Gå til hovedindhold
170

Dette jobopslag er udløbet

GENOPSLAG Qeqqata Kommunia Sisimiut søger leder til vuggestuen Nuka Sisimiut

Vuggestuen Nuka Sisimiut

 • 1 Leder

 

Med plads til 48 børn fordelt i 4 stuer med plads til 12 børn hver, aldersfordelt 0-3 år.

Oplysninger kan indhentes hos:

Fungerende leder Natuk Olsen Berthelsen telefon 86 40 61.

E-mail: nobe@qeqqata.gl  

 

Arbejds- og ansvarsområder:
Du skal være medansvarlig i at følge Inatsisartutlov nr. 16 af 3. december 2012 om pædagogisk udviklende tilbud til børn i førskolealderen, samt arbejde ud fra retningslinjer som kan findes i Qeqqata Kommunia hjemmeside vedr. Qeqqata Kommunia politiske visioner, børne- og ungepolitik- og pædagogiske målsætninger.

Vi vil forsøge at skabe en hverdag, når der er balance mellem genkendelighed baseret på daglig rytme/tidsfornemmelse & uforudsigelighed baseret på børnenes indflydelse af institutionens kultur. Der er vigtigt at vi sammen får opbygget en sund & udviklende institution for alle bruger af Nuka. Derfor bliver arbejdsmiljøet vægtet højt.

 

Vores værdier i Nuka er:

 • Barnet skal føle sig trygt og velkommen
 • Et godt samarbejde mellem forældre og personale
 • Acceptere barnets identitet
 • Udvikle barnet fra dens udviklings stadie
 • Have anderkendende pædagogisk tilgang

 

Vi kan tilbyde:

 • En arbejdsplads hvor du har mulighed for at tage ansvar og påvirke institutionen
 • En aktiv arbejdsplads, hvor vi bruger de flotte omgivelser
 • Stuer med passende opgaver & godt samarbejde med kolleger
 • Mulighed for at deltage i kurser & uddannelse
 • Engagere forældre & søde børn

 

Vi forventer:

 • Har erfaring med ledelse og gerne fra dagtilbudsområdet
 • Brænder for pædagogisk ledelse
 • Pædagog uddannet, være ansvarsbevidst, aktiv og engageret have overblik, kunne klare stress situationer, være fleksibel, accepterer ændringer, nytænkning
 • At du er villig til at indgå i pædagogiske diskussioner om vores arbejde
 • At du kan sætte grænser overfor børn
 • Ar du er imødekommende og positiv overfor børn, personale og forældre
 • At du er helhedsorienteret og inspirationssøgende
 • At du er stabil og motiveret
 • At du tager ansvar og er engageret i dit arbejde
 • At du er samarbejdsvillig og finder det vigtigt at samarbejde
 • At du er initiativrig og nytænkende
 • Positiv/ frisk og fuld af gåpåmod
 • Sprog - grønlandsk og dansk
 • At du kan benytte IT/ udstyr
 • Du er åben for nye tiltag, imødekommende
 • At du arbejder ud fra anerkendende pædagogik.
 • At du er stabil

 

Vi tilbyder

 • Løn og ansættelsesforhold, herunder ret til frirejse i forbindelse med tiltrædelse og bohaveflytning, i henhold til de til enhver gældende aftaler og overenskomster mellem Naalakkersuisut og din forhandlingsberettigede organisation
 • Personalebolig souschef og pædagog, for hvilke der betales husleje m.v. efter gældende regler
 • Adgang til gratis fitness
 • Gode arbejdsvilkår
 • Godt samarbejde mellem personale og forældre
 • Gode kollegaer


Straffe- og Børneattest:
Denne stilling er omfattet af lov om pligt til at indhente straffe- og børneattest. I henhold til loven kan ansættelsen først begynde, når kommunen har modtaget tilfredsstillende straffe- og børneattest. Vi skal derfor gøre opmærksom på, at tiltrædelsestidspunktet først kan aftales, når kommunen har modtaget børneattest fra rigspolitiet, samt straffeattest fra Politiet.

Børneattesten indhentes af kommunen med samtykke fra vedkommende, hvor straffeattesten indhentes af vedkommende til Politiet.

 

Løn og ansættelsesvilkår:
Løn- og ansættelsesforhold sker i henhold til gældende overenskomst mellem Naalakkersuisut og Nunatsinni Perorsaasut Kattuffiat (NPK) eller en anden relevant forhandlingsberettigede organisation.

Start dato: 1. februar 2022 eller efter nærmere aftale.

Ansættelsen vil ske med 3 måneders prøvetid.

Bolig:
Der vil til stillingen kunne anvises personalebolig, for hvilken der betales depositum og husleje, forbrug m.v. efter de til enhver tid gældende regler for huslejebetaling i Grønlands Selvstyres og kommunens ejendomme m.v. i Grønland. Såfremt permanent personalebolig ikke kan stilles til rådighed umiddelbart ved tiltrædelse, vil der for medarbejdere med ret til vakantbolig blive tilbudt en midlertidig vakantbolig, for hvilken der betales husleje, forbrug m.v. i henhold til ovenstående.

Der ydes tiltrædelsesrejse samt bohaveflytning i henhold til gældende regler.
Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til: Daginstitutionschef Amos Frederiksen tlf. +299 86 74 02, e-mail: amfr@qeqqata.gl

Ansøgningsfrist: 21. januar 2022