Afdelingsleder til Sikkerneq, Najugaqarfik Elisibannguaq Maniitsoq

Fakta

Stillingstype: Afdelingsleder

Virksomhed: Sikkerneq

Ansøgningsfrist: 8. juli

Kontakt: Ane Jensen til: 813343/ 520262 samt e-mail: ne-fortander@nanoq.gl eller fælles mail:elis@nanoq.gl & til Souschef Jonna J Olsen til.: 813343/817993 Mail: jjol@nanoq.gl

Afdelingsleder til Sikkerneq Najugaqarfik ElisibannguaqNajugaqarfik Elisibannguaq hører under socialstyrelsen søger uddannet Afdelingsleder til Sikkerneq.

Ansøgningsfrist er: 08.07.2024

Ansættelse: Der ønskes ansat hurtigst muligt. Samtaler afholdes løbende, og vurderes løbende.

Najugaqarfik Elisibannguaq er en specieldøgninstitution for 21 voksne udviklingshæmmede. Beboernes alder er fra 42 til 78 år, med følgende afdelinger:Najugaqarfik Elisibannguaq har 12 Pladser, Sikkerneq 5, Ukaliusaq 4 beboer.

Ansøger for Afdelingslederen forventer vi:

  • At du er indstillet på at fortsætte det pædagogiske samarbejde med vores nuværende medarbejdere.
  • At du er stabil.
  • At du er dobbeltsproget.
  • At du er interesseret i at arbejde med udviklingshæmmede, og har forståelse for hver enkelt beboernes udviklingstrin.
  • At du er indstillet på at være ledsager til andre byer.

Arbejdsugen er 40 timer med skiftende vagter, weekendvagter samt vagter på helligdagene.Yderligere oplysninger kan fås ved at henvende sig til forstanderinde Ane Jensen til: 813343/ 520262 samt e-mail: ne-fortander@nanoq.gl eller fælles mail:elis@nanoq.gl & til Souschef Jonna J Olsen til.: 813343/817993 Mail: jjol@nanoq.gl

Løn og ansættelsesforhold

Løn - og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Bolig

Der kan til stillingen anvises umøbleret personalebolig efter de til enhver tid gældende regler. Der kan ikke anvises bolig til personer, der i forvejen har en personalebolig eller en anden bolig ejet af kommunen eller Grønlands Selvstyre. Husleje og depositum betales efter de til enhver tid gældende regler for den anviste bolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Husleje og boligstandard kan variere afhængigt af boligens alder, ejerforhold mv. Der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig, hvorfor der kan ske indkvartering vakant, herunder også i mindre bofællesskaber eller hotellejligheder, for hvilket der sker beskatning. Det er ikke muligt at holde større husdyr eksempelvis hund eller kat i personale- eller vakantboligen.

Indsend ansøgning, CV, uddannelses- og kursusbeviser, samt andre relevante dokumenter ved at trykke ”Send ansøgning”.Vi modtager ikke ansøgninger via e-mail.

Send ansøgning

Powered by Labrador CMS