5 lærere til Tasilaami Alivarpi

Fakta

Stillingstype: Lærere

Virksomhed: Tasilaami Alivarpi

Ansøgningsfrist: 9. juli

Kontakt: Miriam Vang, tlf. +299 36 78 01 eller e-mail: miwa@sermersooq.gl eller Viceskoleinspektør Morten Boel Nielsen, tlf. +299 36 78 02 eller e-mail: mbni@sermersooq.gl

Østgrønland er et af de smukkeste steder i verden med en uberørt og mangfoldig arktisk natur. Østgrønland ligger mellem storisen på havet og den enorme indlandsis. Begge dele leverer året rundt de smukkeste scenarier af isbjerge i alle mulige nuancer fra hvid til turkisblå.

Kommuneqarfik Sermersooq søger dygtige og engagerede lærere og forskolelærere til skolen i Tasiilaq.

Tasiilami Alivarpi er en byskole med cirka 400 elever fordelt i 29 klasser. Der er ansat 60 lærere på skolen, fordelt på yngste-, mellem-, ældste- og specialtrin. Tasiilaq er det største bysamfund på Grønlands østkyst med cirka 2000 indbyggere. Skolen er den største kulturbærende institution i Østgrønland.

Stillingernes indhold:

Vi søger uddannede lærere/pædagoger til at indgå i skolernes lærerteam og til samtlige af skolens almene fag. Særligt fokus har vi i Tasiilaq på grønlandsk, specialundervisning i specialklasser og gerne rådgivningserfaring, være kontaktlærer i vores nye indsats kaldet ”Naasunnguaq” med særlig fokus på inklusion, IT-kompetencer gerne som vejleder samt naturfag herunder også fysik/kemi.

Vi ønsker lærere og pædagoger / forskolelærere, der:

∙Brænder for skolen og for arbejdet med børn og unges uddannelse, og som kan stå i spidsen for at videreudvikle skolen som en central del i lokalsamfundet i samarbejde med skolebestyrelse, øvrigt personale, elever og øvrige borgere i lokalsamfundet.

∙Ser muligheder i en anerkendende pædagogik og som kan skabe arbejdsglæde og trivsel.

∙Har overblik, kan træffe beslutninger, planlægge og uddelegere opgaver, og som er interesseret i at udvikle skolen.

∙Har empati og forståelse for, at inklusion betyder, at et hvert menneske er en berigelse for fællesskabet.

∙Vil arbejde for at opnå en høj grad af kvalitet i undervisningen og sikre optimal udnyttelse af skolens ressourcer.

∙Kan se det værdifulde i et tværfagligt samarbejde i lokalsamfundet om udvikling og om løsning af opgaver, og som blandt andet vil medvirke til at videreudvikle samarbejdet mellem skole og førskoleområdet.

∙Er lærer- eller pædagoguddannet og gerne dobbeltsproget -grønlandsk/dansk men dette er ikke et krav

Vi tilbyder:

∙En spændende stilling i et skolevæsen med gode udviklingsmuligheder.

∙En åben og hjælpsom lærergruppe, og et godt netværk af kollegaer.

∙Gode muligheder for at få indflydelse og sætte dit eget præg på skolen.

Straffe- og Børneattest:

Den stilling er omfattet af lov om pligt til at indhente straffe- og børneattest. I henhold til loven kan ansættelsen først begynde, når kommunen har modtaget tilfredsstillende straffe- og børneattest. Vi skal derfor gøre opmærksom på, at tiltrædelsestidspunktet først kan aftales, når kommunen har modtaget børneattest fra rigspolitiet samt straffeattest fra Politiet.

Børneattesten indhentes af kommunen med samtykke fra vedkommende, hvor straffeattesten indhentes af vedkommende hos Politiet.

Løn- og ansættelsesvilkår:

Løn- og ansættelsesforhold sker i henhold til gældende overenskomst mellem Grønlands Selvstyre, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Ansættelsen vil ske med 3 måneders prøvetid.

Bolig:

Der vil til stillingen kunne anvises personalebolig, for hvilken der betales depositum og husleje, forbrug m.v. efter de til enhver tid gældende regler for huslejebetaling i Grønlands Selvstyres og kommunens ejendomme m.v. i Grønland. Såfremt permanent personalebolig ikke kan stilles til rådighed umiddelbart ved tiltrædelse, vil der for medarbejdere med ret til vakantbolig blive tilbudt en midlertidig vakantbolig, for hvilken der betales husleje, forbrug m.v. i henhold til ovenstående. For yderligere information om husleje herunder forbrug o.l. henvises til oplysninger på: www.iserit.gl

Tiltrædelsestidspunktet er afhængigt af hvornår der er en personalebolig til rådighed. Der ydes tiltrædelsesrejse samt bohaveflytning i henhold gældende regler.

Yderligere oplysninger fås hos:

Såfremt stillingen har din interesse, er du velkommen til at tage kontakt for uddybende oplysninger om stillingen og tilhørende arbejdsopgaver til Skoleinspektør Miriam Vang, tlf. +299 36 78 01 eller e-mail: miwa@sermersooq.gl eller Viceskoleinspektør Morten Boel Nielsen, tlf. +299 36 78 02 eller e-mail: mbni@sermersooq.gl

Ansøgning:

Ansøgning mærket med job nr. 630-24 og vedlagt uddannelsesbevis og dokumentation for tidligere beskæftigelse m.v. skal være up-loaded inden fristens udløb.

Sådan søger du:

Ansøgninger sendes elektronisk, via link nederst på denne side, hvor du kan vedhæfte din ansøgning og CV

BEMÆRK: 

Vi modtager ikke ansøgninger i papir eller mails, send venligst din ansøgning elektronisk ved stillingsopslaget.

Ansøgningsfrist: 9. juli 2024

Søg denne stilling

Powered by Labrador CMS