2 Socialhjælpere til Angerlarsimaffik Qasapermiut i Sisimiut

Fakta

Stillingstype: Socialhjælpere

Virksomhed: Angerlarsimaffik Qasapermiut

Ansøgningsfrist: 9. juli

Kontakt: Ânâ-Grethe Klein, telefon +299382095 e-mail. anag@nanoq.gl 

2 Socialhjælpere søges til Angerlarsimaffik Qasapermiut i Sisimiut

Socialhjælpere søges til Angerlarsimaffik Qasapermiut i Sisimiut Ansættelsesdato: 1.august 2024 eller efter aftale.

Om Qasapermiut

Qasapermiut har beliggende i Sisimiut, Grønland.

Qasapermiut under Departementet for Sociale Anliggender, Familie og Justitsområdet for omsorgssvigtede børn og unge mellem 13 og 17 år.

De anbragte børn har haft en opvækst præget af omsorgssvigt og kommer fra hele Grønland.

Pædagogikken på Qasapermiut er baseret på en kognitiv, ressourceorienteret og anerkendende tilgang i et struktureret miljø også fangstliv. Vi lægger vægt på, at de får en stabil hverdag med skolegang, fritidsinteresser og et socialt liv uden for institutionen. I weekender og ferier tilbydes børnene gode oplevelser i naturen i form af hytteture, jagt- og skiture, samt at deltage i diverse arrangementer i byen.

Vi forventer:

 • At du er stabil/robust og engageret i dit arbejde.

 • At du kan arbejde struktureret og være en tydelig voksen.

 • At du har erfaringer arbejde omkring anbragte børn

 • At du har en relevant erfaring i arbejdet med anbragte børn og unge.

 • At du kan planlægge og skabe meningsfulde aktiviteter for børnene og de unge sammen med øvrige personale.

 • At du er villig til at tage på koloni og projektture i bygderne eller i naturen

 • At du kan arbejde skiftende arbejdstider, f.eks. morgen, aften samt døgnvagter.

Vi kan tilbyde:

 • Et spændende og alsidigt job i et miljø, hvor der er fokus på faglighed.

 • Faglig udvikling gennem undervisning og supervision.

 • En arbejdsplads, hvor du selv får mulighed for at byde ind med og realisere idéer i forhold til børnene og de unge, sammen med pædagogerne og øvrige ansatte.

 • Anerkendende kollegaer, som er parate til at yde kollegial sparring og supervision.

Arbejdstiden er på 40 timer ugentlig.

Straffeattest/Børneattest:

Denne stilling er omfattet af lov om pligt til at indhente straffeattest/børneattest. I henhold til loven kan ansættelsen først begynde, når Qasapermiut har indhentet en straffeattest/børneattest.

Straffeattest/børneattesten vil indgå i Qasapermiut vurdering af hvem der skal ansættes i stillingen.

Yderligere oplysninger; Hvis du vil vide mere om stillingerne, er du velkommen til at kontakte Forstander Ânâ-Grethe Klein, telefon +299382095 e-mail. anag@nanoq.gl 

Ansøgning: Stillingerne søges via www.naalakkersuit.gl

Ansøgningsfrist: 9/7-2024

Løn og ansættelsesforhold

Løn - og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Bolig

Der kan til stillingen anvises umøbleret personalebolig efter de til enhver tid gældende regler. Der kan ikke anvises bolig til personer, der i forvejen har en personalebolig eller en anden bolig ejet af kommunen eller Grønlands Selvstyre. Husleje og depositum betales efter de til enhver tid gældende regler for den anviste bolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Husleje og boligstandard kan variere afhængigt af boligens alder, ejerforhold mv. Der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig, hvorfor der kan ske indkvartering vakant, herunder også i mindre bofællesskaber eller hotellejligheder, for hvilket der sker beskatning. Det er ikke muligt at holde større husdyr eksempelvis hund eller kat i personale- eller vakantboligen.

Indsend ansøgning, CV, uddannelses- og kursusbeviser, samt andre relevante dokumenter ved at trykke ”Send ansøgning”.

Vi modtager ikke ansøgninger via e-mail.

Send ansøgning

Powered by Labrador CMS