Gå til hovedindhold
149

Dette jobopslag er udløbet

Ledende socialrådgiver til Familie- og bistandsafdelingen i Maniitsoq

Qeqqata Kommunia søger ledende socialrådgiver til Familie- og bistandsafdelingen i Maniitsoq.

Ledende socialrådgiver til Familie- og bistandsafdelingen i Maniitsoq

Qeqqata Kommunia søger velfungerende og motiveret ledende socialrådgiver til Familie- og bistandsafdelingen i Maniitsoq som skal være med i team 1.

Området for Velfærd består af 26 medarbejdere fordelt på, børn og familieafdeling, Sekretariatet, Alders- og førtidspensions- og handicapafdeling. Familie- og Bistandsafdeling er normeret til 7 medarbejdere, heraf inkl. lederende socialrådgiver. Sagsbehandlingen i Børn og Familieafdelingen er fordelt til 2 teams.

Arbejds- og ansvarsområde:

 

·       Sagsbehandling af Underretninger

·       Sikre at der udføres

·       Socialfaglig undersøgelse / Handleplaner og opfølgninger / Efterværn.

·       Sikre at der udføres

·       Udarbejde ansøgninger til Udvalget for Velfærd

·       Kvalitetssikre sager

·       Yde råd og vejledning i henhold til den gældende lovgivning.

·       Ajourføre ændringer i lovgivningen samt udvikle arbejdsmetoder og målsætninger

·       Hjælpe til ved akutte tilfælde

·       Yde sagsbehandlerne hjælp ved akutte tilfælde

·       Bidrage til fagligsparring på området mv.

·       Deltage i Områdets ledergruppe ved diverse møder

·       Ad hoc opgaver – i periode eller til tidsbestemt opgave.

·       Tilsyn af afdelingens økonomi og konti.

·       Ansøgninger om omplacering eller tillægsbevilling

·       Føre tilsyn med sagsfremstillinger til Udvalg for Velfærd og arbejdsgruppen i Majoriaq.

·       Sikre sagsbehandling i henhold til lovgivning vedrørende offentlig hjælp. Opfylde politiske målsætninger.

·       Er medansvarlig for planlægning af socialvagterne og bagvagterne

Tilknyttet til socialvagten og eller som bagvagt

Vi forventer at du:

·       Har kendskab til lovning inden for børn og familier samt offentlig hjælp

·       Har kendskab til økonomisystemet ERP/Prisme

·       Har erfaringer omkring kommunal sagsbehandling mv.

·       Har erfaringer med netværksmøder og behandlingsmøder

·       Kan bevare et godt overblik, også i stressende situationer

Faglige kvalifikationer:

•            Uddannet socialrådgiver eller har en anden relevant socialbaggrund uddannelse

•            Dobbeltsproget.

•            Gode sproglige og skriftlige kompetencer

Personlige kvalifikationer

•            Du er serviceminded

•            Du er imødekommende og har anerkendende tilgang

•            Du kan arbejde selvstændigt og ansvarsfuld

•            Du er stabil og loyal

•            Du kendskab til opgaver og tager sagerne alvorligt

•            Og er imødekommende.

Løn og ansættelsesvilkår:

Løn- og ansættelsesforhold sker i henhold til det til enhver tid gældende aftaler og overenskomster.

Bolig:

Der kan anvises en personalebolig, for hvilken der betales efter gældende regler.

Tiltrædelse snarest eller efter aftale.

Børne- og straffeattest

Denne stilling er omfattet af lov om pligt til at indhente børne- og straffeattest. I henhold til lovgivningen kan ansættelse først komme på tale, når kommunen har modtaget en børne- og straffeattest. Vi skal derfor gør opmærksom på, at tiltrædelsestidspunktet først kan aftales, når kommunen har modtaget straffeattesten fra Politiet.

Kontakt:

Yderligere oplysninger kan indhentes ved henvendelse til fung. Velfærdschef for området Andrea Karlsen, tlf. +299 81 78 62, e-mail: anka@qeqqata.gl eller til Lederende socialrådgiver Dorthe Poulsen, tlf. (+299) 81 78 31 e-mail dopo@qeqqata.gl.

Din ansøgning:

Ansøgning med kopi af relevante eksamenspapirer, CV, udtalelser og referencer skal være os i hænde senest den 9. december 2022.

Du kan sende din ansøgning via dette link: