Gå til hovedindhold
100

Dette jobopslag er udløbet

Qeqqata Kommunia søger Fritidsinspektør ved Område for Uddannelse i Sisimiut

Qeqqata Kommunia har fokus på sundhed, sundhedsfremmende og kulturelle fritidsaktiviteter. Kommunen prioriterer at skabe gode og tidssvarende fritidsfaciliteter. Det frivillige arbejde skal styrkes og de lokale ressourcer skal udnyttes bedre. Indendørs- og udendørs faciliteter for idræt, sport og kultur skal fortsat udvikles, og fritidstilbuddene skal omlægges til at blive pædagogisk udviklende fritidstilbud målrettet de forskellige aldersgrupper, hvor der søges inspiration fra bl.a. Island. I hele dette arbejde har fritidsinspektøren en central rolle som pædagogisk leder, koordinator og i samarbejde med borgerne, foreningerne, kollegerne og underliggende institutioner at skulle realisere kommunens visioner.

Har du lyst til at deltage i dette spændende arbejde?

Arbejds- og ansvarsområder vil primært være: 

Du vil være placeret ved Område for Uddannelse med uddannelseschefen som din nærmeste chef og have ansvar for:

  • Overordnet ansvar for ledelse og budget-ansvar samt tilsynsansvar for fritidsundervisning, fritids- og kulturtilbud i Sisimiut og bygder. Disse er fritids- og ungdomsklub, museet, musikskolen, kunstnerværksted, kulturhus Amerdloq, svømmebad og folkebiblioteket i Sisimiut og bygder

  • Tilsynsansvar for kommunens driftsaftaler vedr. kultur- og fritidsfaciliteter og aktiviteter

  • Rådgivning til foreninger

  • Initiativtager og koordinator af arrangementer inden for kultur, fritid og idræt

  • Markedsføring af kulturelle og idrætslige enheder

  • Servicering af det politiske niveau på området med sagsfremstillinger m.v.

 

Kvalifikationer og krav:

  • Du arbejder med ledelse ud fra kommunens 5 værdier: Motivation, Medansvar, Fællesskab, Kompetenceudvikling og Dialog

  • Du kan lide at arbejde i teams og være med til at udvikle sammen med andre, med fokus på tværfaglig kompetenceudvikling

  • At du er innovativ og nyder sammen med andre at udvikle pædagogisk stimulerende aktiviteter

  • Du har en åben ledelsesstil der indbyder til borgerinddragelse, frivillighed og medarbejdertrivsel

Sisimiut er en by med mange muligheder, med gode uddannelsessteder og har gode muligheder for daginstitutionspladser. Byen har forskellige kulturelle tilbud, med den flotte natur som baggrund. I naturen er der mulighed for hundeslædekørsel, snescooterkørsel, skiture, gåture, sejlture, tage på fangst og fiskeri.

 

 

Løn- og ansættelsesvilkår: 

For ansættelsesforholdet gælder Overenskomst af 27. august 2014 mellem Naalakkersuisut og IMAK, for lærere i folkeskolen i Grønland m. fl. og Hovedaftale af 28. oktober 1998 mellem Grønlands Landsstyre og IMAK.

 

Ansatte, der kommer fra en tjenestemandsansættelse bevarer retten til denne ansættelsesform.

 

Bolig:
Der vil til stillingen kunne anvises personalebolig, for hvilken der betales depositum og husleje, forbrug m.v. efter de til enhver tid gældende regler for huslejebetaling i Grønlands Selvstyres og kommunens ejendomme m. v. i Grønland. Såfremt permanent personalebolig ikke kan stilles til rådighed umiddelbart ved tiltrædelse, vil der for medarbejdere med ret til vakantbolig blive tilbudt en midlertidig vakantbolig, for hvilken der betales husleje, forbrug m. v. i henhold til ovenstående.

 

Børneattest:
Denne stilling er omfattet af lov om pligt til at indhente børneattest. Vi skal derfor gøre opmærksom på, at tiltrædelsestidspunktet først kan aftales, når kommunen har modtaget en tilfredsstillende børneattest fra Rigspolitiet.

 

Straffeattest:
Denne stilling er omfattet af lov om pligt til at indhente straffeattest. I henhold til loven kan ansættelsen først begynde, når kommunen har modtaget tilfredsstillende straffeattest fra Politiet.

 

Tiltrædelse pr. 1. august 2020 eller efter aftale.

 

Yderligere oplysninger om stillingen kan indhentes hos Direktør for Uddannelse og Økonomi Annga Lynge, anly@qeqqata.gl

 

Ansøgning med kopi af relevante eksamenspapirer, CV, udtalelser, referencer og straffeattest sendes senest den 27. juli 2020.

 

 

 

 

Ansøgning sendes til: 

Qeqqata Kommunia
HR Afdeling
Postboks 1014
E-mail: job@qeqqata.gl
Web: www.qeqqata.gl