Gå til hovedindhold
102

Dette jobopslag er udløbet

Har du en sundhedsfaglig baggrund, flair for it og lyst til at være med til at udvikle og drive sundhedsvæsens kliniske digitaliserede systemer?

Det Grønlandske Sundhedsvæsen søger en medarbejder til udvikling og drift af EPJ, som indeholder systemet Cosmic og system til dataudtræk

Arbejdsstedet er i Nuuk, men vi samarbejder med alle faggrupper og alle afdelinger samt sygehuse i hele Grønland og Det Grønlandske Patienthjem og eksterne samarbejdspartnere i København.

Peqqik Data er en administrativ afdeling, der tager sig af drift og udvikling af sundhedsvæsenets kliniske IT-systemer, blandt andet den elektroniske patientjournal COSMIC. Vi er 3 ansatte og søger en eller flere nysgerrige kollegaer, som har lyst til et udfordrende job med gode muligheder for faglig udvikling. Du skal kunne se dig selv bidrage aktivt til et uformelt arbejdsmiljø, hvor vi lægger vægt på at støtte, supplere og sparre med hinanden i forhold til faglighed og erfaringer.

Arbejdsopgaver

 Du skal bl.a. arbejde med gennemførelse og koordinering samt øvrige kliniske udviklings- og driftsaktiviteter

 • Kvalitetssikre brugen af de digitale systemer der benyttes i sundhedsvæsenet
 • Gennemførelse af bruger- og superbrugeruddannelse
 • Supportere brugere af systemet

Der er således et tæt samarbejde med de enkelte brugere, superbrugere samt ledelser med henblik på at styre og koordinere processerne i forbindelse med opgaveløsning i sundhedsvæsenets IT-systemer.

Konkrete opgaver indeholder bl.a.:

 • Identificere opgaver og udvikle processer med basis i EPJ systemet Cosmic
 • Koordinere kommunikation med brugere og samarbejdspartnere
 • Udarbejdelse af analyse og beskrive arbejdsprocesser
 • Konfigurere Cosmic i forhold til besluttede arbejdsgange
 • Tilrettelæggelse og gennemførelse af brugerundervisning inkl. udfærdigelse af undervisningsmateriale
 • Opdatere og udfærdige brugervejledninger
 • Anvendelsessupport af de systemer der benyttes
 • Tilrettelæggelse, afvikling og opfølgning af møder
 • Øvrige praktiske og forefaldende opgaver

Kvalifikationer

Det vil være en fordel at være sundhedsfagligt uddannet og have interesse inden for IT og projektledelse.

Du kommer til at arbejde i en organisation med forskellige kulturer – sproglige såvel som faglige. Det er derfor vigtigt, at du er tolerant, rummelig og tålmodig.

Du evner at tænke tingene ind i komplekse perspektiver og flere dagsordener og stadig være i stand til effektivt at træffe beslutninger.

 

Som person er du struktureret og god til at bevare overblik for opgaver og fagområder. Du er god til at prioritere din tid og ved, at nogle opgaver kan løses med et hurtigt, kort og præcist svar, mens andre opgaver har en tyngde og vigtighed, som kræver større omhyggelighed, præcision og dokumentation.

Vi forventer, at du har et godt kendskab til grønlandsk kultur, og er du dobbeltsproget vil det være en fordel.

Tiltrædelse 1. november 2019 eller hurtigst muligt.

Statsborgerskab

Såfremt du ikke er nordisk statsborger, gøres der opmærksom på, at ansættelsen er betinget af gyldig opholds- og arbejdstilladelse. Opholds- og arbejdstilladelse kan først ansøges ved aftalt ansættelse.

 

Løn og ansættelse

Løn- og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation. Find din overenskomst her.

http://www.gjob.gl/Praktiske-forhold/Overenskomster

 

Bolig

Der vil til stillingen kunne anvises bolig efter gældende regler. Husleje og boligstandard kan variere, og der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig.

 

Ansøgning

Ansøgning bilagt kopi af relevante bilag skal sendes i PDF-format gennem Sundhedsvæsenets rekrutteringssystem http://www.gjob.dk/Sogjob/Stillingsbeskrivelse?VID=201908299

 

Ansøgningsfrist: 20. september 2019

 

Kontakt

Information om stillingen kan indhentes ved Afdelingschef Kent Kleinschmidt på tlf. (+299) 34 45 73 eller på e-mail: KK@PEQQIK.GL
 

Vi modtager kun ansøgninger i PDF-format