AC-fuldmægtig/specialkonsulent til Miljø- og Beredskabsafdelingen

Fakta

Stillingstype:
AC-fuldmægtig eller specialkonsulent

Virksomhed:
Grønlands Selvsrtyre

Ansøgningsfrist:
23. april 2024

Kontakt:
Natuk Lund Olsen
+299 34 6476

AC-fuldmægtig/specialkonsulent til Miljø- og Beredskabsafdelingen i Departementet for Landbrug, Selvforsyning, Energi og MiljøMiljø- og Beredskabsafdelingen søger 1-3 dygtige og engagerede kollegaer – gerne med erfaring inden for miljø og bæredygtighed og med gode generalistegenskaber.

Kort om arbejdsstedet

Du bliver en del af Miljø- og Beredskabsafdelingen, som er en del af Departementet for Landbrug, Selvforsyning, Energi og Miljø. Arbejdet i afdelingen foregår i et spændende og fagligt udfordrende miljø med gode muligheder for faglig udvikling. Du vil blive en del af en arbejdsplads med gode kollegaer, en uformel omgangstone og hvor trivsel og udvikling prioriteres højt.

Miljø- og Beredskabsafdelingen har ansvaret for en række sagsområder, herunder affald, drikkevand, kystnært havmiljø, spildevand, VVM, særligt forurenende virksomheder og beredskab. Afdelingen har desuden ansvaret for forvaltningen af en række internationale aftaler omkring miljøbeskyttelse. Afdelingen er normeret med en afdelingschef og 13 AC-fuldmægtige.

Du vil blive en del af en arbejdsplads med gode kollegaer, en uformel omgangstone og hvor trivsel og udvikling prioriteres højt.

Dine arbejdsopgaver

Med miljø og bæredygtighed højt på de den politiske dagsorden, søger vi 1-3 engagerede kollegaer som vil bidrage til implementeringen af Naalakkersuisuts handlingsplaner og strategier på miljøområdet. Vi har brug for nye kollegaer der ønsker at arbejde med affaldsområdet, miljøgodkendelser, havmiljø og natrenovation. Du skal også have mod på at arbejde med et eller flere af afdelingens øvrige sagsområder.

Du får en spændende hverdag, præget af mange forskellige typer af opgaver, der ofte afhænger af, hvilke henvendelser der kommer enten fra politisk side, borgerne eller kommunerne. Arbejdet indebærer samarbejde med andre afdelinger i departementet og andre myndigheder i Selvstyret samt eksterne samarbejdspartnere. 

Opgaverne omfatter bl.a.:

 • Sagsbehandling inden for ét eller flere sagsområder alt efter kompetencer, behov og interesse
 • Politisk betjening, herunder udarbejdelse af notater og beslutningsoplæg
 • Koordinering af høringer på tværs af ressortområder i Selvstyret
 • Udarbejdelse og revision af love, bekendtgørelser og retningslinjer
 • Rådgivning og vejledning af kommuner og virksomheder
 • Kvalitetssikring af materiale fra afdelingen, der skal forelægges ledelsen og Naalakkersuisoq
 • Projektledelse af udviklingsprojekter, afhængig af din faglige profil

Du vil komme til at arbejde tæt sammen med de øvrige medarbejdere i afdelingen, og du vil kunne få opgaver inden for hele miljøområdet.

Kvalifikationer

Du brænder for miljøområdet, er selvstændig, fleksibel og med talent for at sætte dig ind i nye ting, holde struktur og bevare overblikket. Du hviler i dig selv, motiveres af udfordringer, er pligtopfyldende, loyal og har en positiv tilgang. Du kan være specialist inden for en af arbejdsområderne eller du kan være generalist. For at komme i mål med opgaverne skal der samarbejdes med interne og eksterne partnere og det er derfor påkrævet, at du er diplomatisk, serviceminded og har gode formulerings- og kommunikationsevner.

Vores forventninger

Vi ser gerne, at du har:

 • En videregående akademisk uddannelse, eller anden relevant faglig baggrund
 • Erfaring med og interesse for et eller flere miljøsagsområder
 • Erfaring med projektstyring
 • Erfaring fra en politisk styret organisation 
 • Erfaring fra en offentlig forvaltning eller fra en rådgivende virksomhed.
 • Evnen til at formidle komplekse problemstillinger i et klart sprog
 • Gode samarbejdsevner samt evne til at holde mange bolde i luften 
 • Gode sproglige kompetencer, herunder grønlandsk, dansk og engelsk samt kendskab til grønlandsk kultur og det grønlandske samfund.

Du har det godt med politisk opmærksomhed om de opgaver, du løser, og du evner at formidle komplekse problemstillinger i et klart sprog. Vi lægger vægt på, at du er selvstændig, engageret, effektiv og har et godt humør.

Hvem er vi?

Departementet består af ca. 45 medarbejdere, der er fordelt på fire afdelinger (Afdelingen for Service, Økonomi og Personale, Afdelingen for Natur og National Klimatilpasning, Afdelingen for Miljø og Beredskab og Afdelingen for Landbrug, Selvforsyning og Energi). Miljøstyrelsen for Råstofområdet, Pinngortitaleriffik (Grønlands Naturinstitut), Asiaq, Nukissiorfiit og Elmyndigheden er desuden underliggende enheder til departementet.

Du vil blive en del af en arbejdsplads med gode kollegaer, en uformel omgangstone og hvor trivsel og udvikling prioriteres højt. I det daglige arbejder vi i departementet ud fra et fælles værdigrundlag, baseret på:

 • Vi gør en dyd i at vores arbejde har relevans for Grønland
 • Forvalter ud fra et sagligt og fagligt grundlag

Løn og ansættelsesforhold

Løn - og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation. Arbejdstiden er 40 timer ugentligt.

Tjenestemænd i staten og ansatte efter en række AC-overenskomster, bl.a. overenskomsten mellem DJØF og Finansministeriet, har ret til tjenestefrihed uden løn i forbindelse med ansættelse under Grønlands Selvstyre. Indenrigsministeriet har ligeledes henstillet til kommuner og regioner, at der vises imødekommenhed over for ansøgninger om tjenestefrihed uden løn ved ansættelse under Grønlands Selvstyre. Bestemmelserne om tjenestefrihed omfatter også ægtefælle/samlever til personer, der ansættes under Grønlands Selvstyre.

Bolig

Der anvises ikke personalebolig til stillingen. Såfremt en ansøger allerede har personalebolig gennem ansættelse i Selvstyret, bibeholdes ret til anvist personalebolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Nuuk

Arbejdspladsen er placeret i Nuuk. Byen byder på mange muligheder, herunder kulturhus, biograf, svømmehal, fitnesscentre, cafeer, restauranter og diverse foreninger. Naturen omkring Nuuk byder derudover både på skibakke og golfbane, samt mulighed for kajak, fiskeri, sejlads, vandring og en lang række andre fritidsaktiviteter.

Yderligere oplysninger

Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte departementschef Natuk Lund Olsen på telefon (+299) 34 64 76. 

Ansøgning:

Ansøgningsfristen er 23. april 2024.
Tiltrædelsesdato er 1. juni 2024 eller snarest muligt.

Send ansøgning

Powered by Labrador CMS