Gå til hovedindhold
100

Dette jobopslag er udløbet

Plejehjemmet QUPANUK i Sisimiut søger en afdelingsleder for demens

Har du ambitioner om at være afdelingsleder, og kan du lide at arbejde med ældre, samt arbejde selvstændigt?

Plejehjemmet i Sisimiut er inddelt i to afdelinger: Plejeafdeling og demensafdeling, og hver af de to afdelinger ledes af en afdelingsleder:

-        Plejeafdeling har plads til 22 beboere og en aflastningsplads

-        Demensafdeling har i alt plads til 20 beboere, afdelingen er inddelt i to, skærmet enhed og en åben demens afdeling

Spændende udviklingsmuligheder som afdelingsleder

Plejehjemmet har stor fokus på faglighed og har i år sendt 14 kollegaer på sundhedshjælperuddannelse i samarbejde med Center for Sundhedsuddannelser og Majoriaq. Dette forløb forventes afsluttet ultimo januar 2021.

Der er faglig sparring med plejehjemmets sygeplejerske og samarbejde med denne omkring kvalitetssikring af plejen. Der udarbejdes handleplaner for alle beboere, og mange andre spændende udviklingsorienterede tiltag.

Dine arbejdsopgaver vil bl.a. være:

 • Modtage nye beboer i samarbejde med pårørende
 • Informering og kontakt mellem beboere og deres familie
 • Ansvarlig for varetagelsen af de administrative og praktiske opgaver, der indgår som afdelingsleder herunder personaleansvar, samt budget medansvarlig
 • Indgå i plejen og være med til at sikre, at plejen sker i overensstemmelse med de formål, mål og regler der er udarbejdet for området
 • Medvirke til at skabe tillid og tryghed gennem dialog og samtale
 • Arbejde med at styrke beboerens funktionsniveau og ressourcer med rehabiliterende arbejdsgange
 • Være med til at videreudvikle plejehjemmet ved at deltage i den igangværende udvikling inden for området
 • Udarbejde vagtplaner, ferieplanlægning, årsplan
 • Introduktion af ny medarbejdere og elever
 • Assistere ved lægekonsultation på Plejehjemmet
 • Tage ansvar under lederens eller souschefens fravær
 • Realisering af Qeqqata Kommunias værdier

Vores forventninger til dig:

 • Sundhedsfaglig uddannelsesbaggrund
 • Gerne ledelseserfaring
 • Er stabil og tager ansvar for dine opgaver
 • Har gode ideer og tager initiativ
 • Gerne dobbeltsproget
 • Erfaring med arbejdet i en politisk styret organisation, hvor der er konstante forandringer og stilles krav til organisationen
 • Du er en synlig og faglig leder, der kan lide at omgås andre mennesker og have en åben, involverende og anerkendende tilgang i relation til medarbejdere, samarbejdspartnere, borgere og til deres pårørende, og kan rumme og forholde dig til menneskers forskelligheder
 • Lyst og interesse for ældreområdet
 • God til kommunikation, både mundtligt og skriftligt
 • Kan deltage i alle aktiviteter
 • Fleksibilitet og godt humør
 • Være med til at skabe et godt arbejdsmiljø og et godt kollegialt samarbejde

Vi tilbyder: 
Introduktion
En arbejdsplads hvor udvikling medansvar og medindflydelse prioriteres højt.
Arbejdstiden er 40 timer ugentlig, fra mandag til fredag kl. 07.00 til 15.00.

 

 

Straffeattest:
Denne stilling er omfattet af lov om pligt til at indhente straffeattest. I henhold til loven kan ansættelsen først begynde, når kommunen har modtaget en straffeattest. Vi skal derfor gøre opmærksom på, at tiltrædelsestidspunktet først kan aftales, når kommunen har modtaget straffeattesten fra Politiet.

Løn- og ansættelsesvilkår:
Løn- og ansættelsesforhold er i henhold til de enhver tid gældende aftaler mellem Grønlands Hjemmestyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

 

Ansættelsen vil ske med 3 måneders prøvetid.

 

Der kan anvises en personalebolig, for hvilken der betales efter gældende regler.

 

Tiltrædelse 1. august 2020 eller efter aftale.

 

Yderligere oplysninger om stillingen kan indhentes ved at rette henvendelse til Plejehjemsleder Peter Mattaaq på tlf.: 86 73 50 eller email: pema@qeqqata.gl  

 

Ansøgning bilagt relevant eksamenspapir, CV, udtalelser skal være sendt senest den 17. juli 2020 til:

 

Qeqqata Kommunia
HR Afdelingen
Postbox 1014
3911 Sisimiut
E-mail: job@qeqqata.gl
Hjemmeside www.qeqqata.gl