1 Socialhjælper til AKO Illu

Fakta

Stillingstype: Socialhjælper

Virksomhed: AKO Illu

Ansøgningsfrist: 7. juni

Kontakt: Nukannguaq O. Brandt, tlf. +299 36 69 80 eller e-mail: nluk@sermersooq.gl

AKO Illu er pasnings tilbud for børn på 1- 3 kl. efter skoletid og er normeret til 110 børn.

Åbningstiden er 7:00 – 17:00

Afdelingen består p.t. af 14 medarbejderStillingen et fuldtidsstilling.Du kan finde flere oplysninger om os på:www.sermersooq.gl /fritid /illu

Vi prioriterer:

·At AKO Illu skal være attraktiv.

·At børnene skal være trygge og dermed værne om tryg opvækst.

·At der er åbent og positiv samarbejde mellem Illu, børn, forældre og skolen.

·At medarbejderne er åbne og er nærver overfor børn.

·At give børnene gode oplevelser i løbet af dagen.

Vi forventer at:

·Du er uddannet barne/socialhjælper

·Du har naturlig lyst til at arbejde med børn.

·Du er fagligt kompetent og har profesionel tilgang til dit arbejde.

·Du er lydhør overfor børn, personale og forældre.

·Du er i stand til at planlægge aktiviteter spontant ud fra børnenes interesser.

·Du er aktiv og en god kollega der værdsætter en god arbejdsplads og som spiller aktiv med tilblivelsen af denne.

·Du har erfaring med at arbejde med børn.

∙Er dobbelt sproget på grønlandsk og dansk er en fordel, men ikke et krav

Vi tilbyder:

·En aktiv arbejdplads.

·Glade kollegaer.

·Prioritering af det pædagogiske arbejde.

·Et godt kollegialt samarbejde.

Yderligere oplysninger fås hos:

Såfremt stillingen har din interesse, er du velkommen til at tage kontakt for uddybende oplysninger om stillingen og tilhørende arbejdsopgaver til Leder Nukannguaq O. Brandt, tlf. +299 36 69 80 eller e-mail: nluk@sermersooq.gl

Straffe- og Børneattest:

Den stilling er omfattet af lov om pligt til at indhente straffe- og børneattest. I henhold til loven kan ansættelsen først begynde, når kommunen har modtaget tilfredsstillende straffe- og børneattest. Vi skal derfor gøre opmærksom på, at tiltrædelsestidspunktet først kan aftales, når kommunen har modtaget børneattest fra rigspolitiet samt straffeattest fra Politiet.

Børneattesten indhentes af kommunen med samtykke fra vedkommende, hvor straffeattesten indhentes af vedkommende hos Politiet

Løn- og ansættelsesvilkår:

Løn- og ansættelsesforhold sker i henhold til gældende overenskomst mellem Grønlands Selvstyre, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.Ansættelsen vil ske med 3 måneders prøvetid.

Bolig:

Der kan ikke anvises personalebolig til stillingen

Ansøgning:

Ansøgning mærket med Job nr. 499-24, og vedlagt uddannelsesbevis og dokumentation for tidligere beskæftigelse m.v. skal være uploadede inden fristens udløb.

Sådan søger du:

Ansøgninger skal sendes elektronisk, via link nederst på denne side, hvor du kan vedhæfte din ansøgning og CV.

Bemærk:

Vi modtager ikke ansøgninger i papir eller mails, send venligst din ansøgning elektronisk ved stillingsopslaget.

Ansøgningsfrist: 7. juni 2024

Søg denne stilling

Powered by Labrador CMS