Gå til hovedindhold
109

Dette jobopslag er udløbet

Leder søges til Beskyttet Bo-enhed Pisoq, Sisimiut

Som leder vil du skulle varetage den daglige ledelse og drift af 10 beskyttet bo-enheder, Handicapbolig, Værested IVIK for børn og unge med handicap, Beskæftigelsesværksted for voksne handicap, samt koordinering for støttepersoner for borger med psykosociale problemstillinger samt borgere med fysisk psykisk funktionsnedsættelser ud over bo-enheder

På kontoret er der ansat en souschef og kontormedhjælper. 

 

Primært arbejdsopgaver som leder for bo-enheden:

 • Ansvarlig for den daglige ledelse og drift
 • Medansvarlig for at budgettet holdes indenfor den politisk godkendte ramme
 • Medansvarlig for målrettet råd og vejledning, samt udvikling og opkvalificere af personalet i bo-enheden
 • Være en frontfigur og igangsætter for det øvrige personale
 • Ansvarlig for at skabe gode arbejdsbetingelser for personalet
 • Være en del af ledergruppen

Vi forventer, at du:

 • Har en pædagogisk eller sundhedsfaglig uddannelse med helst specialisering indenfor psykiatri 
 • Har lyst til og brænder for at være med til at gøre en forskel for mennesker, der har et vidtgående handicap.
 • Er i stand til at arbejde målrettet og er god til anerkendende kommunikation
 • Har kendskab til at arbejde med pædagogiske handleplaner
 • Kan arbejde tværfagligt, selvstændigt og er fleksibel
 • Er dynamisk, igangsættende og har humoristisk sans
 • Har overblik og situationsfornemmelse

Vi lægger desuden vægt på:

 • At du er stabil, kvalitetsbevidst og med sans for detaljer
 • Gerne har ledererfaring fra tidligere job inden for institutionsområdet
 • Gerne har erfaringer indenfor at arbejde med mennesker, der har et vidtgående handicap
 • At du kan arbejder selvstændigt, ansvarsbevidst og serviceorienteret
 • At du udviser fleksibilitet i forhold til arbejdsopgaver og løbende justeringer i arbejdsfordeling
 • At du evner at arbejde fokuseret og struktureret i en hektisk hverdag
 • At du er robust og udviser initiativ, overskud og handlekraft
 • At du bidrager aktivt til løbende at udvikle og forbedre vores opgaveløsning

Vi tilbyder:

 • Et spændende og alsidigt job med mange udfordringer og mulighed for indflydelse på egne opgaver
 • Et job i en organisation, hvor der er mulighed for at have indflydelse og som er i konstant udvikling og forandring, til fordel for borgernes bedste
 • Et job med glade og motiverede borgere, der i dagligdagen har brug for strukturende rammer og aktiviteter
 • Fagligsparring sammen med afdelingsleder og den øvrige ledergruppe

Stillingen er fuldtids, arbejdstiderne vil primært være i dagtimerne fra kl. 08-16, du vil dog skulle have rådighedsvagt, i forhold til ledelsesspørgsmål udenfor ordinær arbejdstid. Som leder vil du have kontor i bo-enheden Pisoq i Aqqartarfik 5-13

Straffeattest:
Denne stilling er omfattet af lov om pligt til at indhente straffeattest. I henhold til loven kan ansættelsen først begynde, når kommunen har modtaget en straffeattest. Vi skal derfor gøre opmærksom på, at tiltrædelsestidspunktet først kan aftales, når kommunen har modtaget straffeattesten fra Politiet.

Løn og ansættelsesvilkår:
Løn og ansættelsesforhold sker i henhold til gældende overenskomst mellem Grønlands Selvstyre PPK eller en anden relevant forhandlingsberettiget organisation.
Arbejdstiden er på 40 timer ugentlig.
Ansættelsen vil ske efter tre måneders prøvetid.

Bolig:
Der vil til stillingen kunne anvises personalebolig, for hvilken der betales depositum og husleje, forbrug m.v. efter de til enhver tid gældende regler for huslejebetaling i Grønlands Selvstyres og kommunens ejendomme m.v. i Grønland.

Der ydes tiltrædelsesrejse samt bohaveflytning i henhold til gældende regler.

Ansøgning:
Ansøgning med oplysninger om uddannelse og tidligere beskæftigelse, vedlagt eksamenspapirer m.v. skal være HR-afdelingen i hænde inden fristens udløb.

Ansøgningsfrist: 21. december 2021

Send ansøgning