Afdelingsledere søges til Inuusuttut Inaat i Qaqortoq

Fakta

Stillingstype:  Afdelingsleder

Virksomhed: Inuusuttut Inaat

Ansøgningsfrist: 5. juli

Kontakt: 642117 eller inuusuttut@inaat.gl 

Vil du være med til at styrke vores indsats for børnene på Inuusuttut Inaat? Er du ansvarsfuld og god til at skabe trygge, forudsigelige rammer for børn og unge, er det muligvis dig vi søger.

Inuusuttut Inaat er en døgninstitution, for omsorgssvigtede børn og unge i alderen 0-18 år.

Institutionen hører under Socialstyrelsen i Grønlands Selvstyre.

Vi søger en afdelingsleder, som er god til at holde overblikket, kan strukturer opgaverne og være til stede, både overfor personalet, såvel som overfor målgruppen. Kan du se formålet og udarbejde handleplaner, i samarbejde med afdeling, hvor den barnets udvikling og trivsel er i fokus, så er vi meget interesseret i at hører fra dig.

Stillingen vil være med tiltrædelses 1. september 2024 eller efter aftale.

Om stillingen

• Varetage den daglige ledelse på afdelingen.

• Planlægge og strukturer afdelingens personalemøder, samt følge op på beslutningerne.

• Planlægge og holde sig opdateret på vagtplanerne.

• Være med til at skabe mening mellem praksis og teori.

• Sikre at der arbejdes efter de faglige målsætninger, den fastlagte struktur og ramme.

• Udarbejde statusskrivelser, udviklingsplaner og underretninger

• Modtage og introducere nye medarbejder

Vi tilbyder

• Forskelligartede arbejdsopgaver.

• En spændende arbejdsplads i konstant udvikling.

• Kursus, efteruddannelse og seminar.

• Sags supervision og personlig supervision.

Vi forventer

• At du arbejder loyalt ift. Inuusuttut Inaats mål og værdier og udviklingsindsatser.

• At du arbejder inddragende, anerkendende og opfølgende.

• At du kan indgå i et kollegialt ligeværdigt samarbejde.

• At du er indstillet på at være en del af en flerkulturel arbejdsplads.

• At du indgår i vagtplanen, som også indbefatter aften og weekend vagter.

For stillingen gælder det at ansøgere skal være uddannede pædagog eller med tilsvarende uddannelse og arbejdets art forudsætter at, der behersker det grønlandske sprog, hvorfor dobbeltsproget ansøgere foretrækkes.

Yderlige oplysninger fås ved henvendelse til institutionen telefon 642117 eller inuusuttut@inaat.gl 

Se Inuusuttut inaat under: www.uupi.gl

Ansøgningsfristen d. 05. juli 2024

Løn og ansættelsesforhold

Løn - og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Bolig

Der kan til stillingen anvises umøbleret personalebolig efter de til enhver tid gældende regler. Der kan ikke anvises bolig til personer, der i forvejen har en personalebolig eller en anden bolig ejet af kommunen eller Grønlands Selvstyre. Husleje og depositum betales efter de til enhver tid gældende regler for den anviste bolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Husleje og boligstandard kan variere afhængigt af boligens alder, ejerforhold mv. Der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig, hvorfor der kan ske indkvartering vakant, herunder også i mindre bofællesskaber eller hotellejligheder, for hvilket der sker beskatning. Det er ikke muligt at holde større husdyr eksempelvis hund eller kat i personale- eller vakantboligen.

Indsend ansøgning, CV, uddannelses- og kursusbeviser, samt andre relevante dokumenter ved at trykke ”Send ansøgning”.

Vi modtager ikke ansøgninger via e-mail.

Send ansøgning

Powered by Labrador CMS