Gå til hovedindhold
99

Dette jobopslag er udløbet

NUKISSIORFIIT SØGER EN DYGTIG REGNSKABSCONTROLLER

VIL DU VÆRE MED TIL AT UDVIKLE BÆREDYGTIG FORSYNING AF GRØNLAND, SÅ ER NUKISSIORFIIT NOGET FOR DIG.

 

Til tiltrædelse pr. 1. januar 2020 eller efter aftale søger vi til hovedkvarteret i Nuuk en engageret og faglig stærk regnskabscontroller som vil bidrage konstruktivt til en fortsat udvikling af Nukissiorfiit.  Der er tale om en traditionel men spændende stilling i en landsdækkende virksomhed, som lægger stor vægt på bæredygtighed, og som hver dag løfter et stort samfundsansvar.

Nukissiorfiit er i konstant udvikling, hvor der skabes innovative løsninger, hvor der er plads til eksperimenter, og hvor slutmålet er omkostningseffektive, værdiskabende og bæredygtige løsninger til gavn for vores kunder og det samfund vi lever i. Herunder er der fokus på videreudvikling og optimering af både den vedvarende energiforsyning og drikkevandsforsyningen, samt digitalisering i kundeoplevelsen og administrationen.

Regnskabsafdelingens medarbejdere er vigtige spillere i det arbejde.

 

MEDARBEJDERNE ER NUKISSIORFIITS VIGTIGSTE RESSOURCE

 

Regnskabsafdelingen består af 16 medarbejdere og 3 elever, fordelt på afdelingerne Fakturering, Løn samt Kreditor og Debitor. Afdelingen har et tæt samarbejde med Business Partnering afdelingen, som tidligerehar varetaget udarbejdelsen af regnskabet. Det vil blive din opgave – i samarbejde med afdelingens anden regnskabscontroller - at understøtte regnskabschefen i  udarbejdelsen af regnskabet. Sammen med regnskabschefen kommer du til at arbejde kontinuerligt med at forbedre processer og kvalitet, samt de understøttende økonomisystemer.

 

Jobbet


Som regnskabscontroller har du ansvar for den regnskabsmæssige kvalitet i Nukissiorfiit. De primære arbejdsopgaver omfatter:

 

 • Understøtte udarbejdelse af månedsregnskab, halvårsregnskab og helårsregnskab
 • Sikring af at økonomidata foreligger ajourført efter gældende retningslinjer og efter gældende lovgivning
 • Understøtte afdelingernes månedsafstemninger og bidrage med faglig sparring til bogholderiets områdeledere
 • Foretage de afsluttende månedsposteringer på virksomhedsniveau i samarbejde med regnskabschefen
 • Bidrage til udarbejdelse af øvrig ledelsesrapportering i samarbejde med Business Partnering Afdelingen
 • Medvirke til udvikling og optimering af forretningsgange og processer
 • Deltagelse i videreudvikling af Nukissiorfiits ERP-system, Xellent som er en overbygning på Ax 2009
 • Medvirke ved tværfaglige projekter med regnskabsrelevans samt diverse ad hoc opgaver og analyser.

 

Stillingen refererer til Regnskabschefen.

 

Dine kvalifikationer  

Det er væsentligt at du har erfaring fra en tilsvarende stilling. Du er revisionsorienteret og sætter en ære i at levere ”et produkt” der er gennemarbejdet og bære præg af din høje faglighed.

 

Vi lægger derudover vægt på, at du har:

 

 • En HD-R, cand.merc.aud., eller tilsvarende uddannelse
 • Erfaring med revision
 • Et solidt kendskab til økonomisystemer, herunder særligt Ax 2009
 • God erfaring med at implementere og udvikle bogføringsrutiner
 • En god forståelse for IT-systemer som MS Office pakken og i særdeleshed Excel
 • Altid er skarp på at overholde deadlines og følger detaljer til dørs
 • Arbejder struktureret med dine opgaver og er vant til at have flere bolde i luften
 • Kan arbejde selvstændigt og bidrage med faglig sparring til både kolleger og ledelse
 • Du er vant til selv at drive udviklingen og forbedre kvaliteten af de opgaver du løser

 

Hertil er det en fordel, hvis du har indsigt i det grønlandske samfund og er flersproget grønlandsk/dansk.

 

Ansættelsesforhold og nærmere oplysninger

 

Løn- og ansættelsesvilkår sker i henhold til den gældende overenskomst mellem Naalakkersuisut og den pågældende forhandlingsberettigede  faglige organisation. Stillingen er med 3 måneders prøvetid.

 

Bolig

 

Der kan til stillingen anvises umøbleret personalebolig efter de til enhver tid gældende regler. Husleje og depositum betales efter de til enhver tid gældende regler for den anviste bolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

 

Husleje og boligstandard kan variere afhængigt af boligens alder, ejerforhold mv. Der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig, hvorfor der kan ske indkvartering vakant, herunder også i mindre bofællesskaber eller hotellejligheder, for hvilket der sker beskatning.

 

Der ydes fri til/og fratrædelsesrejse og bohaveflytning ved ansættelsen, og efter 3 års sammenhængende ansættelse betales hjemrejse for husstanden inkl. børn under 18 år. Såfremt en ansøger allerede har anvist personalebolig gennem ansættelse i Selvstyret bibeholdes retten til personaleboligen.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Regnskabschef Bo Top Fisker pr. telefonisk henvendelse på tlf. (+299) 34 95 00. Spørgsmål af mere generel karakter bedes stilet til HR-afdelingen, hr@nukissiorfiit.gl eller tlf. (+299) 34 95 00.

 

Vil du vide mere?

 

Yderligere informationer kan stilles til Regnskabschef, Økonomiafdelingen, Bo Top Fisker, tlf. 34 96 28. Spørgsmål af mere generel karakter bedes stilet til HR-afdelingen, hr@nukissiorfiit.gl eller Tlf. (+299) 34 95 00.

 

Venligst oplys hvor du har set annoncen.

Ansøgningsfrist: 22. november 2019

SØG DENNE STILLING