Gå til hovedindhold
128

Dette jobopslag er udløbet

BARSELSVIKAR SØGES TIL SOCIALPÆDAGOGISKE UDDANNELSER I GRØNLAND

Har du mod på nye udfordringer og er klar til nye horisonter, så har en stilling til dig som underviser ved PI/SPS Socialpædagogisk Seminarium i Ilulissat. PI/SPS er det eneste socialpædagogiske seminarium i Grønland, beliggende tæt op ad verdens største og smukkeste Isfjord, som er optaget på UNESCO’s verdensarvsliste.

Seminariet har ca. 300 studerende på 5 forskellige uddannelser: socialhjælperuddannelse, socialassistentuddannelse, professionsrettet bacheloruddannelse til socialpædagog, den decentrale pædagoguddannelse samt dagtilbudsmedhjælperuddannelsen. Vi har godt 40 ansatte hvoraf ca. 20 er undervisere.

PI/SPS dækker hele Grønland med følgende væsentlige funktionsområder:

  • at uddanne kvalificerede dagtilbudsmedhjælpere, socialpædagoger, socialassistenter og socialhjælpere
  • at forestå kurser, efter- og videreuddannelse inden for det socialpædagogiske fagområde
  • at inspirere til udvikling i den socialpædagogiske sektor – fagligt og uddannelsesmæssigt.

Du bliver en del af et underviserteam ved PI/SPS med mulighed for, at præge og videreudvikle undervisningsforløb i tråd med Seminariets vision, om at bidrage til og gøre en forskel i det socialpædagogiske praksisfelt i hele Grønland.

Vi søger en barselsvikar med mulighed for fastansættelse efterfølgende, vi ser gerne du har en pædagoguddannelse. Fagområderne er de pædagogiske- og psykologiske fag, også gerne med bidrag til det musiske- og/eller det kreative værkstedsområde eller videnskabsteori, på flere uddannelser.

For stillingen gælder at der ligeledes blive tale om undervisningsopgaver på forskellige forløb, på kursus- og efteruddannelsesområdet, i hele Grønland.

Vi søger fleksible og udviklingsorienteret undervisere, som udover at brænde for det socialpædagogiske fagområde er gode kollegaer, som møder sine omgivelser og arbejdsopgaverne med en positiv tilgang.

Du skal have en relevant kandidat, eller masteruddannelse eller du er gymnasielærer med pædagogikum, herud overvægtes følgende faglig og personlige kompetencer vægtes højt. 
 

  • Vi ser gerne du har erhvervserfaring fra det pædagogfaglige arbejdsfelt og/eller undervisningserfaring for voksne.
  • Du har erfaring fra eller kendskab til Grønland og er åben over for andre kulturelle tilgange.
  • Da vi er organiseret i teams, forventes det at undervisergruppen tager ansvaret dels for egen undervisning dels for sammenhæng og progression på hele uddannelsen.  
  • Den anerkendende tilgang, tillid og ansvarlighed kendetegner dig som kollega.                       

 
Yderligere oplysninger kan fås hos Rektor Nuka Kleemann på tlf.+299 38 35 50, mobil +299 55 64 64 mail: nuka@pi.s ps.gl eller Studieleder/ Ketty Avbæk Larsen på mobil +299 53 47 75 eller mail: ketty@pi.sps.gl

Læs mere om seminariet på www.pi.sps.gl og om byen på www.avannaata.gl
Stillingen ønskes besat pr. 1. august 2019 med mulighed for overlab til barselsvikariatet træder i kraft ultimo september, der er evt. mulighed for forlængelse.

Der er ansøgningsfrist mandag d. 27. maj 2019 kl. 8:00 (grønlandsk tid). 

Der kræves ny dateret straffeattest.


Løn og ansættelsesforhold
Løn - og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Bolig 
Der kan til stillingen anvises umøbleret personalebolig efter de til enhver tid gældende regler. Husleje og depositum betales efter de til enhver tid gældende regler for den anviste bolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Husleje og boligstandard kan variere afhængigt af boligens alder, ejerforhold mv. Der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig, hvorfor der kan ske indkvartering vakant, herunder også i mindre bofællesskaber eller hotellejligheder, for hvilket der sker beskatning.

Indsend ansøgning, CV, uddannelses- og kursusbeviser, samt andre relevante dokumenter ved at trykke ”Send ansøgning”.
Vi modtager ikke ansøgninger via e-mail.

 

 

Om Naalakkersuisut

Søger du udfordringer og har lyst til at præge hverdagen gennem dit arbejdsliv og være med til at forme fremtiden, så er et job hos Grønlands Selvstyre noget for dig. 
Vi forventer stor ansvarlighed og vægter faglige kvalifikationer, en sund analytisk tilgang til tingene samt omstillingsparathed højt hos medarbejderne. Herudover er din evne til at strukturere hverdagen og bevare overblikket vigtig. 

Grønlands Selvstyre består af en Centraladministration, med mere end 650 ansatte fordelt på flere departementer, samt en lang række decentrale enheder. Tilsammen er vi mere end 2500 mennesker tilknyttet Grønlands Selvstyre. Centraladministrationens opgave er, at sikre Naalakkersuisut (regeringen) et solidt politisk beslutningsgrundlag, samt at føre de politiske beslutninger ud i livet. 

Du kan læse mere om Grønlands Selvstyre på http://www.naalakkersuisut.gl/job

Send ansøgning