Gå til hovedindhold
81

Dette jobopslag er udløbet

TEAMLEDER VAND DISTRIKT AVANNAA

Nukissiorfiit Distrikt Avannaa søger en Teamleder Vand Distrikt med bopæl i Distriktbyen. Din nærmeste leder vil være Distriktschef for Avannaa.

 

Vi søger en kollega, der skal varetage rolle som projektleder efter behov.

Indmelding af nye projekter i samråd med distriktschef teamets ansvarsområde.

Kvalitetssikring og ajourføring af anlægsdata og dokumentation i relevant database for området/teamet. Medvirke ved udarbejdelsen af nye projektforslag. Tilsyn ved anlægsprojekter

Strategisk planlægning af reinvesteringsbehov.

 

Du vil komme til at arbejde med:

 

 • Forestå og udvikle den daglige ledelse af faglige medarbejdere samt eventuelle lærlinge.
 • Overordnet ansvar for Uummannaq, Upernavik og Qaanaaq vandforsyning.
 • Medansvarlig for planlægning, koordinering og overholdelse af driftsbudget for ansvarsområderne
 • Ansvarlig for at opgaveløsninger sker i et bredt samarbejde med både interne og eksterne interessenter og lov.
 • Bistå til ekstern kommunikation i distriktet i samråd med distriktschef.
 • Ansvarlig for at Nukissiorfiits strategier overholdes og indarbejdes i den daglige ledelse af teamet.

 

Vi søger en med følgende kvalifikationer:

 

 • Højere teknisk uddannelse eller relevant uddannelse herunder kendskab til SRO anlæg.
 • Ledelsesmæssig erfaring, gerne erfaring med drift og vedligeholdelse af forsyningsanlæg.
 • Selvstændighed såvel som evner til at arbejde i et team.
 • Kreativ og initiativrig, ser muligheder i stedet for begrænsninger.  

 

Vi kan tilbyde dig:

 

 • En arbejdsplads præget af professionalisme og en engageret virksomhedskultur.
 • Et spændende job, med høj grad af medbestemmelse og mulighed for at påvirke det daglige arbejde.
 • Et dynamisk arbejdsmiljø, hvor du får mulighed for at udvikle dig personligt og fagligt.
 • Et godt fællesskab hvor vi har fokus på arbejdsglæde

 

Ansættelsesforhold

 

Løn- og ansættelsesforhold, sker i henhold til gældende overenskomst mellem Grønlands Landsstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation. Stillingen er med 3 måneders prøvetid.

 

Bolig


Der kan til stillingen anvises umøbleret personalebolig efter de til enhver tid gældende regler. Husleje og depositum betales efter de til enhver tid gældende regler for den anviste bolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Husleje og boligstandard kan variere afhængigt af boligens alder, ejerforhold mv. Der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig, hvorfor der kan ske indkvartering vakant, herunder også i mindre bofællesskaber eller hotellejligheder, for hvilket der sker beskatning.

 

Der ydes fri til/og fratrædelsesrejse og bohaveflytning ved ansættelsen, og efter 3 års sammenhængende ansættelse betales hjemrejse for husstanden inkl. børn under 18 år.

 

Såfremt en ansøger allerede har anvist personalebolig gennem ansættelse i Selvstyret bibeholdes retten til personaleboligen.

 

Vil du vide mere?

 

Yderligere informationer kan stilles til Driftschef Avannaa, Kjell Bergmann mobil (+299) 54 92 92. Spørgsmål af mere generel karakter bedes stilet til HR-afdelingen, hr@nukissiorfiit.gl eller Tlf. (+299) 34 95 00.

 

Venligst oplys hvor du har set annoncen.

 

Vil du vide mere?

 

Yderligere informationer kan stilles til Driftschef Avannaa, Kjell Bergmann mobil 54 92 92. Spørgsmål af mere generel karakter bedes stilet til HR-afdelingen, hr@nukissiorfiit.gl eller Tlf. (+299) 34 95 00.

 

Venligst oplys hvor du har set annoncen.

Ansøgningsfrist: 9. marts 2020

SØG DENNE STILLING