Gå til hovedindhold
88

Dette jobopslag er udløbet

NUKISSIORFIIT SØGER EN ”STRUKTUR-ER-MIT-MELLEMNAVN”-MEDARBEJDER TIL OPFØLGNING PÅ SALG

Nukissiorfiit arbejder med at forsyne hele Grønland med el, vand og varme. I 2030 skal vores forsyning baseres på 100 % vedvarende energikilder. Vi er allerede godt på vej og leverer i dag over 70 % af vores produktion baseret på grøn energi. I den forbindelse søger vi en administrativ salgsmedarbejder, der kan hjælpe os med at guide vores kunder gennem salgsprocessen. Du vil være salgsafdelingens back office.

 

Vi mener det, når vi siger, at Grønland skal være grøn og investerer derfor kraftigt i den grønne omstilling. Vi opfører vandkraftværker, solcelleanlæg og vindmøller for at nå i mål, og derfor mangler vi dig til at sørge for, at kunder får en positiv oplevelse af samarbejdet med Nukissiorfiit.

 

Hvad kan du forvente af stillingen?

Du vil i rollen som administrativ medarbejder i salgs- og markedsudviklingsafdelingen være ansvarlig for, at vores kunder oplever Nukissiorfiit som en professionel samarbejdspartner. Det betyder konkret, at du har ansvaret for, at vi får udfærdiget tilbud, kontrakter og anden kommunikation, der skal sendes ud til kunderne. Når vi har lavet en aftale med kunden, vil du få ansvar for at koordinere og overdrage projektet til vores kollegaer - både på hovedkontoret i Nuuk og rundt på kysten i resten af Grønland.

 

Du vil også spille en central rolle i opstarten af nye projekter. Her vil du få ansvaret for at indsamle og analysere data, der kan bruges til at vurdere et projekts lønsomhed, og herefter konvertere analysen til en business case sammen med økonomer i organisationen. Det er denne business case der danner grundlag for projektets videre forløb. Det bliver også dit ansvar at finde de rigtige leverandører til vores produkter inden for eksempelvis ladestandere til el-biler og landstrøm til skibe.

 

I stillingen bliver du en del af vores afdeling for salg og markedsudvikling og vil referere til afdelingschefen. Afdelingen er nyoprettet og har lige nu særligt fokus på at omstille vores kunder i Ilulissat og Nuuk til vedvarende energi, men du kan med dine strategiske inputs være med til at bestemme, hvilke kunder og produkter vi skal fokusere på næste gang.

 

Dine opgaver er:

 

 • Gennemføre analyser af potentialer for afsætning
 • Indsamle materiale til business cases
 • Markedsafdække leverandører til nye produkter
 • Sørge for overdragelse af projektet til vores kollegaer på kysten og i projektafdelingen efter, vi har lavet en aftale med kunden
 • Håndtere den interne del af salgsprocessen
 • Drive og medvirke i projekter som understøtter salg og markedsudvikling

 

Hvem søger vi?

For at få succes i stillingen er det vigtigt, at du kan jonglere mellem flere opgaver samtidig med, at du holder overblikket og arbejder struktureret. Samtidig er det vigtigt, at du har gode skriftlige egenskaber, så vi kan få budskaberne leveret til vores kunder.

 

Din faglige baggrund er mindre vigtig for os. Vi forestiller os, at du er nyuddannet akademiker eller kontoruddannet med nogle års erfaring fra en lignende stilling.

 

For at opnå succes i stillingen skal du:

 

 • Arbejde struktureret
 • Være stærk i skriftlig kommunikation
 • Ubesværet bruge Excel, Word og Power Point
 • Trives med at arbejde under en stor grad af frihed
 • Tage ejerskab for dine opgaver og følge dem til dørs

 

Hertil er det en fordel, hvis du taler både grønlandsk og dansk. Dette er dog ikke et krav.

 

Ansættelsesforhold

Løn- og ansættelsesforhold, sker i henhold til gældende overenskomst mellem Grønlands Landsstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation. Stillingen er med 3 måneders prøvetid.

 

Arbejdstiden er som udgangspunkt 40 timer ugentligt.

Arbejdssted: Nuuk.

 

Bolig
Der kan til stillingen anvises umøbleret personalebolig efter de til enhver tid gældende regler. Husleje og depositum betales efter de til enhver tid gældende regler for den anviste bolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Husleje og boligstandard kan variere afhængigt af boligens alder, ejerforhold mv. Der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig, hvorfor der kan ske indkvartering vakant, herunder også i mindre bofællesskaber eller hotellejligheder, for hvilket der sker beskatning.

 

Der ydes fri til/og fratrædelsesrejse og bohaveflytning ved ansættelsen, og efter 3 års sammenhængende ansættelse betales hjemrejse for husstanden inkl. børn under 18 år. Såfremt en ansøger allerede har anvist personalebolig gennem ansættelse i Selvstyret bibeholdes retten til personaleboligen.

 

Nærmere oplysninger

Hvis du har spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte afdelingschef for Salg og Markedsudvikling Kasper Dahl på mail kadh@nukissiorfiit.gl eller telefon +299 55 03 19.

 

Spørgsmål af mere generel karakter kan stilles til HR-afdelingen på mail: HR@nukissiorfiit.gl

 

Ansættelsessamtaler afholdes løbende

 

Nukissiorfiit arbejder med at forsyne hele Grønland med el, vand og varme. Derudover søger vi hele tiden at skabe omkostningseffektive og bæredygtige løsninger til gavn for vores kunder. Vi ved, at vi har et stort samfundsansvar, og er fokuserede på at leve op til det. Foruden den daglige drift arbejder vi med videreudvikling og optimering af den vedvarende energiforsyning samt forbedring og udbygning af drikkevandsforsyningen.

 

Ansøgningsfrist: 6. januar 2020

SØG DENNE STILLING