3 pædagoger til Maligiaq

Fakta

Stillingstype: Pædagoger

Virksomhed: Maligiaq

Ansøgningsfrist: 14. juni 

Kontakt: Andreas Jessen, tlf. +299 36 64 80 eller e-mail: ajes@sermersooq.gl

Engageret og dedikeret pædagog søges integreret institution Maligiaq

Vil du være med til at opbygge, vedligeholde og udvikle en børneinstitution, hvor de tætte relationer vægtes højt og hvor der er fokus på det enkelte barns og gruppens udvikling og trivsel? Så har vi jobbet til dig.

Kommunen arbejder for at udvikle nysgerrige, mentalt robuste og sunde og glade børn. Gennem vore drøftelser i ledelsen i samarbejde med medarbejdergruppen vil vi arbejde for at opnå dette.

Vores kendetegn for institutionen er:

∙ Børnene skal lege i den friske luft

∙ Respekt for forskellighed

∙ Barnets sunde udvikling

Hvad kan vi tilbyde som arbejdsplads

∙ Det er vigtigt for os, at børnene oplever en sammenhængende og tryg hverdag med positive relationer. Vi vil forvente, at du er med at danne rammerne og støtte op om institutionens målsætninger.

∙ Vi kan tilbyde en arbejdsplads med rig mulighed for at få indflydelse på dagligdagens aktiviteter.

∙ Vi vil være en institution, hvor der er fokus på medarbejdertrivsel, arbejdsmiljø, godt kollegaskab og et arbejdsmiljø hvor muligheden for faglig udvikling vægtes højt.

Vi forventer, at du:

∙ Er uddannet pædagog

∙ Kan tage ansvar og arbejde selvstændigt

∙ Er samarbejdsvillig i forhold til kollegaer og forældre

∙ Er omstillingsparat

∙ Kan planlægge udviklende aktiviteter for børn

Om institutionen

Integreret institution Maligiaq har plads til 96 børn, der er fordelt på 6 stuer.

36 børn i vuggestuen (børn i alderen 0 - 2½ år) fordelt i 3 stuer, hvor der vil være 12 børn i en stue, og 60 børn i børnehavestuen (børn i alderen 2½ - 6 år) ) fordelt i 3 stuer, hvor der vil være 20 børn i en stue. Foruden leder, har vi en normering på tre personer på hver stue (souschefen er med i normeringen) samt en køkken- og rengøringsassistent og køkken/rengøringshjælper.

Den Integrerede Institution Maligiaq har åbnet mandag til fredag fra kl. 07.00 til 17.00.

Yderligere oplysninger fås hos:

Såfremt stillingen har din interesse, er du velkommen til at tage kontakt for uddybende oplysninger om stillingen og tilhørende arbejdsopgaver til leder Andreas Jessen, tlf. +299 36 64 80 eller e-mail: ajes@sermersooq.gl

Straffe- og Børneattest:

Den stilling er omfattet af lov om pligt til at indhente straffe- og børneattest. I henhold til loven kan ansættelsen først begynde, når kommunen har modtaget tilfredsstillende straffe- og børneattest. Vi skal derfor gøre opmærksom på, at tiltrædelsestidspunktet først kan aftales, når kommunen har modtaget børneattest fra rigspolitiet samt straffeattest fra Politiet.

Børneattesten indhentes af kommunen med samtykke fra vedkommende, hvor straffeattesten indhentes af vedkommende hos Politiet.

Løn- og ansættelsesvilkår:

Løn- og ansættelsesforhold sker i henhold til gældende overenskomst mellem Grønlands Selvstyre, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.Ansættelsen vil ske med 3 måneders prøvetid.

Bolig:

Der kan ikke anvises personalebolig til stillingen.

Ansøgning:

Ansøgning mærket med Job nr. 516-24, og vedlagt uddannelsesbevis og dokumentation for tidligere beskæftigelse m.v. skal være uploadede inden fristens udløb.

Sådan søger du:

Ansøgninger skal sendes elektronisk, via link nederst på denne side, hvor du kan vedhæfte din ansøgning og CV.

Bemærk:

Vi modtager ikke ansøgninger i papir eller mails, send venligst din ansøgning elektronisk ved stillingsopslaget.

Ansøgningsfrist: 14. juni 2024

Søg denne stilling

Powered by Labrador CMS