oplysninger om stillingen og tilhørende arbejdsopgaver til Uffe Lilholm, tlf. +299 58 32 03 eller e-mail: ufli@sermersooq.gl

Straffe- og Børneattest:

Den stilling er omfattet af lov om pligt til at indhente straffe- og børneattest. I henhold til loven kan ansættelsen først begynde, når kommunen har modtaget tilfredsstillende straffe- og børneattest. Vi skal derfor gøre opmærksom på, at tiltrædelsestidspunktet først kan aftales, når kommunen har modtaget børneattest fra rigspolitiet samt straffeattest fra Politiet.

Børneattesten indhentes af kommunen med samtykke fra vedkommende, hvor straffeattesten indhentes af vedkommende hos Politiet.

Løn- og ansættelsesvilkår:

Løn- og ansættelsesforhold sker i henhold til gældende overenskomst mellem Grønlands Selvstyre, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Ansættelsen vil ske med 3 måneders prøvetid.

Bolig:

Der kan ikke anvises personalebolig til stillingen.

Ansøgning:

Ansøgning mærket med Job nr. 494-24, og vedlagt uddannelsesbevis og dokumentation for tidligere beskæftigelse m.v. skal være uploadede inden fristens udløb.

Sådan søger du:

Ansøgninger skal sendes elektronisk, via link nederst på denne side, hvor du kan vedhæfte din ansøgning og CV.

Bemærk:

Vi modtager ikke ansøgninger i papir eller mails, send venligst din ansøgning elektronisk ved stillingsopslaget.

Ansøgningsfrist: 7. juni 2024

Søg denne stilling

Powered by Labrador CMS