Gå til hovedindhold
185

Dette jobopslag er udløbet

Nalunnguarfiup Atuarfia i Sisimiut søger 2 lærere til trin 4

Med tiltrædelse pr. 1.august 2023

Har I mod på at være med til at udvikle folkeskolen?

Sisimiut ligger nord for Polarcirklen i et naturskønt område med utallige muligheder, gode uddannelsesinstitutioner og gode muligheder for daginstitutionsplads.

Arbejds- og ansvarsområder:

Specialafdelingen har 8 specialklasser/hold. Undervisningen foregår i mindre hold, hvor undervisningsdifferentiering er den naturlige tilgang til undervisningen. Der laves individuelle handle- og udviklingsplaner samt årlig rapport for hver enkelt elev.

Nalunnguarfiup Atuarfia er en trinopdelt skole med bl.a.

  • ca. 375 elever
  • ca. 30 -35 specialklasseelever fordelt på 8 hold.

•     AKT- lærer til elever, der har brug for hjælp til at gøre noget ved deres adfærd, kontakt og trivsel.

  • skolekonsulent, der arbejder med forældresamarbejde, rådgivning og vejledning af lærere og ledelse.
  • socialrådgiver

Vi har brug for uddannede specialundervisningslærere, der brænder for at tilpasse sin undervisning til skolens elever med særlige behov. I skal indgå i et tæt teamsamarbejde om elevernes personlige udvikling.

For den ene stillings vedkommende, vil det være muligt at varetage trinlederfunktionen i specialafdelingen.

Nalunnguarfiup Atuarfia er i rivende udvikling med klare mål for at give eleverne den bedst mulige skolegang, så deres videre færden styrkes.

Vi har en lærerstab med godt sammenhold. Der arbejdes med en teambaseret tilgang for hele skolen, synlig ledelse med klare mål for skolen og med ressourcer til den enkelte medarbejder.

IT er en integreret og voksende del af det daglige arbejde med undervisning og undervisningsplanlægning.

Alle elever og lærere har I-Pads i Qeqqata Kommunia. Det vil være en fordel, hvis ansøgerne er kendt med I-Pads som arbejdsredskab.

Nalunnguarfiup Atuarfia bruger Skoleintra dagligt til ugeplaner, kontakt til forældre og intern kontakt på skolen.

TEA (Tabulex Elev Administration) bruges dagligt til elev-fraværsregistrering. Der udgives Angusakka mindst to gange om året.

Sisimiut ligger nord for polarcirklen i naturskønt område. Der er gode muligheder for sommer og vinter aktiviteter i naturen. Man kan med 1 times vandring komme til vandreruter i de mange fjelde, vi har omkring os. Der er gode muligheder for sejlads og jagt. Om vinteren er der mange muligheder for vinter aktiviteter såsom langrend, slalom, snowboard, skøjteløb på isen, snescooterture og hundeslædekørsel.

Kontakt:

Skoleinspektør: Dan Christensen kan kontaktes på telefon (+299) 86 43 88 e-mail: dgch@qeqqata.gl 

Løn- og ansættelsesvilkår 

Løn- og ansættelsesforhold, herunder ret frirejser og bohaveflytning, er i henhold til de til enhver
tid gældende aftaler og overenskomster mellem Naalakkersuisut og lærerorganisationen IMAK.
Ansættelse sker primært på overenskomstvilkår, men der er mulighed for tjenestemandsansættelse
ved direkte overgang fra anden tjenestemandsstilling i Grønland.
 

Børneattest

Stillingerne er omfattet af lov om pligt til at indhente børneattest. I henhold til loven kan ansættelsen
først begynde, når kommunen har indhentet en børneattest. Vi skal derfor gøre opmærksom på, at
tiltrædelsestidspunktet først kan aftales, når kommunen har modtaget børneattesten fra Rigspolitiet.
Ansættelse sker under forudsætning af tilfredsstillende børne- og straffeattest, som indhentes af
Qeqqata Kommunia.
Der kan anvises bolig, for hvilken der betales efter gældende regler.

Ansøgning med kopi af relevante eksamenspapirer, CV, udtalelser og referencer skal være os i hænde

senest mandag den 12. juni 2023 kl. 12.

Du kan send din ansøgning via dette link: