AFDELINGSLEDER TIL SHARED SERVICE CENTER I NUUK

Fakta

Stillingstype:
Afdelingsleder

Virksomhed:
Royal Greenland A/S

Ansøgningsfrist:
24. april 2024

Kontakt:
Lars Wittendorff, på telefon 361354.

Royal Greenland A/S søger til omgående tiltrædelse en engageret og energisk afdelingsleder med godt humør, til Shared Service Center på hovedkontoret her i Nuuk.

Information om stillingen:

Shared Service Center (SSC), er den enhed i koncernens organisation, som varetager en stor del af de administrative opgaver i Grønland, herunder regnskabsfunktionen.

Som afdelingsleder har du i dagligdagen ansvaret for ledelsen af SSC, samt varetager herudover selvstændigt forskellige opgaver inden for controlling.

Kreditorbogholderiet

Består af 6 medarbejdere, der i fællesskab varetager en stor del af de regnskabsmæssige opgaver for Royal Greenland A/S, 37 fabrikker, samt 6 andre tilknyttede selskaber.

Med SAP-økonomisystem, løses følgende kreditoropgaver:

· Registrering og opfølgning på bilag

· Betaling af vore kreditorer

· Diverse afstemninger

· Øvrige forekommende opgaver i en normal regnskabsafdeling, herunder diverse opgaver i forbindelse med udarbejdelsen af periode- og årsregnskaber.

Ledelsesopgaven omfatter planlægning, fordeling og uddelegering af arbejdsopgaver, samt opfølgning på opgaveløsninger, samt sikre uddannelse af medarbejdere. 

Vores arbejdsmiljø er kendetegnet ved, at alle kender hinanden, og at vi arbejder tæt sammen. Det giver alle mulighed for at deltage aktivt i beslutningsprocesser og bidrage med deres faglighed

Om opgave som Controller:

  • Udarbejder du forretningsgange og vejleder omkring kreditorbogholderiet.
  • I samarbejde med de øvrige controllere foretager du månedlig controlling vedr. de selskaber RG har management-aftaler med.
  • Udarbejde periode- og driftsrapportering, herunder afvigelsesforklaring mod budget / target. for selskabet Pelagic Greenland A/S.
  • Deltagelse i analyser, herunder forbedrings-analyser med tilhørende opfølgning
  • Klargøre regnskabsmateriale til den eksterne revision.

Personlige og faglige kvalifikationer:

· Uddannelse inden for regnskab, formentlig Cand.merc. eller HD(R)/HA niveau, eller Akademiuddannelsen - økonomi og ressource styring, med mindst 5 års praktisk erfaring.

· Erfaring fra revisionsfirma eller som medarbejder i en regnskabsafdeling.

· Ledererfaring fra tidligere jobs.

· Godt kendskab til større ERP-systemer (gerne SAP) og Microsoft office-pakken, især MS Excel.

· Selvstændighed og evne til at bevare overblikket i stressede situationer

· Ordenssans og omhyggelighed

· Dobbeltsproget ansøger (Grønlandsk/dansk), vil blive foretrukket.

Vi tilbyder:

· et spændende og pulserende arbejdsmiljø

· indplacering efter kvalifikationer

· personlig og faglig videreudvikling

Royal Greenland kan ikke anvise personalebolig.

Nærmere oplysninger om stillingens indhold og omfang kan fås ved henvendelse til økonomichef Lars Wittendorff, på telefon 361354.

Er du interesseret, send da hurtigst muligt og senest den 25.04.24, din ansøgning med oplysninger om uddannelse og tidligere beskæftigelse samt eventuelle referencer til denne mailadresse: lawa@royalgreenland.com

Der vil løbende blive afholdt samtaler.

Søg denne stilling

Powered by Labrador CMS