Gå til hovedindhold
109

Dette jobopslag er udløbet

Qeqqata Kommunia søger skoleinspektør til Minngortuunnguup Atuarfia, Sisimiut

Minngortuunnguup Atuarfia er en meget velfungerende og aktiv skole, hvor der er højt til loftet og en faglig og socialt stærk medarbejdergruppe, som støtter op omkring hinanden. Vi er ikke bange for at tænke nyt med respekt for det der fungerer. Skolen har fagligt fokus på understøttelse af både elever og personale, så ressourcer hurtigt kan tilføres klasser eller grupper af elever, der har behov for fagligt eller socialt løft. Skolen er i rigtig god udvikling, med en god holdånd og fokus på elevernes udvikling.

Minngortuunnguup Atuarfia er en to sporet skole med ca. 410 elever fordelt på 20 klasser på 1. til 10.klasse og 9 specialklasser (fordelt på 4. klasser med Multihandicappede elever samt 5 klasser med specialundervisning). Skolens bygninger er moderne og indbydende med rigtig gode fysiske rammer og faglokaler.

Der er normeret 53 fuldtidsundervisere samt skolekonsulent, socialrådgiver, sekretær, IT-konsulent, skolepasningsordning samt ansatte i skolens madordning. Skolen har et stærkt og erfarent ledelsesteam bestående at trinledere, viceskoleinspektør samt skoleinspektør.

På Minngortuunnguup Atuarfia er der særligt fokus på:

Udvikling af det pædagogiske indhold i skolens fag ud fra en tanke omkring grønlandsk kultur og livserfaring

 1. En afdelingsopdelt skole med selvstyrende teams med egen trinleder.
 2. Fleksibel planlægning af skoleåret
 3. Elevernes medansvar for egen læring med stor fokus på (selv-)evaluering af egne mål og fokusområder
 4. Aktiv forældreinvolvering i evalueringen af elevernes mål og evaluering.
 5. God kommunikation mellem skole og hjem bl.a. i højt brugerantal via Skoleintra. Desuden arbejdes der med videreudvikling af informations- og forældremøder til gavn for samarbejdet mellem skole og hjem.
 6. Et aktivt lærerkollegium, der er engageret i pædagogisk udvikling med fokus på elevernes trivsel og fremskridt
 7. Videreudvikling af nye mål og handleplaner for skolen i dialog mellem ledelse, forældre, personale og elever

Som skoleinspektør vil du få en central rolle i at implementere flere af de udviklingsprojekter, som Qeqqata Kommunia arbejder med herunder det fælleskommunale skoleløftsprojekt Kivitsisa, Qeqqata modellen, Det gode liv mfl. Det er derfor vigtigt at du samtidig med at skabe en stabil drift af skolen, kan gå forrest når opgaverne skal udføres i praksis.

Sammen med lærere, ledelse og forvaltning vil du derfor få til opgave at varetage den daglige drift og videreudvikle skolen, så den fortsat kan tilbyde eleverne en undervisning af højeste kvalitet. Samtidig med at du skal formå at fastholde og fortsætte en udvikling hvor elever, lærere og andet personale trives.

Arbejdsopgaver: 

 • Personaleledelse, medarbejderudvikling og administration
 • Ansvar for udvikling af skolens pædagogiske og didaktiske praksis
 • Sikre at skolen har et godt skole-hjemsamarbejde
 • Sikre at Minngortuunnguup Atuarfia som hovedskole yder rådgivning og supervision til bygdeskolerne i Kangerlussuaq, Itilleq og Sarfannnguit.
 • Tilsyn samt opfølgning af budget og regnskab
 • Tilsyn herunder vedligeholdelse af bygninger der hører under Minngortuunnguup Atuarfia
 • Ansvarlig for skolens virksomhed over for skolebestyrelsen og kommunalbestyrelsen
 • Deltagelse i skoleledermøder
 • Folkeskoler i Qeqqata Kommunia
 • Har i flere år haft fokus på skoleudvikling og har følgende 4 indsatsområder vi arbejder med
 • 1) Respekt for skolen og hinanden
 • 2) Styrkelse af skolehjemsamarbejde
 • 3) Udvikling af undervisningen
 • 4) Sprog og Internationalisering.

Disse har betydet at der har været fokus på fravær, synlig ledelse og lederudvikling. Desuden har der været fokus på at styrke skole-hjemsamarbejdet, gennem ansættelse af skolekonsulenter og socialrådgivere samt oprettelse af familieklasser på byskolerne.

Qeqqata Kommunia har fokus på udvikling af undervisningen ved hjælp af blandt andet Ipads og har er fokus på sprog via blandt andet Engelsk fra 1. klasse.

Hvis du vil være en del af denne udvikling, så søg stillingen som skoleinspektør i Minngortuunnguup Atuarfia.

Løn- og ansættelsesforhold  
Løn- og ansættelsesforhold, herunder ret frirejser og bohaveflytning, er i henhold til de til enhver tid gældende aftaler og overenskomster mellem Naalakkersuisut og lærerorganisationen IMAK. Ansættelse sker på særlige åremålsvilkår i henhold til Naalakkersuisut og kommunernes tjenestemænd i Grønland. Ansættelsen følger også de gældende aftaler mellem Naalakkersuisut og IMAK, eller overenskomsten mellem Naalakkersuisut og IMAK.

Efter hver 12 måneders ansættelse ydes der feriefrirejse.

Børneattest
Stillinger er omfattet af lov om pligt til at indhente børneattest. I henhold til loven kan ansættelsen først begynde, når kommunen har indhentet en børneattest. Vi skal derfor gøre opmærksom på, at tiltrædelsestidspunktet først kan aftales, når kommunen har modtaget børneattesten fra Rigspolitiet.

Ansættelse sker under forudsætning af tilfredsstillende børne- og straffeattest, som indhentes af Qeqqata Kommunia.

Der kan anvises bolig, for hvilken der betales efter gældende regler.

Tiltrædelse efter aftale.

Ansøgningsfrist: 30. november 202

Send ansøgning