Gå til hovedindhold
164

Dette jobopslag er udløbet

Velfærdschef til Maniitsoq

Ansættelse- og overenskomster:

Stillingen er administrativt placeret i Maniitsoq og er organiseret under Velfærdsdirektøren. Den kommunale administration i Maniitsoq beskæftiger ca. 190 medarbejdere, heraf 27 under Velfærdschefens område, der omfatter: sekretariatet, familie- & bistandsafdeling, ældre, førtidspension, hjemme hjælp og handicapafdeling.                                     

Velfærdsområdet inklusiv decentrale institutioner såsom, familiecenter, plejehjemmet, boenheder og væresteder for handicappede, er der i alt beskæftiget ca. 163 medarbejdere i Maniitsoq.

Arbejds- og ansvarsområder og familiechefens vigtigste opgaver er:

 • At forestå områdets daglige drift og ledelse
 • Tilsyn med områdets budget- og økonomiopfølgning samt sikre at budgettet holdes indenfor bevillingsrammerne og sikre stram økonomistyring
 • Udarbejdelse af oplæg og handlingsplaner for en styrkelse af serviceniveau overfor borgerne og en opgradering
 • At efteruddanne og udvikle medarbejderne i overensstemmelse med tidens krav til professionel borgerservice indenfor Velfærdsområdet.
 • At sikre medarbejdernes trivsel.
 • Sikre internt informationssystem således at medarbejderne altid har det nødvendige oplysninger og data for at løfte opgaverne tilfredsstillende
 • Sikre eksternt informationssystem således, at borgerne informeres løbende om ændringer i området
 • Udarbejdelse af dagsordenspunkter til Velfærdsudvalg
 • Indføre nye metoder man arbejder med i kommunen, eks. Børn og familieprojekter m.m.

Kvalifikationer:

 • Du er uddannet som socialrådgiver, gerne med en efteruddannelse
 • Du har en åben og synlig ledelsesstil
 • Du har ledelseserfaring fra tidligere job
 • Du er god til at træffe beslutninger
 • Du er god til at motivere medarbejderne
 • Du har kendskab til styring af kommunale budgetter og regnskaber
 • Du har kendskab til og erfaring med at arbejde i en politisk styret organisation.

Vi kan tilbyde:

 • Et spændende og udfordrende job
 • En levende arbejdsplads med mange udfordringer i det daglige
 • Mange Gode kollegaer
 • Samarbejde både eksternt og internt

Velfærdschefen refererer til Velfærdsdirektøren og er medlem af kommunens chefgruppe.

Løn- og ansættelsesforhold 

Løn- og ansættelsesforhold, herunder ret til frirejser og bohaveflytning, er i henhold til de til enhver tid gældende aftaler og overenskomster mellem Grønlands Selvstyre og din forhandlingsberettigede

organisationen.

Børneattest

Stillinger er omfattet af lov om pligt til at indhente børneattest. I henhold til loven kan ansættelsen først begynde, når kommunen har indhentet en børneattest. Vi skal derfor gøre opmærksom på, at tiltrædelsestidspunktet først kan aftales, når kommunen har modtaget børneattesten fra Rigspolitiet.

Ansættelse sker under forudsætning af tilfredsstillende børne- og straffeattest, som indhentes af Qeqqata Kommunia.

Der kan anvises bolig, for hvilken der betales efter gældende regler.

Tiltrædelse snarest eller efter aftale.

Yderligere oplysninger om stillingen kan indhentes ved henvendelse til Velfærdsdirektør Martha Lund Olsen, telefon (+299) 86 73 03, e-mail: mlol@qeqqata.gl

Ansøgning med kopi af relevante eksamenspapirer, CV, udtalelser og referencer skal medsendes.

Det praktiske:

Ansøgning med straffeattest, børneattest og med oplysninger om uddannelse og tidligere beskæftigelse, kopi af uddannelsesbevis, arbejdsgiverudtalelser mv. uploades som PDF-fil, og skal være i hænde via kommunens hjemmeside.

Ansøgningsfrist: 9. september 2022

Send din ansøgning her: