Gå til hovedindhold
149

Dette jobopslag er udløbet

Nuka Kangerlussuaq søger to pædagog

Qeqqata Kommunia søger to pædagog til Børnehaven Nuka, Kangerlussuaq

 

Børnehaven Nuka har en beliggenhed i Kangerlussuaq på den gamle base ved side af skole, kommunekontor, idrætsfaciliteter og svømmehal. Nuka har en normering på 44 børn fra ½ til 6 år.

Børnehaven er fordelt i 3 stuer, Norrakkut ½ til 2 årige, og Ukaliakkut har stue til 2- 4 årige, Umimmakkut til 4-6 årige og samtlige stuer har soverum og legerum, derudover er der et stort fællesrum.

Personalet: 12 der er fordelt således. 1 leder, 1 souschef, 2 pædagoger, 3 socialhjælpere, 3 pædagogiske medhjælpere, 1 ernærings- og rengøringsassistent.

Arbejdes og ansvarsområder:

Du skal være medansvarlig for overholdelse af Inatsisartutlov nr. 16 af 3. december 2012 om pædagogisk udviklende tilbud til børn i førskolealderen, derudover Qeqqata Kommunalbestyrelsens børne- og ungepolitik som findes på Qeqqata Kommunias hjemmeside samt FN´s Børnekonvention.

Kvalifikationer:

 • er pædagog uddannet
 • er ansvarsbevidst
 • er aktiv og engageret og nytænkende
 • har overblik
 • kan klare stressede situationer
 • er fleksibel, forandringsparat
 • er samarbejdsvillig, imødekommende og stabil i et anerkende miljø

Vi forventer:

 • Du er uddannet som pædagog
 • Du kan samarbejde tæt med lederen
 • Du er tydelig og kan ved behov sætte grænser
 • Du er opmærksom på miljøet i huset
 • At du har kendskab til Den Gode Daginstitution
 • At du kan føre samtale med forældre om børns udvikling
 • At du kan planlægge samt uddelegere opgaver
 • At du kan skabe noget nyt
 • At du har overblik over opgaver
 • At du er stabil/engageret i din arbejde
 • At du kan arbejde ansvarsfuld
 • At man er positiv/frisk og imødekommende
 • At du kan tale Grønlandsk og dansk
 • At du har kendskab til betjening af IT/computer
 • At du kan være opmærksom på nye tiltag
 • At du har en anerkendende pædagogisk synspunkt
 • At du kan klare stressede situationer
 • At du er opmærksom på børn med særlige behov

Vi tilbyder:

 • Løn- og ansættelsesforhold, herunder ret til frirejser og bohaveflytning, er i henhold til de til enhver tid gældende aftaler og overenskomster mellem Naalakkersuisut og din forhandlingsberettigede forening
 • Der kan anvises en personalebolig, for hvilken der betales efter gældende regler.
 • Gode arbejdsvilkår
 • Initiativrig og nytænkende
 • God samarbejde mellem personalet og forældre
 • Der er mulighed for at benytte træningsfaciliteterne i hallen gratis
 • God arbejdsmiljø
 • Modtagelig for nye ideer/forslag

Løn- og Ansættelsesvilkår

Løn og ansættelsesforhold, herunder ret til frirejse i forbindelse med tiltrædelse og bohaveflytning, i henhold til de til enhver gældende aftaler og overenskomster mellem Naalakkersuisut og din forhandlingsberettigede organisation.

Ansættelsen vil ske med 3 måneders prøvetid.

Bolig:
Der vil til stillingen kunne anvises personalebolig, for hvilken der betales depositum og husleje, forbrug m.v. efter de til enhver tid gældende regler for huslejebetaling i Grønlands Selvstyres og kommunens ejendomme m.v. i Grønland. Såfremt permanent personalebolig ikke kan stilles til rådighed umiddelbart ved tiltrædelse, vil der for medarbejdere med ret til vakantbolig blive tilbudt en midlertidig vakantbolig, for hvilken der betales husleje, forbrug m.v. i henhold til ovenstående. Der ydes tiltrædelsesrejse samt bohaveflytning i henhold til gældende regler.

Straffe- og Børneattest:
Denne stilling er omfattet af lov om pligt til at indhente straffe- og børneattest. I henhold til loven kan ansættelsen først begynde, når kommunen har modtaget tilfredsstillende straffe- og børneattest. Vi skal derfor gøre opmærksom på, at tiltrædelsestidspunktet først kan aftales, når kommunen har modtaget børneattest fra rigspolitiet, samt straffeattest fra Politiet.

Børneattesten indhentes af kommunen med samtykke fra vedkommende, hvor straffeattesten indhentes af vedkommende til Politiet.

Krav til ansøgningen:

 • Uddannelsesbevis
 • CV
 • Udtalelser og referencer
 • Kursusbevis

Kontrakt:
For yderligere oplysninger om stillingen, kan man kontakte daginstitutionsleder Midtlaraq M Olsen, telefon:  84 11 75 eller Daginstitutionschef Navarana Lennert 86 74 02.

Din ansøgning:
Skal være i vores hænder senest den 23. december 2022. Ansættelse 1. Januar 2023 eller efter aftale.

Du kan sende din ansøgning via dette link