Gå til hovedindhold
129

Dette jobopslag er udløbet

Nukissiorfiit søger en direktionssekretær til Ledelsessekretariatet

Nukissiorfiit arbejder med at forsyne hele Grønland med el, vand og varme. Derudover søger vi hele tiden at skabe omkostningseffektive og bæredygtige løsninger til gavn for vores kunder. Vi ved, at vi har et stort samfundsansvar, og er fokuserede på at leve op til det. Foruden den daglige drift arbejder vi med videreudvikling og optimering af den vedvarende energiforsyning samt forbedring og udbygning af drikkevandsforsyningen.  Vi søger en engageret direktionssekretær, der skal bistå Nukissiorfiits direktion og ledelse med forskellige koordinerende og analytiske opgaver. Direktionssekretæren bliver en del af Nukissiorfiits ledelsessekretariat.

 

Om Ledelsessekretariatet

Ledelsessekretariatet skal sikre effektive og smidige sagsgange i Nukissiorfiit og styrke den interne formidling af information. Videre skal Ledelsessekretariatet forestå kommunikationen med presse og med andre myndigheder, særligt Selvstyret. Kontoret har en række varierende opgaver, som løses i tæt samarbejde med både direktion og den øvrige ledelse.

 

Jobbet

Som direktionssekretær i Nukissiorfiit vil du få ansvaret for koordineringen af samarbejdet med

Nukissiorfiits ressortdepartement og øvrige myndigheder. Derudover vil dine opgaver bl.a. omfatte:

  • Udarbejdelse af notater, orienteringer og beslutningsoplæg til direktionen og ressortdepartement
  • Deltagelse og opfølgning på chefgruppemøder og møder med Nukissiorfiits ressortdepartement
  • Ansvarlig for koordinering af høringssvar, svar på § 37-spørgsmål og besvarelser af henvendelser fra organisationer og borgere
  • Deltagelse i eksterne arbejds- og projektgrupper
  • Bidrage til håndtering af kommunikationsopgaver i samarbejde med de øvrige medarbejdere i Ledelsessekretariatet
  • Bidrage til implementering af og opfølgning på Nukissiorfiits strategi

 

Har du særlige kompetencer, vil disse sandsynligvis kunne udnyttes, idet der i virksomhedens udviklingsproces vil være gode muligheder for, at du kan sætte dit præg på stillingens indhold. 

 

Kvalifikationer

Der er mange indgange til stillingen, men det ses som væsentligt, at du har erfaring som sagsbehandler i en offentlig organisation, har god indsigt i grønlandske forhold og gerne erfaring med energipolitik. Vi lægger derudover vægt på, at du har:

  • En struktureret arbejdsform med sans for detaljer
  • God politisk forståelse
  • Gode formuleringsevner både mundtligt og skriftligt samt gode færdigheder som IT-bruger
  • En uddannelse på kandidatniveau

 

Hertil er det en fordel, hvis du er flersproget - grønlandsk, dansk og engelsk.

 

Ansættelsesforhold og nærmere oplysninger

Stillingen opslås med mulighed for indplacering som specialkonsulent. Indplacering som specialkonsulent kan tilbydes, såfremt kandidaten har de rette dokumenterbare kompetencer. Ansættelsen sker i henhold til gældende aftaler / overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation. Se www.nukissiorfiit.gl for yderligere information om Nukissiorfiit. Spørgsmål vedrørende stillingen kan fremsendes chef for Ledelsessekretariatet Sune Tougaard på suto@nukissiorfiit.gl eller til hr@nukissiorfiit.gl.

 

Der kan ikke anvises personalebolig til stillingen.

 

Ansøgningsfristen er den 10. februar 2019. Ansøgning med CV, kopi af uddannelsesbeviser samt referencer fremsendes via mail til hr@nukissiorfiit.gl eller med A-post til Nukissiorfiit, Postboks 1080, 3900 Nuuk.