Gå til hovedindhold
98

Dette jobopslag er udløbet

NUKISSIORFIIT SØGER EN SENIOR BUSINESS PARTNER

Til tiltrædelse pr. 1. januar 2020, søger vi en engageret Senior Business Partner med et godt købmandsskab til Business Partneringafdelingen på hovedkontoret i Nuuk. Der er tale om en utraditionel og spændende stilling i en landsdækkende virksomhed, som lægger stor vægt på bæredygtighed, og som hver dag løfter et stort samfundsansvar.

 

Nukissiorfiit er i konstant udvikling, hvor der skabes innovative løsninger, hvor der er plads til eksperimenter, og hvor slutmålet er omkostningseffektive, værdiskabende og bæredygtige løsninger til gavn for vores kunder og det samfund vi lever i. Herunder er videreudvikling og optimering af både den vedvarende energiforsyning og drikkevandsforsyningen, samt digitalisering i kundeoplevelsen og administrationen.

 

Business Partneringafdelingen referer til Økonomidirektøren og er en del af Økonomiafdelingen. Business Partnering består af en Chef for Business Partnering  samt 2 Business Partnere og en udvikler af software robotter. Hovedfokus for Business Partneringafdelingen er forretningsudvikling og optimering af processer, igennem digitalisering, forretningsforståelse og involvering i resten af virksomhedens afdelinger.

 

Business Partneringafdelingen er en innovativ afdeling som gerne anvender det nyeste inden for IT-værktøjer. Vi anvender blandt softwarerobot fra UiPATH til brug for automatisering af administrative processer. Derudover bruger vi IBM Planning Analytics til afvikling af vor Rolling Forecast model, en budgetmodel som til dels er baseret på machine learning. Til databehandling anvender vi IBM Analytics og naturligvis Excel.

 

Business Partneringafdelingen står for forretningsanalyse, forandring af processer, partner i tværgående projekter, ledelsessparring, herunder opfølgning på afdelingernes Rolling Forecast.   

 

Jobbet


Som Senior Business Partner er hovedopgaven, at være business partner for virksomhedens afdelinger og igennem partnerskabet få skabt ekstra værdi for virksomheden. I samarbejde med de øvrige partnere vil du blive tilknyttet som Business Partner for udvalgte afdelinger. Dine arbejdsopgaver vil bl.a. omfatte:

 

 • Fungere som sparringspartner for de chefer du er tilknyttet
 • Udarbejdelse beslutningsgrundlag  til ledelsesbeslutninger
 • Frembringe fakta som skal være med til idéskabelse og forandring i virksomheden
 • Være med til, at udvikle og forbedre virksomhedens KPI dash-board
 • Støtte de afdelinger du er tilknyttet i deres økonomistyring,
 • Foretage prisberegninger for de afdelinger du er tilknyttet, samt for hele virksomhedens omsætningsstruktur
 • Løse ad hoc opgaver for Direktionen og Nukissiorfiits ressortdepartement.

 

Stillingen refererer til chef for Business Partnering.

 

I dagligdagen vil du have en bred kontaktflade i hele organisationen samt et tæt samarbejde med direktionen. Har du særlige forudsætninger vil disse sandsynligvis kunne udnyttes, idet der i virksomhedens udviklingsproces vil være gode muligheder for, at du kan sætte dit præg på stillingens indhold.  

 

Kvalifikationer

Der er mange indgange til stillingen og din succes, men som udgangspunkt forventes du at har god erfaring med økonomi, forretningsudvikling og har sans for analyse arbejde. Som Senior Business Partner skal have evnen til, at være opsøgende og kunne indgå i dialog med dine kunder/samarbejdspartnere har:

 

 • En videregående økonomisk uddannelse på kandidatniveau
 • Gerne kendskab til IBM Planning and Analytics og IBM Analytics samt, at du er en rutineret IT-bruger, - specielt med Excel
 • En struktureret arbejdsform med sans for detaljens betydning og en god skriftlig formuleringsevne
 • Flair for innovation i rammen af et godt forretningsoverblik og talent for resultatorienteret samarbejde
 • Stærke samarbejdsevner og en imødekommenhed som gør at du naturligt bliver inviteret med til tværgående projekter
 • Yderligere er det en fordel hvis du enten har branchekendskab inden for forsyning, IT, HR, projektledelse, indkøb, kommunikation eller ledelse, hvorigennem du vil kunne støtte de chefer du bliver tilknyttet, på et højt fagligt niveau.  

 

Hertil er det en fordel, hvis du har indsigt i det grønlandske samfund og er flersproget grønlandsk/dansk. 

 

Ansættelsesforhold

 

Løn- og ansættelsesforhold, sker i henhold til gældende overenskomst mellem Grønlands Landsstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation. Stillingen er med 3 måneders prøvetid.

 

Der kan ikke anvises personalebolig til stillingen.

 

Vil du vide mere?

 

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Chef for Buseness Partnering  Jens B. Jessen  pr. telefonisk henvendelse på tlf. (+299) 34 95 00. Spørgsmål af mere generel karakter bedes stilet til HR-afdelingen, hr@nukissiorfiit.gl eller Tlf. (+299) 34 95 00.

 

Venligst oplys hvor du har set annoncen.

Ansøgningsfrist: 28. oktober 2019

SØG DENNE STILLING