AC-Fuldmægtig/Specialkonsulent til Forvaltning for Børn og Skole

Fakta

Stillingstype:
AC-Fuldmægtig / Specialkonsulent

Virksomhed:
Kommuneqarfik Sermersooq

Ansøgningsfrist:
5. april 2024

Kontakt:
Charlotte Bech
+299 36 73 21/53 79 21 
chbe@sermersooq.gl

AC-Fuldmægtig/Specialkonsulent til Forvaltning for Børn og Skole

Kommuneqarfik Sermersooq søger en dygtig og engageret AC-fuldmægtig/specialkonsulent til Forvaltning for Børn og Skole med tiltrædelse 1. maj 2024 eller efter aftale. Stillingen er placeret under Staben og den nærmeste leder vil være stabschefen.

Forvaltning for Børn og Skole består af Skoleafdeling, Dagtilbudsafdeling, Fritids- og kulturafdeling, Afdeling for Udvikling, Sundhedsfremme og Forebyggelse, Rådgivningscenter om Børn og Unge (MISI) samt Staben. Staben har ansvaret for økonomi og budgetter, sagsfremstillinger til politisk behandling, koordinering af projekter, udarbejdelse af behovsanalyser m.m. Afdelingen har en servicefunktion for eksterne samarbejdspartnere samt understøttelse af alle afdelinger internt i forvaltningen, hvad de administrative og budgetmæssige opgaver angår.

Afdelingen består af 6 medarbejdere inkl. stabschefen.

Stillingen er på fuldtid og er placeret i Nuuk.

Flere oplysninger om kommunen findes på: https://sermersooq.gl/da

Stillingens indhold:

Vi søger en AC-fuldmægtig eller en specialkonsulent til at indgå i det administrative team til at varetage en række opgaver. Har du lyst til at afprøve kræfter med projekter og projektledelse? Udarbejdelse af prognoser, analyser og sektorplaner? Kan du lide at arbejde selvstændigt med projekter/opgaver fra start til mål og kan koordinere, involvere og samarbejde med flere forskellige interessenter? Så er du måske den, forvaltningen leder efter. Du kommer til at sidde sammen med andre super engagerede AC-fuldmægtige, som du kommer til at arbejde sammen med og sparre med.

AC-fuldmægtigens/specialkonsulentens opgaver er forskelligartede, hvor der arbejdes tværfagligt internt i forvaltningen. En del af opgaveporteføljen omfatter politisk sagsbehandling, analyse- og prognoseopgaver, samt udviklingsopgaver, udarbejdelse af sektorplaner og strategier indenfor forvaltningens ressortområder, i tæt samarbejde med udviklingschefen. Forvaltningen arbejder pt. med projekter på skoleområdet, herunder; heldagsskole, erhvervsklasser og strategi for specialområdet.

Forvaltningen er i gang med arbejdet med sektorplaner og strategier for området, derfor vil erfaring indenfor dette vil være en fordel, men ikke et krav. AC-fuldmægtigene arbejder med et bredt spektrum af opgaver, hvorfor stærke analytiske og kommunikative kompetencer – skriftlige såvel som mundtlige, vil være en fordel.

Du kommer til at arbejde selvstændigt, men du kommer også til at arbejde tæt sammen med alle i forvaltningen, derfor er det vigtigt, at du også har gode samarbejdsevner.

Dine primære opgaver bliver:

∙Udarbejdelse og kvalitetssikring af sagsfremstillinger til politisk behandling

∙Udarbejdelse og kvalitetssikring af høringssvar

∙Igangsætning og koordinering af projekter

∙Udarbejdelse af sektorplaner og strategier

∙Sagsbehandling af aktindsigter

∙Udarbejdelse af behovsanalyser, prognoser, rapporter og evalueringer indenfor forvaltningens ressortområder

∙Diverse ad hoc-opgaver

Faglige kvalifikationer og personlige kompetencer:

∙Du har en relevant videregående uddannelse på kandidatniveau (fx cand.pæd., cand.scient. eller cand.mag.)

∙Gerne praktisk erfaring fra lignende stilling

∙Du kan arbejde selvstændigt, systematisk og analytisk

∙Du har gode skriftlige formuleringsevner

∙Du er fleksibel og omstillingsparat i forhold til arbejdsopgaver

Vi tilbyder:

En spændende og udfordrende stilling hvor der er fokus på at bringe læring og viden fra andre områder i spil. Hvor der er gode muligheder for selv at præge indholdet. Du kommer til at få masser af indsigt i en politisk organisation og kommer tæt på ledelsesniveauet.

Yderligere oplysninger fås hos:

Såfremt stillingen har din interesse, er du velkommen til at tage kontakt for uddybende oplysninger om stillingen og tilhørende arbejdsopgaver til Stabschef Charlotte Bech, tlf. +299 36 73 21/53 79 21 eller e-mail: chbe@sermersooq.gl

Straffe- og Børneattest:

Den stilling er omfattet af lov om pligt til at indhente straffe- og børneattest. I henhold til loven kan ansættelsen først begynde, når kommunen har modtaget tilfredsstillende straffe- og børneattest. Vi skal derfor gøre opmærksom på, at tiltrædelsestidspunktet først kan aftales, når kommunen har modtaget børneattest fra rigspolitiet samt straffeattest fra Politiet.

Børneattesten indhentes af kommunen med samtykke fra vedkommende, hvor straffeattesten indhentes af vedkommende hos Politiet.

Løn- og ansættelsesvilkår:

Løn- og ansættelsesforhold sker i henhold til gældende overenskomst mellem Grønlands Selvstyre, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Ansættelsen vil ske med 3 måneders prøvetid.

Ansøgning:

Ansøgning mærket med Job nr. 274-24, og vedlagt uddannelsesbevis og dokumentation for tidligere beskæftigelse m.v. skal være uploadede inden fristens udløb. 

Sådan søger du:

Ansøgninger skal sendes elektronisk, via link nederst på denne side, hvor du kan vedhæfte din ansøgning og CV.

Bemærk:

Vi modtager ikke ansøgninger i papir eller mails, send venligst din ansøgning elektronisk ved stillingsopslaget.

Ansøgningsfrist: 5. april 2024

Søg denne stilling

 

Powered by Labrador CMS