3 socialhjælpere til Meeqqerivik Tikiusaaq

Fakta

Stillingstype: Socialhjælper

Virksomhed: Kommuneqarfik Sermersooq

Ansøgningsfrist: 11. juli 2024

Kontakt: Elisabeth Sikemsen, tlf. +299 366720 eller e-mail: elsi@sermersooq.gl

Det er måske nedenstående information der vækker din interesse og vil søge stillingen.

Tikiusaaq har skønne omgivelser, ligger ved fodboldbanen/Inussivik og tæt på naturen.

Institutionen er normeret til 96 børn, fordelt i 2 afdelinger: 36 børn i vuggestueafdelingen og fordelt i 3 stuer samt 60 børn i børnehaveafdelingen, fordelt i 3 stuer. Og 22 personalenormering.

Vi vægter, at huset er et trygt sted at være i og derfor prioriteres det. Når vi er trygge har vi mulighed for at være os selv og dermed glade at være sammen, om de er børn eller voksne.

Vi forventer:

∙ At du er uddannet socialhjælper eller lign.

∙ Er opmærksom på barnets/børnenes behov

∙ Har anerkendende tilgang til alle

∙ Stabil og glad

∙ Ser muligheder fem for forhindringer

Vi tilbyder:

∙ Glad og åbne børn og medarbejdere

∙ God kommunikation blandt alle brugere af huset

∙ Være med til at arbejde målrettet, for at barnet får god trivsel

∙ Mulighed for at udvikle dig personligt som fagligt

Til dagligt er institutionen åben fra kl. 7:00-17:00

Institutionen er normeret til 96 børn, fordelt i 2 afdelinger: 36 børn i vuggestueafdelingen, delt i 3 stuer og 60 børn i børnehaveafdelingen, fordelt i 3 stuer.

Personalenormeringen er på 22; Leder, souschef, afdelingsleder, 4 pædagoger, 6 Barne-/Socialhjælpere, 6 medhjælpere, 1 køkkenassistent, 1 Rengørings assistent, 1 køkken/rengørings medhjælper.

Yderligere oplysninger fås hos:

Såfremt stillingen har din interesse, er du velkommen til at tage kontakt for uddybende oplysninger om stillingen og tilhørende arbejdsopgaver til leder Elisabeth Sikemsen, tlf. +299 366720 eller e-mail: elsi@sermersooq.gl

Straffe- og Børneattest:

Den stilling er omfattet af lov om pligt til at indhente straffe- og børneattest. I henhold til loven kan ansættelsen først begynde, når kommunen har modtaget tilfredsstillende straffe- og børneattest. Vi skal derfor gøre opmærksom på, at tiltrædelsestidspunktet først kan aftales, når kommunen har modtaget børneattest fra rigspolitiet samt straffeattest fra Politiet.

Børneattesten indhentes af kommunen med samtykke fra vedkommende, hvor straffeattesten indhentes af vedkommende hos Politiet.

Løn- og ansættelsesvilkår:

Løn- og ansættelsesforhold sker i henhold til gældende overenskomst mellem Grønlands Selvstyre, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Ansættelsen vil ske med 3 måneders prøvetid.

Bolig:

Der kan ikke anvises personalebolig til stillingen.

Ansøgning:

Ansøgning mærket med Job nr. 638-24, og vedlagt uddannelsesbevis og dokumentation for tidligere beskæftigelse m.v. skal være uploadede inden fristens udløb.

Sådan søger du:

Ansøgninger skal sendes elektronisk, via link nederst på denne side, hvor du kan vedhæfte din ansøgning og CV.

Bemærk:

Vi modtager ikke ansøgninger i papir eller mails, send venligst din ansøgning elektronisk ved stillingsopslaget.

Ansøgningsfrist: 11. juli 2024

Søg denne stilling

Powered by Labrador CMS