Afdelingsleder til integreret institution Annersuaq

Fakta

Stillingstype: Afdelingsleder

Virksomhed: Annersuaq 

Ansøgningsfrist: 14. juni 

Kontakt: Miki Ane Jensen, tlf. +299 36 68 68 eller e-mail: miaj@sermersooq.gl

Beskrivelse af Annersuaq

Annersuaq er en integreret institution som ligger ved rundkørsel ved Paarnat og Eqalugalinnguit. Annersuaq er normeret til 64 børn. Der er 2 vuggestuegrupper med hver 12 børn og 2 børnehaver med hver 20 børn. 

Personalenormeringen er på 15 som er lederen, souschefen, afdelingsleder, 2 pædagoger, 4 barne/socialhjælpere, 4 medhjælpere, en køkkendame og rengøringsdame.

Annersuaq har åbent fra kl. 07:00 til 17:00

Stillingen der er en fuldtidsstilling, har reference til lederen af Annersuaq, Forvaltning for Børn, Familie og Skole / Daginstitution.

Du kan finde flere oplysninger om os på: Forvaltning for Børn, Familie og Skole / Daginstitution.

Vi søger en afdelingsleder som har erfaring omkring i at være afdelingsleder til at indgå i vores lederteam her i Annersuaq.

Vores værdier i Annersuaq er:

∙Den anerkendende pædagogik.

∙At bruge naturen som et pædagogisk redskab.

∙At lære børnene respekt for forskellighed.

∙At skabe trygge omgivelser for børnene, som giver plads til udvikling

Vi kan tilbyde:

∙En arbejdsplads hvor du har mulighed for at tage ansvar og påvirke institutionen.

∙En aktiv arbejdsplads, hvor vi bruger de flotte omgivelser.

∙Engagerede forældre og søde børn.

Vi forventer:

∙At du er uddannet pædagog

∙At du initiativrig og kan tage ansvar ,hvor du indgå i ledelsesteam.

∙At du er imødekommende og positiv overfor børn, personale og forældre.

∙At du er stabil. Og har overblikket.

∙At du er dobbelt sprog grønlandsk og dansk.

Yderligere oplysninger fås hos:

Såfremt stillingen har din interesse, er du velkommen til at tage kontakt for uddybende oplysninger om stillingen og tilhørende arbejdsopgaver til Leder Miki Ane Jensen, tlf. +299 36 68 68 eller e-mail: miaj@sermersooq.gl

Straffe- og Børneattest:

Den stilling er omfattet af lov om pligt til at indhente straffe- og børneattest. I henhold til loven kan ansættelsen først begynde, når kommunen har modtaget tilfredsstillende straffe- og børneattest. Vi skal derfor gøre opmærksom på, at tiltrædelsestidspunktet først kan aftales, når kommunen har modtaget børneattest fra rigspolitiet samt straffeattest fra Politiet.

Børneattesten indhentes af kommunen med samtykke fra vedkommende, hvor straffeattesten indhentes af vedkommende hos Politiet

Løn- og ansættelsesvilkår:

Løn- og ansættelsesforhold sker i henhold til gældende overenskomst mellem Grønlands Selvstyre, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Ansættelsen vil ske med 3 måneders prøvetid.

Bolig:

Der vil til stillingen kunne anvises personalebolig, for hvilken der betales depositum og husleje, forbrug m.v. efter de til enhver tid gældende regler for huslejebetaling i Grønlands Selvstyres og kommunens ejendomme m.v. i Grønland. Såfremt permanent personalebolig ikke kan stilles til rådighed umiddelbart ved tiltrædelse, vil der for medarbejdere med ret til vakantbolig blive tilbudt en midlertidig vakantbolig, for hvilken der betales husleje, forbrug m.v. i henhold til ovenstående. For yderligere information om husleje herunder forbrug o.l. henvises til oplysninger på: www.iserit.gl

Tiltrædelsestidspunktet er afhængigt af hvornår der er en personalebolig til rådighed. Der ydes tiltrædelsesrejse samt bohaveflytning i henhold til gældende regler.

Ansøgning:

Ansøgning mærket med Job nr. 519-24, og vedlagt uddannelsesbevis og dokumentation for tidligere beskæftigelse m.v. skal være uploadede inden fristens udløb.

Sådan søger du:

Ansøgninger skal sendes elektronisk, via link nederst på denne side, hvor du kan vedhæfte din ansøgning og CV.

Bemærk:

Vi modtager ikke ansøgninger i papir eller mails, send venligst din ansøgning elektronisk ved stillingsopslaget.

Ansøgningsfrist: 14. juni 2024

Søg denne stilling

Powered by Labrador CMS