Gå til hovedindhold
185

Dette jobopslag er udløbet

Ergoterapeut delestilling mellem Qeqqata Kommunia og Sundhedsvæsnet Qeqqa

Har du mod på faglige udfordringer i Grønland, så har vi netop stillingen til dig der ønsker at komme hele vejen rundt for borgerne.

 

Region Qeqqa er Midtgrønlands region med de to hovedbyer Sisimiut og Maniitsoq med tilhørende 6 bygder. Befolkningen er i alt knapt 10.000 mennesker.

Vi forventer at du er på Sisimiut Sygehus fra 8-12, og arbejder på eller for kommunen ude i byen fra 12-16 dagligt. Alternativt hele dage på skift. Der er et ergoterapilokale på sygehuset med mulighed for køkkentræning, dette kan benyttes af dig hele dagen, også til træning af kommunale klienter.

Der er også terapeut lokaler på kommunen til daglig brug.

Der må påregnes rejseaktivitet til /fra Maniitsoq 1-4 gange årligt. Samt brug af internetkonsultationer (teams) til både vurderinger og instruktion af patienter, personale og pårørende.

Qeqqata Kommunia:

Ergoterapeut vil have ansvar for rådgivning og vejledning af hjælpemidler til handicappede i Qeqqata Kommunia samt for de ældre der bosiddende i deres egen hjem og beboere i Plejehjemmet med henhold til forskellige planlægning og udbygning af terapi på hjemmet.

Ergoterapeutens kommunale opgaver:

  • Faglige undersøgelser og vurderinger, herunder brug af ICF og COPM
  • Hverdagsrehabilitering
  • Vedligeholdende træning individuelt og på hold.
  • Indkøb af hjælpemidler, udlevering af samt træning i/instruktion i brug af hjælpemidler
  • Dokumentation
  • Tværfagligt samarbejde
  • Møder med lærere, pårørende og tværfaglige samarbejdspartnere.

Til de kommunale opgaver anvendes til dokumentation Winformatik support / social,                                                       og der er også fysiske mapper under område for familie.

Sundhedsvæsen:

Sundhedscentret Maniitsoq har en afdeling med 18 sengepladser, to læger i konsultationen og én fysioterapeut.

Regionssygehuset i Sisimiut har en afdeling med 19 sengepladser, en lægekonsultation med 5- 6 læger og to fysioterapeuter. Lægerne laver henvisninger til fysioterapi/ergoterapi til byens almindelige borgere, som både er ældre, voksne og børn. Man arbejder både med indlagte og ambulante patienter her i huset.  Det er  vigtigt at man kan arbejde selvstændigt, ikke er bange for udfordringer og er fleksibel.

Ergo- og fysioterapien er lokaliseret i sygehusets kælder hver for sig, men samarbejde omkring patienterne er prioriteret, så i mødes fast. Man har mulighed for at anvende tolk ved behov.

Sundhedsvæsnets opgaver i ergoterapien vil primært være:

-       Træning af patienters motoriske og kognitive funktioner samt færdighedstab.

-       Vurdering for fejlsynkening hos apopleksipatienter

-       Genoptræning af patienter individuelt og/i samarbejde med fysioterapeut.

-       At vurdere hvorvidt patienter har behov for hjælpemidler.

-       Lave demenstest

-       Supervisere og instruere relevant personale og evt. pårørende.

-       Undersøgelse, behandling og instruktion af ambulante patienter henvist fra lægerne i regionen både lokalt og i regionens sundhedscentre.

-       Deltagelse i relevante tværfaglige møder. Samt ugentlig i sengeafdelings konference.

Den daglige arbejdstid er fra 08.00-16.00 mandag til fredag. Der er ikke vagtordning. Du vil være hovedansvarlig for planlægning og koordinering af din dagligdag. Det er cosmic, der anvendes som dokumentationssystem i sundhedsvæsnet og man er selv ansvarlig for alt dokumentation.

Der holdes ugentlig møde mellem terapeuterne, hvor man kan vende patienterne eller andet fx nye behandlingsmetoder osv.  Der er ligeledes sparringsmulighed via teams med terapeuterne på DIH i Nuuk

Da arbejdsopgaverne i ergoterapien er meget varierede og udføres selvstændigt, lægges der vægt på, at ergoterapeuten har bred erfaring og nogle år på bagen.

Stillingen er ledig til besættelse fra 1 juli 2023 eller efter nærmere aftale.

Sisimiut er Grønlands næst største by og derfor en moderne by med mulighed for forskellige aktiviteter og kulturelle arrangementer. Her finder man et meget aktivt sportsliv både indendørs og specielt meget udendørs. Sisimiut er Grønlands centrum for vintersport og outdoor‐life. Hvis du ønsker at vide mere grundlæggende om at arbejde i sundhedsvæsenet og om byen så læs på: http://www.peqqik.gl/da-DK/Footerpages/Uddannelse/Ansaettelse_i_sundhedsvaesenet

Qeqqata Kommunia har hjemmeside: www.qeqqata.gl

Det grønlandske Sundhedsvæsen er pr. 1. juli 2017 en røgfri arbejdsplads. Der er indført rygeforbud for alle ansatte i arbejdstiden, og det omfatter alle indendørs og udendørs lokaliteter.

STATSBORGERSKAB

Såfremt du ikke er nordisk statsborger, gøres der opmærksom på, at man skal have gyldig opholds- og arbejdstilladelse for at kunne arbejde i Grønland. Opholds- og arbejdstilladelse kan først ansøges ved aftalt ansættelse, hvor ansættelsen er betinget af, at man opnår gyldig tilladelse.

REJSE OG BOLIGFORHOLD

Ved vikariater samt fast ansættelse ydes der for den ansatte fri til - og fratrædelsesrejse.

Der vil til stillingen kunne anvises bolig efter gældende regler. Husleje og boligstandard kan variere afhængigt af boligens alder, ejerforhold mv. Der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig, hvorfor der kan ske indkvartering vakant. Der kan være varierende afstand til arbejdsstedet.

LØN OG ANSÆTTELSE

Stillingen aflønnes i henhold til gældende overenskomst. Find din overenskomst her.

ANSØGNING

Ansøgning bilagt kopi af relevante bilag bedes sendt via Sundhedsvæsenets rekrutteringssystem.

KONTAKT

Information om stillingen kan indhentes ved  Helle Olsen på tlf. (+299) 864211 eller på e-mail: HELO@PEQQIK.GL

Kommunal kontaktperson: Estella Buhrkall  esbu@qeqqata.gl    tlf (+299) 867431

Du kan sende din ansøgning via dette link: