Gå til hovedindhold
70

Dette jobopslag er udløbet

Atuarfik Kilaaseeraq i Maniitsoq søger Viceinspektør til skolen

Lærernormering på Atuarfik Kilaaseeraq
Der er ca. 330 elever

Normeret til 42 lærere

Klasser fra 1. til og med 10. klasse med i alt 21 klasser

Spc. Kl. afdeling har 5 hold

Til yderligere spørgsmål kan henvende til skoleinspektør Elna Heilmann på telefon +299 813122 eller via mail: kilaas@kilaas.gl

 

Arbejdsgang:
Atuarfik Kilaaseeraq har udarbejdet anderledes timefordelingsplan, hvor udgangspunktet er bedre udnyttelse af lærernes ressourcer ved fleksibelt planlægning og færre uv-timer for elever.

Qeqqata Kommune og skolens indsatsområder:

 • Udvikle elevernes sprogkundskab og deres fremlægnings udvikles.
 • Elever lærer at være proaktive og tage ansvar for deres skolegang ved brug ”De 7 Gode Vaner”.
 • Lærerteam samarbejder om klasser og underviser i differentiering og bruger løbende evaluering.
 • iPad anvendes som uv. redskab, hvor elever motiveres i læring
 • Undervisning skal kunne foregå i naturen, brug af omgivelserne, innovativ uv. og bevægelse

 

Opgaver:

 • Følge skolens mål, videreudvikling, årsplanlægning, timefordelingsplan igennem brug af Tabulex: Trio – Tea
 • Udarbejdelse af 1.oktober indberetning og 1. juli indberetninger
 • Eksamen planlægning & tilmeldinger til Ilinniartitaanermik Aqutsisoqarfik
 • Samarbejde mellem elevhjem og skole
 • Skemalægning, herunder udarbejdelse af aktivitetsplaner og mødeplaner
 • Kontakt til forældre og forældreinformation, herunder intranet koordinator
 • Vikarskema
 • Indskrivning / udmelding
 • Projektarbejde koordinering sammen med trinledere

 

Maniitsoq har igennem de sidste mange år oplevet boom i fiskeindustrien, hvor kommunen har arbejdet med byfornyelse, boligbyggeri og stadig arbejder med en nytænkning og udvikling af daginstitutions- og fritidstilbuddene. I Maniitsoq er der gode muligheder for:

 • dagsinstitutions pladser med lav pris
 • fritidsaktiviteter
 • fritidssport, herunder gode ski-muligheder i langrend og alpin
 • vandre i naturen og gode sejle muligheder

 

Løn og ansættelsesforhold
Løn og ansættelsesforhold sker i henhold til gældende aftale om ansættelse på særlige åremålsvilkår (se www.imak.gl), herunder ret til frirejse og bohaveflytning.  Ansættelsesperioden fastsættes som minimum til 3 år med mulighed for forlængelse med 1 år adgangen. 

 

Bolig
Der vil til stillingen kunne anvises personalebolig, for hvilken der betales depositum og husleje, forbrug m.v. efter de til enhver tid gældende regler for huslejebetaling i Grønlands Selvstyres og kommunens ejendomme m. v. i Grønland. Såfremt permanent personalebolig ikke kan stilles til rådighed umiddelbart ved tiltrædelse, vil der for medarbejdere med ret til vakantbolig blive tilbudt en midlertidig vakantbolig, for hvilken der betales husleje, forbrug m. v. i henhold til ovenstående.

Børneattest:
Denne stilling er omfattet af lov om pligt til at indhente børneattest. Vi skal derfor gøre opmærksom på, at tiltrædelsestidspunktet først kan aftales, når kommunen har modtaget en tilfredsstillende børneattest fra Rigspolitiet.

Straffeattest:
Denne stilling er omfattet af lov om pligt til at indhente straffeattest. I henhold til loven kan ansættelsen først begynde, når kommunen har modtaget tilfredsstillende straffeattest fra Politiet.

 

Tiltrædelse pr. 1. maj 2021 eller efter aftale.

Yderligere oplysninger om stillingen kan indhentes hos skoleinspektør Elna Heilmann på telefon 81 75 22 eller email elna@kilaas.gl

 

Ansøgningsblanket kan hentes på: http://www.maniitsumi-atuarfiit.gl.

Ansøgning skal indholde: uddannelses beviser, CV, Udtalelser, straffeattest og andre personlig udtalelser som har betydning for ansøgning medtages. Sendes senest den 13. april 2021

 

Ansøg via dette link: Stillingsopslag (qeqqata.gl)