Gå til hovedindhold
88

Dette jobopslag er udløbet

NUKISSIORFIIT SØGER EN ”DET-FIKSER-JEG-KÆRE-KUNDE” KEY ACCOUNT MANAGER

Nukissiorfiit arbejder med at forsyne hele Grønland med el, vand og varme. I 2030 skal vores forsyning baseres på 100 % vedvarende energikilder. Vi er allerede godt på vej og leverer i dag over 70 % af vores produktion baseret på grøn energi. I den forbindelse søger vi en Key Account Manager, der kan hjælpe os med at få alle vores kunder med på rejsen og komme helt i mål.

 

Vi mener det, når vi siger, at Grønland skal være grøn og investerer derfor kraftigt i den grønne omstilling. Vi opfører vandkraftværker, solcelleanlæg og vindmøller for at nå i mål, og derfor mangler vi dig til at hjælpe os med at gå i dialog med vores kunder og få dem til at omlægge deres forbrug fra fossilbrændsel til vedvarende energikilder med vores hjælp.

 

Hvad kan du forvente af stillingen?

Du vil i rollen som key account manager have ansvaret for kontakten til en række af vores største kunder. Vi forsyner hele Grønland, og dine kunder vil derfor være varierende, lige fra fiskeriselskaber til boligselskaber. Fælles for dem alle er, at de allerede er kunder hos Nukissiorfiit i dag, så fokus er derfor på at udbygge relationen og sikre en top professionel håndtering af dem. Du kommer til at gå i dialog med kunderne for at sikre, at vi leverer den optimale forsyning til dem og udnytter vores vedvarende energikilder, for at fortrænge mest mulig oliebaseret energiproduktion hos kunden og hos Nukissiorfiit. Det gør vi sammen med kunderne for at koordinere den grønne omstilling sammen med kundernes forventning til, hvor deres forretning vil vokse i fremtiden.

 

I stillingen bliver du en del af vores afdeling for salg og markedsudvikling og vil referere til afdelingschefen. Afdelingen er nyoprettet og har lige nu særligt fokus på at omstille vores kunder i Ilulissat og i Nuuk til vedvarende energi, men du kan med dine strategiske inputs være med til at bestemme, hvilke kunder og produkter vi skal fokusere på næste gang.

 

Dine opgaver er:

 

  • Strategisk udbygning af relationen til vores kunder med henblik på at forstå deres forretning og behov
  • Kundemøder og enkelte forretningsrejser for at møde kunden på deres hjemmebane
  • Konvertere kunder til forbrug fra vedvarende energikilder. Eksempelvis ved at omlægge til varmeforsyning via fjernvarme eller afbrydelig elvarme
  • Indsamle data for at vurdere potentialet for salg af vores produkter i en by
  • Skabe kontakten mellem kundens og Nukissiorfiits organisation

 

 

Hvem søger vi?

Der er mange indgange til stillingen, men vi ser gerne, at du har en teknisk baggrund med salgserfaring -enten akademisk, f.eks. ingeniør, maskinmester eller håndværksfaglig, fx uddannet elektriker eller VVS’er.

Det vigtigste for os er, at du har gode formidlingsevner, så du skarpt kan levere budskabet på alle organisationsniveauer hos vores kunder både mundtligt og skriftligt. Samtidig er det vigtigt, at du evner at tage ejerskab over dine kunderelationer og ikke er tilfreds før vores kunde er tilfreds.

Erfaring med B2B-salg er en stor fordel.

 

For at opnå succes i stillingen skal du:

 

  • Være god til at forstå kundernes behov og sætte dem først
  • Kunne formidle dine budskaber på tværs af kundens organisation
  • Kunne spotte den gode løsning. Også selvom kunden ikke selv kan sætte ord på den
  • Tage ansvar for dine opgaver og følge dem til dørs

 

Hertil er det en fordel, hvis du taler både grønlandsk og dansk. Dette er dog ikke et krav.

 

Ansættelsesforhold

Løn- og ansættelsesforhold, sker i henhold til gældende overenskomst mellem Grønlands Landsstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation. Stillingen er med 3 måneders prøvetid.

 

Arbejdstiden er som udgangspunkt 40 timer ugentligt.

Arbejdssted: Nuuk.

 

Bolig
Der kan til stillingen anvises umøbleret personalebolig efter de til enhver tid gældende regler. Husleje og depositum betales efter de til enhver tid gældende regler for den anviste bolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Husleje og boligstandard kan variere afhængigt af boligens alder, ejerforhold mv. Der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig, hvorfor der kan ske indkvartering vakant, herunder også i mindre bofællesskaber eller hotellejligheder, for hvilket der sker beskatning.

 

Der ydes fri til/og fratrædelsesrejse og bohaveflytning ved ansættelsen, og efter 3 års sammenhængende ansættelse betales hjemrejse for husstanden inkl. børn under 18 år. Såfremt en ansøger allerede har anvist personalebolig gennem ansættelse i Selvstyret bibeholdes retten til personaleboligen.

 

Nærmere oplysninger

Hvis du har spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte afdelingschef for Salg og Markedsudvikling Kasper Dahl på mail kadh@nukissiorfiit.gl eller telefon +299 55 03 19.

 

Spørgsmål af mere generel karakter kan stilles til HR-afdelingen på mail: HR@nukissiorfiit.gl

 

Ansættelsessamtaler afholdes løbende

 

Nukissiorfiit arbejder med at forsyne hele Grønland med el, vand og varme. Derudover søger vi hele tiden at skabe omkostningseffektive og bæredygtige løsninger til gavn for vores kunder. Vi ved, at vi har et stort samfundsansvar, og er fokuserede på at leve op til det. Foruden den daglige drift arbejder vi med videreudvikling og optimering af den vedvarende energiforsyning samt forbedring og udbygning af drikkevandsforsyningen.

 

Ansøgningsfrist: 6. januar 2020

SØG DENNE STILLING