Gå til hovedindhold
142

Dette jobopslag er udløbet

Qeqqata Kommunia søger en souschef til integreret daginstitution Ungaannguaq, Sisimiut

 • Souschef

 

Daginstitutionen Ungaannguaq har normering til 44 børn fra 0 til 6 år, fordelt i tre stuer. Vuggestuen har normering til 24 børn, og daginstitutionen har normering til 20 børn. Oplysninger kan indhentes hos:

Leder Haldora Lennert tlf. 86 53 07.

 

Arbejdes og ansvarsområder:
Det vigtigste opgaver du som souschef i samarbejde med lederen er driften af bygningen samt træffe andre beslutninger, f.eks. sparring i pædagogisk vidensdeling samt økonomisk styring.  Du er uundværlig i ibrugtagningen af den nye integrerede daginstitution, du skal have medindflydelse i samarbejde med forældre og individuelle børn, har du lyst til at deltage i en udviklende miljø samt med fokus på god trivsel og drift af den nye daginstitution? Så har vi jobbet til dig.

 

Du skal være medansvarlig for overholdelse af Inatsisartutlov nr. 16 af 3. december 2012 om pædagogisk udviklende tilbud til børn i førskolealderen, derudover Qeqqata Kommunalbestyrelsens børne- og ungepolitik som findes på Qeqqata Kommunias hjemmeside samt FN´s Børnekonvention.

Qeqqata Kommunias målsætning er at yde tidlig indsat, at skabe nysgerrig, robuste, sunde og glade børn.

Visionen er at den integrerede daginstitutions drift skal køre med De 7 principper som ramme, du skal således have medansvar i overholdelse af disse.

 

Kvalifikationer:

 • er pædagog uddannet
 • gode ledelsesevner
 • er ansvarsbevidst
 • er aktiv og engageret og nytænkende
 • har overblik
 • kan klare stressede situationer
 • er fleksibel, forandringsparat
 • er samarbejdsvillig, imødekommende og stabil i et anerkendende miljø

 

Vi forventer:

 • Du er uddannet som pædagog
 • Du kan samarbejde tæt med lederen
 • Du kan varetage ansvar under lederens fravær
 • Du er tydelig og kan ved behov sætte grænser
 • Du er opmærksom på miljøet i huset
 • At du har kendskab til Den Gode Daginstitution
 • At du kan føre samtale med forældre om børns udvikling
 • At du kan planlægge samt uddelegere opgaver
 • At du kan skabe noget nyt
 • At du har overblik over opgaver
 • At du er stabil/engageret i dit arbejde
 • At du kan arbejde ansvarsfuld
 • At man er positiv/frisk og imødekommende
 • At du kan tale Grønlandsk og dansk
 • At du har kendskab til betjening af IT/computer
 • At du kan være opmærksom på nye tiltag
 • At du har et anerkendende pædagogisk synspunkt
 • At du kan klare stressede situationer
 • At du er opmærksom på børn med særlige behov

 

Vi tilbyder:

 • Løn- og ansættelsesforhold, herunder ret til frirejser og bohaveflytning, er i henhold til de til enhver tid gældende aftaler og overenskomster mellem Naalakkersuisut og din forhandlingsberettigede forening
 • Der kan anvises en personalebolig, for hvilken der betales efter gældende regler.
 • Gode arbejdsvilkår
 • Initiativrig og nytænkende
 • God samarbejde mellem personalet og forældre
 • Der er mulighed for at benytte træningsfaciliteterne i hallen gratis
 • God arbejdsmiljø
 • Modtagelig for nye ideer/forslag

 

Løn- og Ansættelsesvilkår:
Løn og ansættelsesforhold, herunder ret til frirejse i forbindelse med tiltrædelse og bohaveflytning, i henhold til de til enhver gældende aftaler og overenskomster mellem Naalakkersuisut og din forhandlingsberettigede organisation.

 

Bolig:
Der vil til stillingen kunne anvises personalebolig, for hvilken der betales depositum og husleje, forbrug m.v. efter de til enhver tid gældende regler for huslejebetaling i Grønlands Selvstyres og kommunens ejendomme m.v. i Grønland. Såfremt permanent personalebolig ikke kan stilles til rådighed umiddelbart ved tiltrædelse, vil der for medarbejdere med ret til vakantbolig blive tilbudt en midlertidig vakantbolig, for hvilken der betales husleje, forbrug m.v. i henhold til ovenstående. Der ydes tiltrædelsesrejse samt bohaveflytning i henhold til gældende regler.

Straffe- og Børneattest:
Denne stilling er omfattet af lov om pligt til at indhente straffe- og børneattest. I henhold til loven kan ansættelsen først begynde, når kommunen har modtaget tilfredsstillende straffe- og børneattest. Vi skal derfor gøre opmærksom på, at tiltrædelsestidspunktet først kan aftales, når kommunen har modtaget børneattest fra rigspolitiet, samt straffeattest fra Politiet.

Børneattesten indhentes af kommunen med samtykke fra vedkommende, hvor straffeattesten indhentes af vedkommende til Politiet.

 

Krav til ansøgningen:

 • Uddannelsesbevis
 • CV
 • Udtalelser og referencer
 • Kursusbevis

 

For yderligere oplysninger om stillingen, kan man kontakte daginstitutionsleder Haldora Lennert, telefon:  86 53 07 eller Daginstitutionschef Amos Frederiksen 86 74 02.

 

Løn- og Ansættelsesvilkår
For yderligere oplysninger om stillingen, kan man kontakte Daginstitutionslederen Amos Frederiksen, telefon 86 74 02.

Ansættelse pr. 1. juni 2022 eller efter aftale.

Ansøgning med kopi af relevante eksamenspapirer, CV, udtalelser og referencer skal være os i hænde senest den 20. maj 2022.

 

Ansøgningen skal sendes til:

Qeqqata Kommunia
HR Afdeling
Postboks 1014
3911 Sisimiut
E-mail: job@qeqqata.gl
Web:www.qeqqata.gl/job

 

Søg stilling (qeqqata.gl)