Gå til hovedindhold
138

Dette jobopslag er udløbet

Qeqqata Kommunia søger Kommunaldirektør placeret i hovedkontoret i Sisimiut med start den 1. november 2023 eller efter aftale.

Som Kommunaldirektør bliver du den øverst ansatte leder i den samlede kommunale organisation og bindeled mellem kommunens politiske og administrative niveau. Derudover bliver kommunaldirektøren rådgiver og sparringspartner for borgmesteren og kommunalbestyrelsen - herunder særligt i forhold til organisation, juridiske anliggender, økonomi, medier samt politiske temaer.

Du skal være med til at sikre lovlig forvaltningsudøvelse og understøtte eksekvering og opfølgning af politiske visioner, beslutninger og planer med henblik på effektive løsninger og bæredygtige resultater til gavn for borgere og erhvervsliv.

Du får tillige det overordnede ansvar for den samlede organisation sammen med direktionen, som består af Direktør for Økonomi og Uddannelse samt Direktør for Velfærd. Yderligere får du ansvaret for Område for Teknik og tværgående enheder, hvor målet er, at du i samarbejde med direktionen og cheferne i Sisimiut og Maniitsoq skal sikre harmoniseringen af Kommunens arbejdsgange, sikre at disse fungerer driftsmæssigt forsvarligt og hensigtsmæssigt samt at komme med oplæg for den strategiske planlægning herunder.

Du bliver ansvarlig for betjening af politiske udvalg, hvor du får ansvaret for at sikre, at dagsordenspunkter til udvalgsmøder eller kommunalbestyrelsen, er fremsendt rettidigt samt at sagerne er beskrevet fyldestgørende såvel økonomisk, lovmæssigt og teknisk og således udgør det nødvendige beslutningsgrundlag.

Du indgår desuden som en central person i de løbende forhandlinger med Grønlands Selvstyre og øvrige eksterne samarbejdspartnere herunder politiske koordinationsmøder.

Profil

Den ideelle kandidat har solid ledelsesmæssig erfaring fra en lignende stilling – Gerne i en offentlig virksomhed.

 • Du skal gå forrest i arbejdet med at udvikle og fastholde en god og attraktiv arbejdsplads, du skal turde stille krav til dine ledere og dit personale, og du skal evne at kommunikere vanskelige problemstillinger både internt og eksternt.
 • Du har erfaring med at sætte klare mål og retning i en kompleks virksomhed, og du evner at få ledere og medarbejdere til at følge dig.
 • Du har stor beslutningsevne og evnen til at følge beslutninger til dørs, evaluere og justere, når det er nødvendigt.
 • Du kan håndtere balancen mellem sikker driftsledelse og strategisk udvikling.

Arbejds- og ansvarsområder:

 • Sikre lovlig forvaltningsøvelse og understøtte eksekvering af og opfølgning på politiske visioner, beslutninger og planer med henblik på effektive løsninger og bæredygtige resultater
 • Kommunaldirektøren vil ligeledes have det overordnede ansvar og skal agere teknisk direktør, men som understøttes af Teknik og Miljø områdechefer i begge byer – herunder sikre udvikling af byerne, bygderne og det åbne land
 • Initiere og følge op på udvikling af organisation, samarbejde, processer og opgaveløsning
 • Sikre, at der er flow i arbejdet i alle dele af Qeqqata Kommunias administration og sørge for, at alle ved, i hvilken retning Qeqqata Kommunia er på vej hen

Kvalifikationer:
Den rette kandidat har en relevant uddannelsesmæssig baggrund, naturlig autoritet og inddragende. En synlig topleder

 • Går forrest, når strategier skal implementeres og omsættes til handling
 • Innovativ og visionær. En ildsjæl med ambitioner og drive
 • Proces- og resultatorienteret med helhedssyn
 • En samlende leder med høj integritet (inddragende samt uddelegerende)
 • Høj faglighed
 • Kan agere afbalanceret i en kompleks politisk organisation
 • Kan tænke strategisk og handle operationelt
 • Har et godt netværk og godt blik for vækstpotentialer for kommunen
 • Du er gerne flersproget, grønlandsk, dansk og engelsk

Løn- og ansættelsesvilkår:

Løn- og ansættelsesforhold er i henhold til de til enhver tid gældende aftaler og overenskomster med åremålsansættelse i henhold til Chefaftalen for Grønlands Selvstyre og Kommunerne.

Der tilbydes bolig for hvilken, der betales husleje efter gældende regler.

Kommunaldirektøren er administrativt placeret i Sisimiut og organiseret under Borgmesteren i Sisimiut.

Tiltrædelse d. 1 november 2023 eller efter aftale.

For yderligere oplysninger om stillingen som Kommunaldirektør kontaktes Borgmester Malik Berthelsen, e-mail: mabe@qeqqata.gl

Ansøgning med kopi af relevante eksamenspapirer, CV, udtalelser og referencer skal være os i hænde senest den 22. september 2023 med mærket: Qeqqata Kommunia Kommunaldirektør

Ansøgning skal sendes til:

Qeqqata Kommunia

HR Afdeling

Postboks 1014

3911 Sisimiut

E-mail: job@qeqqata.gl

Web: www.qeqqata.gl/job

Qeqqata Kommunia ’s fokusområder

Kommunens måde at udføre sit arbejde på, møde borgere, erhvervsliv og udefrakommende samarbejdspartnere skal fortsat være kendetegnet ved Tværfaglighed, Borgerinddragelse, Frivillighed, Internationalisering og Medarbejdertrivsel.

Mød en ansat i kommunen
Qeqqata Kommunia har ca. 1300 ansatte i hele kommunen (skoler, institutioner, administrationen), hvoraf der i administrationen er 141 ansatte tilsammen, 94 i Sisimiut og 47 i Maniitsoq.

På vores hjemmeside www.qeqqata.gl/ansat kan du læse om forskellige ansatte i kommunen fra at være nyansat til flere årige ansat om deres oplevelser som medarbejder i Qeqqata Kommunia.