Gå til hovedindhold
91

Dette jobopslag er udløbet

LAGER ASSISTENT TIL NUKISSIORFIIT I AASIAAT

Lager assistent har som hoved ansvars område opgaver relateret til udlevering og bestilling af lager og forbrugsmaterialer til den daglige drift. Lagerassistenten medvirker ligeledes til at hjælpe med andre opgaver relateret til driften i alle afdelinger hvor behovet skulle opstår.

Forestår udarbejdelse og arkiveringsopgaver til hovedkontorets databank, så som indkøbsrekvisitions behandling og lagerstyring for Aasiaat og bygdeafdelingen samt være blæksprutter til alt arbejde i alle afdelinger efter behov.

 

De primære arbejdsopgaver omfatter tillige administrative og ledelsesmæssige tiltag i henhold til givne direktiver, instruktioner og vejledninger som udstukket fra ledelsen.

Lager assistenten medvirker aktivt til at skabe et godt, positivt samarbejde internt i teamet, distriktet og virksomheden.

 

Det er derudover Lager assistenten’s ansvar, at interne procedurer løbende udvikles og følges, samt at gældende lovgivning overholdes på alle områder, i særdeleshed:

 

 • Sikkerheds- og myndighedskrav i brug.

 

 • Oplæring af medarbejdere tilknyttet teamet i brugen af de arbejdsspecifikke IT og EDB anlæg samt tilhørende værktøjer.

 

 • Medvirker til at opfylde og udvikle Nukissiorfiit Corporate Social Responsibility målsætninger.

 

 • Ad hoc opgaver efter Driftsansvarlig Teamleder Aasiaat´s anvisninger.

 

 • Faglig koordinator for medarbejdere tilknyttet alle produktionsanlæg i Aasiaat

 

 • Medvirker til at sikre, at de vedtagne indkøbsprocedurer, prokuraregler og aftaler følges, herunder modtagelse af varer, opfølgning på forsendelser mv.

 

 • Forestår registrering af lagerførte reservedele og forbrugsvarer i henhold til firmaets procedurer.

 

 • Medvirker til sanering af lagerne.

 

 • Forestår den daglige kontrol af modtagne forsendelser og adviser og meddeler status til involverede stabsmedlemmer i Aasiaat og bygde afdeling.

 

 • Bidrager ved udarbejdelsen af lagerbeholdninger til indrapportering af driftsdata og parametre til lokal og hovedkvarter.

 

 • Bidrager ved måleraflæsninger samt indhentning lokalister efter oplæring.Sikrer at områderne og de lagrene i ansvarsområdet er velholdte, rengjorte og fremtræder repræsentativt for Nukissiorfiit.

 

 • Skulle systemændringer ske eller opdages, rettes eksisterende tegninger og diagrammer ind sammen med pågældende stabsmedlem.

 

 • Medvirker ved vedligeholdelsesopgaver hos de øvrige afdelinger i Distrikt Disko efter behov.

 

 • Bidrager ved indrapportering af anlægsdata og dokumentation i Teknik database for teamet.

 

 • Medvirker ved udarbejdelsen af nye projektforslag herunder forbedrings/renoveringstiltag for de under ansvarsområdet tilhørende lagerbygninger og deres indretning. Medvirker og bidrager til og i alle afdelinger efter behov.

 

 • Bidrager til opdatering og ajourføring af teknisk dokumentation.

 

 • Rapporterede eventuelle ændringer i systemer fra Teamledere og formænd straks bliver ajourført og dokumenteret i firmaet´s databank af Lager assistenten.

 

Kompetencer:

 • Villig til oplæring i Nukissiorfiit budget, prokuraregler samt IT systemer.

 

Kvalifikationer:

 • Har en uddannelse inden for teknisk område eller administrativ område.
 • Selvstændighed, såvel som evner til at arbejde i et team.
 • Kreativ og initiativrig, ser muligheder i stedet for begrænsninger.
 • Du taler og skriver grønlandsk og dansk.
 • Kendskab til EDB på bruger niveau.
 • Kørekort til bil.

 

Ansættelsesforhold

Løn- og ansættelsesforhold, sker i henhold til gældende overenskomst mellem Grønlands Landsstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation. Stillingen er med 3 måneders prøvetid.

 

Der kan anvises bolig til stillingen.

 

Vil du vide mere?

Driftsansvarlig Teamleder Ovenguaq Lyberth ved telefonisk henvendelse på tlf. +299 894847. Spørgsmål af mere generel karakter stiles til HR-afdelingen, HR@nukissiorfiit.gl eller Tlf. (+299) 349 500

 

For mere information om Nukissiorfiit, se: www.nukissiorfiit.gl

 

Venligst oplys hvor du har set annoncen.

 

Nukissiorfiit arbejder med at forsyne hele Grønland med el, vand og varme. Derudover søger vi hele tiden at skabe omkostningseffektive og bæredygtige løsninger til gavn for vores kunder. Vi ved, at vi har et stort samfundsansvar, og er fokuserede på at leve op til det. Foruden den daglige drift arbejder vi med videreudvikling og optimering af den vedvarende energiforsyning samt forbedring og udbygning af drikkevandsforsyningen.

Ansøgningsfrist: 7. april 2020

SØG DENNE STILLING