Gå til hovedindhold
136

Dette jobopslag er udløbet

Nukissiorfiit Hovedkontoret søger en Driftskonsulent Bygninger i Nuuk

Har du mod på en alsidig stilling med ansvaret for bygninger hos Nukissiorfiit med teknisk support til byer og bygder og have ansvaret for teknisk kommentering og kvalitetssikring af dokumenter vedr. anlægsprojekter.

 

Stillingen

Du referer til Driftschefen Hovedkontoret i Nuuk, og dine daglige ansvarsområder vil blandt andet være:

 

 • Ansvarlig for afholdelse af månedlige møder i fagudvalget.
 • Myndighedskontakt.
 • Kontakt til eksterne rådgivere.
 • Medvirke til stadig teknologisk udvikling af Nukissiorfiit produktionsapparat.
 • Medvirke til implementering og stadig udvikling af virksomhedens forbyggende vedligeholdelsesprogram.
 • Medvirke til stadig faglig udvikling af Nukissiorfiits driftspersonale.
 • Medvirke til stadig udvikling/optimering af interne arbejdsgange.
 • Medvirke til stadig udvikling/optimering af sikkerhedsarbejdet hos Nukissiorfiit.

 

Særlige arbejds- og ansvarsområder

 

 • Udarbejde forslag til aftaler vedr. eftersyn af bygninger, herunder bl.a. ventilationsanlæg, sikringsanlæg, brandsikringsanlæg, nøglesystemer og dæmninger samt efterfølgende koordinering af disse.
 • Udarbejdelse af byggetekniske standarder, procedurer og vejledninger for Nukissiorfiits bygningsmasse.
 • Udarbejde forslag til aftaler vedr. standardbygninger.
 • Udarbejde forslag til håndtering og eventuel forbedring af indeklima
 • Udarbejde tilstandsvurderinger til nuværende bygningsmasse

 

Kvalifikationer

Videregående teknisk uddannelse (ingeniør, bygningskonstruktør el. lign.) IT erfaring herunder Microsoft Office pakke.

Derudover skal du have følgende kvalifikationer: 

 

 • Teknisk forståelse for IT-systemer
 • Evne til samarbejde på tværs af organisationen.
 • Gode kommunikative evner i tale og skrift.
 • Kendskab til projektledelse.
 • Er i stand til at skabe og fastholde overblikket.
 • Koordinerende.
 • Udadvendt.
 • Erfaring fra opgaveløsning i Grønland.

 

Vi tilbyder:

En spændende arbejdsplads med dedikerede kollegaer. Nukissiorfiit er en dynamisk og professionel virksomhed, og hvor der er indlevelse, godt humør og et stort engagement.

 

Ansættelsesforhold

Løn- og ansættelsesforhold, sker i henhold til gældende overenskomst mellem Grønlands Landsstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation. Stillingen er med 3 måneders prøvetid.

Bolig

Der kan til stillingen anvises umøbleret personalebolig efter de til enhver tid gældende regler. Husleje og depositum betales efter de til enhver tid gældende regler for den anviste bolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

 

Husleje og boligstandard kan variere afhængigt af boligens alder, ejerforhold mv. Der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig, hvorfor der kan ske indkvartering vakant, herunder også i mindre bofællesskaber eller hotellejligheder, for hvilket der sker beskatning.

 

Der ydes fri til/og fratrædelsesrejse og bohaveflytning ved ansættelsen, og efter 3 års sammenhængende ansættelse betales hjemrejse for husstanden inkl. børn under 18 år. Såfremt en ansøger allerede har anvist personalebolig gennem ansættelse i Selvstyret bibeholdes retten til personaleboligen.

 

Vil du vide mere?

Yderligere oplysninger om stillingen fås ved henvendelse til Driftschef Gert Schmidt Nielsen, +299 349500, e-mail: gers@nukissiorfiit.gl. Andre spørgsmål kan stiles til HR-afdelingen på e-mail: HR@nukissiorfiit.gl eller +299 349500.

 

Ansøgning bilagt relevante eksamensbeviser og udtalelser sendes til Nukissiorfiit, Box 1080, 3900 Nuuk, att: HR-afdelingen eller pr. e-mail til HR@nukissiorfiit.gl, eller pr. fax (+299) 34 96 64. Ansøgningen skal være os i hænde, senest 31. maj 2019.

 

Venligst oplys hvor du har set annoncen.