3 Erfarne pædagoger søges til nyopført integreret

Fakta

Stillingstype: Pædagoger

Virksomhed: Kommuneqarfik Sermersooq 

Ansøgningsfrist: 18. juni

Kontakt: Katrine Larsen Lennert, tlf. +299 23 33 67 eller e-mail: ktll@sermersooq.gl

Vil du være med til at opbygge i tæt samarbejde med lederen i en børneinstitution, hvor de tætte relationer vægtes højt og hvor der skal være fokus på det enkelte barns og gruppens udvikling og trivsel?

Så har vi jobbet til dig.

Kommuneqarfik Sermersooq søger dygtige og engageret 3 pædagoger til en nyopført integreret institution med tiltrædelse d. 01.07.2024 eller efter det gældende overenskomster. I kan derfor som pædagog være med til at sætte dit præg på institutionen og dens værdier. Forvaltningen for Børn og Skole har som målsætning at ville skabe nysgerrige, robuste, sunde og glade børn.

Det forventes, at du i tæt samarbejde med lederen har fokus på opnåelse af dette mål.

Vores forventninger til dig:

∙At du har pædagog uddannelse

∙At du kan tage ansvaret i stuen

∙At du kan samarbejde anerkendende med børnene, medarbejderne og forældrene

∙At du har kendskab til børns udvikling

∙At du er stabil

∙At du er samarbejdsvillige

∙At du er til forandringer

∙At du har et positivt livssyn

Vi kan tilbyde dig:

∙21 friske kollegaer

∙Gode arbejdsrammer

∙Rum til at prøve dine ideer, med mulighed for at sætte dit præg

Om ny institution:

Ny institutionen har 96 børn fordelt i 6 stuer, 3 stuer i vuggestueafdeling og 3 stuer i børnehaveafdeling.

Yderligere oplysninger:

Såfremt stillingen har din interesse, er du velkommen til at tage kontakt for uddybende oplysninger om stillingen og tilhørende arbejdsopgaver til Ny integreret institutions Leder Katrine Larsen Lennert, tlf. +299 23 33 67 eller e-mail: ktll@sermersooq.gl

Straffe- og børneattest:

Den stilling er omfattet af lov om pligt til at indhente straffe- og børneattest. I henhold til loven kan ansættelsen først begynde, når kommunen har modtaget tilfredsstillende straffe- og børneattest. Vi skal derfor gøre opmærksom på, at tiltrædelsestidspunktet først kan aftales, når kommunen har modtaget børneattest fra rigspolitiet samt straffeattest fra Politiet.

Børneattesten indhentes af kommunen med samtykke fra vedkommende, hvor straffeattesten indhentes af vedkommende hos Politiet.

Løn og ansættelsesvilkår:

Løn- og ansættelsesforhold sker i henhold til gældende overenskomst mellem Grønlands Selvstyre, NPK eller en anden relevant forhandlingsberettigede organisation.

Ansættelsen vil ske med 3 måneders prøvetid.

Bolig:

Der kan ikke anvises personalebolig til stillingen.

Ansøgning:

Ansøgning mærket med Job nr. 543-24 med oplysninger om uddannelse og tidligere beskæftigelse vedlagt kopi af eksamenspapirer m.v. skal være HR-afdelingen i hænde inden fristens udløb.

Sådan søger du:

Ansøgninger skal sendes elektronisk, via link nederst på denne side, hvor du kan vedhæfte din ansøgning og CV.

Bemærk:

Vi modtager ikke ansøgninger i papir eller mails, send venligst din ansøgning elektronisk ved stillingsopslaget.

Ansøgningsfrist: 18. juni 2024

Søg denne stilling

Powered by Labrador CMS