Gå til hovedindhold
77

Dette jobopslag er udløbet

SKARP OG LØSNINGSORIENTERET PERSONALEJURIST SØGES DYNAMISK OG VISIONÆR ORGANISATION HAVES

Nukissiorfiit er i konstant udvikling, hvor der skabes innovative løsninger, hvor der er plads til eksperimenter, og hvor slutmålet er værdiskabende og bæredygtige løsninger til gavn for vores kunder og det samfund vi lever i. Vi brænder for en vedvarende energiforsyning og sikring af drikkevandsforsyningen, og arbejder med at digitalisere kundeoplevelsen og administrationen.

 

Til HR-afdelingen søger vi en passioneret personalejurist, som motiveres af at finde løsninger på komplekse og varierede personaleopgaver. Du vil blive en del af en ”ung” og dynamisk enhed. HR-afdelingen består af 2 teams, et personaleadministrativt team og et udviklingsteam. Vores normering er pt. 8 fuldtidsansatte.

 

Vi har det udgangspunkt i HR, at de bedste resultater opnås ved at samarbejde. Det gælder på tværs af HR-afdelingens teams, og på tværs af organisationens distrikter og øvrige afdelinger. Vi har fokus på, at der også er tid til faglig og personlig udvikling, både på individuelt plan og som team. Helt naturligt er vi nysgerrige på vores omgivelser og de udfordringer der kan opstå, og vi vil være med hvor ”tingene” sker.

Du vil blive en del af et personaleadministrativt team, med gang i rigtig mange spændende projekter. Vi har travlt, faktisk meget travlt, og derfor har vi brug for en ny kollega der har lyst, energi og ikke mindst interesse, for at dele af sin viden og erfaringer i en organisation med ”højt til loftet”.

 

Personalejuristen vil høre til et team der er sammensat af HR Souschefen, en HR konsulent og en AC-konsulent, hvor der pt. er ansat en vikar. Du vil i det daglige referere til HR souschefen.

Vi tænker at dit opgavefelt vil indeholde en bred vifte af opgaver og projekter, og hvor ”Organisationsudvikling” står højt på prioriteringslisten. Dine opgaver er som udgangspunkt bl.a.:

 

 • Udarbejde rammer for personaleadministration og jura, herunder interne arbejdsprocesser
 • Udvikle personalepolitikker, retningslinjer, arbejdsinstrukser, personalehåndbog mv.
 • Udvikle personaleadministrative værktøjer til organisationen
 • Medvirke ved intern undervisning om arbejdsgiverforhold for organisationens ledere
 • Fortolkning af overenskomster og aftaler
 • Bidrage med input til overenskomstforhandlinger
 • Support til lederne ved særligt komplicerede personalesager
 • Support for lønafdelingen

 

Opgavelisten er ikke udtømmende og vi kan sagtens drøfte om der kunne være andre opgaver, som kunne være relevant og interessant for en personalejurist at arbejde med.

I HR oplever vi en alsidig hverdag, hvor opgaveplanlægningen til tider bliver udfordret af ad-hoc hastopgaver. Det har du sikkert prøvet før som personalejurist. Vi forventer derfor at du kan bevare overblikket, og samtidig også at have flere ”bolde i luften”. Vi ved at det kræver en vis robusthed at være i en HR afdeling, men vi lover dig, det bliver ikke kedeligt.

Vi har den tilgang at selvom vi har travlt, så må det gerne være sjovt at gå på arbejde.

 

Kvalifikationer i stillingen


Du er uddannet jurist, gerne med personaleområdet som speciale, og måske har du erfaring fra en lignende stilling i en HR afdeling. Du formulerer dig klart og tydeligt, både skriftligt og mundtligt, og har let ved at kommunikere med forskellige ledelseslag og faggrupper.

Du har antennerne ud i forhold til det, der sker i organisationen og bidrager til, at HR kan handle proaktivt på udfordringer og strategier.

Det forudsættes at du er fuldt funktionsdygtig i brug af IT. Det vil også være en fordel hvis du har god indsigt i grønlandske forhold, men det er dog ingen betingelse.

Vi lægger vægt på at du:

 

 • Arbejder selvstændigt og kan iværksætte nødvendige initiativer på dit felt
 • Medvirker til at udvikle HR-funktionen i samarbejde med de øvrige kolleger i afdelingen
 • Har fokus på gode og værdiskabende resultater for organisationen
 • Kan se nuanceret på problemstillinger og finde løsningsmuligheder
 • Er stabil og ansvarsbevidst
 • Deler din viden og erfaring med andre

 

Ansættelsesvilkår og nærmere oplysninger


Ansættelsen som er på fuld tid, sker i henhold til gældende overenskomst. Stillingen er med 3 måneders prøvetid.

Stillingen forventes besat pr. 1. maj.

Yderligere spørgsmål om stillingens indhold kan fås ved henvendelse til fungerende HR-Chef Charlotte Duholm på tlf. +299 34 95 22 på e-mail chdu@nukissiorfiit.gl. eller til hr@nukissiorfiit.gl.

 

Bolig

 

Der kan til stillingen anvises umøbleret personalebolig efter de til enhver tid gældende regler. Husleje og depositum betales efter de til enhver tid gældende regler for den anviste bolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

 

Husleje og boligstandard kan variere afhængigt af boligens alder, ejerforhold mv. Der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig, hvorfor der kan ske indkvartering vakant, herunder også i mindre bofællesskaber eller hotellejligheder, for hvilket der sker beskatning.

 

Der ydes fri til/og fratrædelsesrejse og bohaveflytning ved ansættelsen, og efter 3 års sammenhængende ansættelse betales hjemrejse for husstanden inkl. børn under 18 år. Såfremt en ansøger allerede har anvist personalebolig gennem ansættelse i Selvstyret bibeholdes retten til personaleboligen.

 

Ansættelsessamtaler forventes gennemført i uge 13.

Ansøgningsfrist: 20. marts 2020

SØG DENNE STILLING