Gå til hovedindhold
130

Dette jobopslag er udløbet

Akia søger to UDDANNET PÆDAGOGER på den nye integrerede daginstitution

Den nye integrerede daginstitution er normeret til 64 børn, og vi ønsker at samarbejde med jer med pædagogisk uddannelse da vi har behov for jer, hvis i har mod på at tage del i udvikling af daginstitution fra begyndelsen, er det jer vi har brug for.

Den daglige drift vil pågår i henhold til daginstitutionsloven nr. 16 af 3. dec. 2012.

Det er vigtigt, at I med pædagogisk uddannelse udviser stabilitet, kærlighed og tryghed for børnene, endvidere er det ønskeligt at I servicerer med barnet i centrum, samtidig med at samarbejde med forældrene indenfor pædagogisk tilgang. Det mest værdifulde for barnet er, at I er pædagoguddannede og er stabile, således at i skal være i stand til at se den langsigtede plan. Hvis i har erfaringer med at arbejde med De 7 principper der fokusere på hele barnet, er I det kommende ansatte der vil blive værdsat højt, idet det er jer der skal danne rammer for barnet i samarbejde med forældrene.

Den nye daginstitution er under opførelse, med forventning om ibrugtagning pr. 01. april 2022. Dermed kan du bidrage til daginstitutions værdier overfor stuelederen, og ikke mindst være en rollemodel og være uundværligt for forældre og kollegaer.

Områdets for Uddannelses mål er, at skabe nysgerrige, robuste, sunde og glade børn.

Det forventes, at du som stuepædagog fokusere på opnåelse af målsætninger.

Daginstitutionen har beliggenhed ved naturen og fjeldet, med gode pædagogiske muligheder, f.eks. kan De 7 principper anvendes under pædagogiske tiltag og børnenes udnyttelse af naturen er en del af visionen, du har således medansvar for udvikling af dette område.

Vi skal have tæt samarbejde med øvrige daginstitutioner og daginstitutionskontoret, opstart en ny daginstitution i samarbejde med daginstitutionslederen.

Qeqqata Kommunia søger en der kan starte den 01. Juni 2022 eller snarest efter denne dato eller efter aftale.

Generelt for Akia:
Stillingen er en fuldtidsstilling med 40 timer om ugen. Der er plads til 64 børn, der er opdelt i 40 børnehavebørn og 24 vuggestuebørn.

Åbningstiden for børnehaven er mandag – fredag kl. 6:45 – 17:00.

Administration for Integreret daginstitution hører under Området for Uddannelse med daginstitutionslederen som nærmeste leder.

Arbejdsfordeling og ansvar af personalegruppen er i alt på 15 normeringer.

Dine kvalifikationer:

  • Du er uddannet pædagog
  • Du er ansvarsbevidst
  • Du er aktiv og engageret og nytænkende
  • Du har overblik
  • Du kan klare stressede situationer
  • Du er fleksibel, forandringsparat
  • Du er samarbejdsvillig, imødekommende og stabil i et anerkende miljø
  • Du er fokuseret på forældrene og er imødekommende

Du skal være indstillet på at arbejde ud fra institutionens mål, politisk mål for børn og unge og øvrige gældende regler for ansatte under Qeqqata Kommunia.

Vi kan tilbyde:
Akia ligger i spændende omgivelser i et helt nyt byområde tæt på fjeld og natur i med mange pædagogisk- og læringsmuligheder for børn og personale. Bygningen huser nyeste byggestil med mulighed for personaleudvikling i gode fysiske rammer og omgivelser. Qeqqata Kommunia tilbyder forskellige kurser i tæt samarbejde med PII/SPS samt MISI (PPR). Daginstitutionerne i Sisimiut hjælper hinanden med vidensdeling og udvikling af pædagogiske aktiviteter og mål.

Møder både personale / forældre samt pædagogisk udviklende emner afholdes efter kl. 17.00, de ansvarlige får tidlig fri. Fitness kan benyttes gratis, og alle der kan bidrage med særlige gode ideer indenfor arbejdsområdet støttes.

Straffe- og Børneattest:
Denne stilling er omfattet af lov om pligt til at indhente straffe- og børneattest. I henhold til loven kan ansættelsen først begynde, når kommunen har modtaget tilfredsstillende straffe- og børneattest. Vi skal derfor gøre opmærksom på, at tiltrædelsestidspunktet først kan aftales, når kommunen har modtaget børneattest fra rigspolitiet, samt straffeattest fra Politiet.

Børneattesten indhentes af kommunen med samtykke fra vedkommende, hvor straffeattesten indhentes af vedkommende til Politiet.

Løn og ansættelsesvilkår:
Løn- og ansættelsesforhold sker i henhold til gældende overenskomst mellem Selvstyret og Nunatsinni Perorsaasut Kattuffiat (NPK) eller en anden relevant forhandlingsberettigede organisation.

Ansættelse: Pr. 01. Juni 2022 eller efter aftale.

Ansættelsen vil ske med 3 måneders prøvetid.

Bolig:
Der vil til stillingen kunne anvises personalebolig, for hvilken der betales depositum og husleje, forbrug m.v. efter de til enhver tid gældende regler for huslejebetaling i Grønlands Selvstyres og kommunens ejendomme m.v. i Grønland. Såfremt permanent personalebolig ikke kan stilles til rådighed umiddelbart ved tiltrædelse, vil der for medarbejdere med ret til vakantbolig blive tilbudt en midlertidig vakantbolig, for hvilken der betales husleje, forbrug m.v. i henhold til ovenstående.

Der ydes tiltrædelsesrejse samt bohaveflytning i henhold til gældende regler.

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til: Daginstitutionschef Amos Frederiksen tlf. +299 86 74 02, e-mail: amfr@qeqqata.gl eller lederen på daginstitutionen Naja Marie Lyberth Lund nmll@qeqqata.gl

Det praktiske:
Ansøgning med straffeattest, børneattest og med oplysninger om uddannelse og tidligere beskæftigelse, kopi af uddannelsesbevis, arbejdsgiverudtalelser mv. uploades som PDF-fil, og skal være i hænde via kommunens hjemmeside.

Ansøgningsfrist: 23. maj 2022

Søg denne stilling