Gå til hovedindhold
84

Dette jobopslag er udløbet

NUKISSIORFIIT SØGER EN METERING SOLUTION MANAGER (DRIFTSKONSULENT)TIL LØFT AF STRATEGISK FOKUSOMRÅDE

Nukissiorfiit arbejder med at forsyne hele Grønland med el, vand og varme. Målet er at vi i 2030 skal vores forsyning baseres tæt på 100 % vedvarende energikilder. Vi er allerede godt på vej og leverer i dag over 70 % af vores produktion baseret på grøn energi. Samtidig er vi i gang med en digital transformation af virksomheden, og i den forbindelse er det vigtigt, at vi har detaljerede data om vores produktion og forbrug fra vores lokationer over hele Grønland. Derfor søger vi nu en Metering Solution Manager (Driftskonsulent) der kan administrere vores målerpark.

 

Vi er allerede godt i gang med rejsen, og startedei 2008 med at skifte alle vores el, vand og varmemålere til et fjernaflæst system. Det betyder, at vi i dag har en løsning med over 56.000 målepunkter der aflæses centralt fra vores hovedkontor i Nuuk. Vi søger derfor dig til at sikre os, at driften af systemet kører optimalt og at vi altid er opdateret på den rette teknologi.

 

Hvad kan du forvente dig af stillingen?

 

Du vil i det daglige have det overordnede ansvar for at samtlige målere leverer data ind til vores aflæsningssystem. Den opgave løfter du i samarbejde med vores målerleverandør og vores engagerede kollegaer i økonomiafdelingen og i vores lokale afdelinger fordelt over hele Grønland. Derudover har du ansvaret for det strategiske samarbejde med vores målerleverandør i Danmark, for herigennem at sikre Nukissiorfiit altid får den optimale performance fra vores målernetværk.

 

Dine opgaver vil også omfatte en videreudvikling af vores hjælpeværktøjer i GIS, som giver dine kollegaer i de lokale afdelinger mulighed for hurtigt at identificere og fejlfinde på eventuelle fejl i målernetværket.

 

Vi forventer i de kommende år at skulle udskifte vores målernetværk og den tilhørende software løsning. I dette projekt vil du spille en central rolle og kan med dine tekniske indsigt være med til at definere løsningen der skal danne rygraden i vores virksomhed de næste mange år.

 

Opgaverne vil primært blive løst fra din arbejdsplads på vores hovedkontor i Nuuk, men der kan også blive behov for enkelte rejse til vores lokale afdelinger i Grønland for at yde en ekstra indsats i udbedring af fejl i netværket, samt enkelte rejser til Danmark for dialog med vores målerleverandør.

Dine arbejdsopgaver vil bl.a. omfatte, at du:

 

 • Er ansvarlig for fejlfindingsprocesser i samarbejde med kollegaer i lokale afdelinger
 • Udvikler og koordinerer samarbejdet med målerleverandør
 • Understøtter forretningen med teknisk viden om mulighederne for udnyttelse af målerdata
 • Afdækker markedet for løsninger til Automatic Meter Reading (AMR) og indgår i dialog med potentielle leverandører
 • Leder interne arbejdsgrupper
 • Udarbejdelse af standarder, procedurer og vejledninger for fjernaflæsningsmålere
 • Ansvarlig for afholdelse af månedlige møder i fagudvalget til målerteknik

 

Hvem søger vi?

 

Vi forestiller os, at du har en el-teknisk uddannelse som el-installatør, elektronik-ingeniør, maskinmester eller lignende.

 

Erfaring med drift af fjernaflæste målersystemer og radionetværk er en fordel, men ikke et krav. Det vigtigste for os er, at du har den fornødne tekniske kompetencer til at sætte dig hurtigt ind i fagområdet og kunne understøtte dine kollegaer i resten af organisationen.

 

Som person arbejder du struktureret og har gode kommunikationsevner både på skrift og i tale. Stillingen har mange berøringsflader både internt i organisationen og ud mod leverandører, og du skal derfor trives med at opbygge og vedligeholde disse relationer.

 

For at opnå succes i stillingen skal du:

 

 • Besidde den tekniske viden til at kunne blive firmaets skarpeste hoved inden for målere og det tilhørende radionetværk.
 • Trives i en, til tider, hektisk hverdag med mange opgaver
 • Samarbejde med kollegaer og eksterne partnere
 • Gå strategisk og struktureret til opgaverne og sikre at de vigtigste opgaver bliver løst først uden vi taber nogle bolde på gulvet

 

Derudover er det en fordel, at du har kendskab til grønlandske forhold og har kendskab til drift af vandforsyningsanlæg.

 

Vi kan tilbyde dig et spændende, varieret og udfordrende job i et uformelt miljø. Du vil indgå i et team, som ud over Driftschefen, som du vil referere til, består af i alt ti driftskonsulenter, en systemkoordinator og en teknisk assistent. Det er et job, hvor du vil få mulighed for at påvirke og følge opgaver helt til dørs.

 

Ansættelsesforhold

 

Løn- og ansættelsesforhold, sker i henhold til gældende overenskomst mellem Grønlands Landsstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation. Stillingen er med 3 måneders prøvetid.

 

Bolig

 

Der kan til stillingen anvises umøbleret personalebolig efter de til enhver tid gældende regler. Husleje og depositum betales efter de til enhver tid gældende regler for den anviste bolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Husleje og boligstandard kan variere afhængigt af boligens alder, ejerforhold mv. Der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig, hvorfor der kan ske indkvartering vakant, herunder også i mindre bofællesskaber eller hotellejligheder, for hvilket der sker beskatning.

 

Der ydes fri til/og fratrædelsesrejse og bohaveflytning ved ansættelsen, og efter 3 års sammenhængende ansættelse betales hjemrejse for husstanden inkl. børn under 18 år.

 

Såfremt en ansøger allerede har anvist personalebolig gennem ansættelse i Selvstyret bibeholdes retten til personaleboligen.

Vil du vide mere?

 

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til fung. Driftschef, Ole Ziemer, pr. telefonisk henvendelse på tlf. (+299) 55 88 80. Spørgsmål af mere generel karakter bedes stilet til HR-afdelingen, hr@nukissiorfiit.gl eller Tlf. (+299) 34 95 00.

 

Venligst oplys hvor du har set annoncen.

Ansøgningsfrist: 30. marts 2020

SØG DENNE STILLING