Angerlarsimaffik Pilutaq søger ufaglærte medarbejdere

Fakta

Stillingstype: Ufaglærte medarbejdere

Virksomhed: Angerlarsimaffik Pilutaq

Ansøgningsfrist: 2. juli

Kontakt: Nukánguak’ Lynge Andersen e-mail: forst@pilutaq.gl telefon: 382457

Ansættelsesdato: 1. August 2024 eller efter aftale.

Angerlarsimaffik Pilutaq søger ufaglærte medarbejdere

Brænder du for at arbejde med anbragte børn og vil du være med til at gøre en forskel i et ungt miljø

Angerlarsimaffik Pilutaq

Pilutaq har beliggende i Sisimiut, Grønland, og er enhed der varetager landsdækkende døgninstitutioner, høre under Departementet for Sociale Anliggender, Familie og Justitsområdet for omsorgssvigtede børn og unge mellem 11og 17 år. De anbragte børn har haft en opvækst præget af omsorgssvigt og kommer fra hele Grønland.

Pædagogikken på Pilutaq er baseret på en kognitiv, ressourceorienteret og anerkendende tilgang i et struktureret miljø.

Vi lægger vægt på, at de får en stabil hverdag med skolegang, fritidsinteresser og et socialt liv uden for institutionen. I weekender og ferier forsøger vi at tilbyde børnene gode oplevelser i naturen i form af hytteture, jagt- og skiture, samt at deltage i diverse arrangementer i byen.

Reference

Faglært nærmeste reference er Souschef/Afdelingsleder i Pilutaq

Vi forventer:

- At du er stabil/robust og engageret i dit arbejde.

- At du kan arbejde struktureret og være en tydelig voksen.

-At du har erfaringer arbejde omkring anbragte børn

- At du har en relevant erfaring i arbejdet med anbragte børn og unge.

- At du kan planlægge og skabe meningsfulde aktiviteter for børnene og de unge sammen med øvrige personale.

- At du er villig til at tage på koloni og projektture i bygderne eller i naturen

-At du kan arbejde skiftende arbejdstider, f.eks. morgen, aften samt døgnvagter.

-at du kan tage kontaktperson til et eller to barn

-At du er ansvarsbevidst

Vi kan tilbyde:

- Et spændende og alsidigt job i et miljø, hvor der er fokus på faglighed.

- Faglig udvikling gennem undervisning og supervision.

- En arbejdsplads, hvor du selv får mulighed for at byde ind med og realisere idéer i forhold til børnene og de unge, sammen med pædagogerne og øvrige ansatte.

- Du skal forvente at blive kontaktperson til 1 beboer

- Anerkendende kollegaer, som er parate til at yde kollegial sparring og supervision.

Arbejdstiden er på 40 timer ugentlig.

Straffeattest/Børneattest

Denne stilling er omfattet af lov om pligt til at indhente straffeattest/børneattest. I henhold til loven kan ansættelsen først begynde, når Pilutaq har indhentet en straffeattest/børneattest.

Straffeattest/børneattesten vil indgå i Pilutaq vurdering af hvem der skal ansættes i stillingen.

Løn og ansættelsesforhold

Løn - og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Bolig

Der anvises ikke personalebolig til stillingen. Såfremt en ansøger allerede har personalebolig gennem ansættelse i Selvstyret, bibeholdes ret til anvist personalebolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Yderligere oplysninger

Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte forstander Nukánguak’ Lynge Andersen e-mail: forst@pilutaq.gl telefon: 382457

Ansøgningsfrist: 2. juli 2024

Indsend ansøgning, CV, uddannelses- og kursusbeviser, samt andre relevante dokumenter ved at trykke ”Send ansøgning”.

Vi modtager ikke ansøgninger via e-mail.

Send ansøgning

Powered by Labrador CMS