Gå til hovedindhold
100

Dette jobopslag er udløbet

Kontorleder til Nukissiorfiit Distrikt Avannaa

Nukissiorfiits Distrikt Avannaa søger en erfaren og engageret kontorleder til at sikre kontinuerlig udvikling af administrationen i Distrikt Avannaa samt optimering af kundeservice igennem ledelse, målstyring og udvikling af medarbejderne.

 

Arbejdsområde:

Som kontorleder skal du aktivt medvirke til at skabe et godt samarbejde internt i afdelingen, i distriktet og i virksomheden.  Det er derudover dit ansvar, at interne procedurer løbende udvikles og følges samt at gældende lovgivning overholdes på alle områder, i særdeleshed:

 • Lede og fordele faglige opgaver, medvirke til vidensdeling og motivering af medarbejderne.   
 • Sikre opfølgning på indkøb, lagrene og andre administrative procedurer i distriktet.
 • I samarbejde og koordination med distriktschefen, varetage kontakten til de lokale myndigheder og erhvervsliv.
 • Medvirke ved udarbejdelsen af lokale procedurer, instrukser og vejledninger.
 • Udarbejdelse af rapporter vedrørende distriktets budget, finansafvikling og opfølgning, jf. distriktschefens anvisning.
 • Kontrollere lønsedler / timeregistrering i nært samarbejde med teamlederne og distriktschefen.

 

Du vil som kontorleder have det daglige ledelsesansvar for det administrative personale i Distrikt Avannaa, og du vil referere til Distriktschefen for Avannaa. Stillingen er placeret i Uummannaq.

Der må påregnes nogen rejseaktivitet i forbindelse med stillingen.

 

Vi søger en kollega, der:

 • Er akademiuddannet eller har anden relevant uddannelse.
 • Er dobbeltsproget, grønlandsk og dansk både mundtligt og skriftligt.
 • Har gode IT-kundskaber (gerne kendskab til Axapta og Excel)
 • Har ordenssans og gode administrative evner.
 • Er serviceminded og har gode samarbejdsevner.
 • Arbejder selvstændigt og målbevidst.
 • Gerne har ledelseserfaring.

 

Vi kan tilbyde:

 • Et spændende job med faglige og personlige udfordringer.
 • En målrettet introduktion og indføring i arbejdsopgaverne.
 • Et inspirerende og positivt arbejdsmiljø.
 • En dynamisk arbejdsplads med gode muligheder for både personlig og faglig udvikling.

 

Ansættelsesforhold

Løn- og ansættelsesforhold, sker i henhold til gældende overenskomst mellem Grønlands Landsstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation. Stillingen er med 3 måneders prøvetid.

 

Bolig

Der kan til stillingen anvises umøbleret personalebolig efter de til enhver tid gældende regler. Husleje og depositum betales efter de til enhver tid gældende regler for den anviste bolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

 

Husleje og boligstandard kan variere afhængigt af boligens alder, ejerforhold mv. Der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig, hvorfor der kan ske indkvartering vakant, herunder også i mindre bofællesskaber eller hotellejligheder, for hvilket der sker beskatning.

 

Der ydes fri til/og fratrædelsesrejse og bohaveflytning ved ansættelsen, og efter 3 års sammenhængende ansættelse betales hjemrejse for husstanden inkl. børn under 18 år.

 

Såfremt en ansøger allerede har anvist personalebolig gennem ansættelse i Selvstyret bibeholdes retten til personaleboligen.

 

Tiltrædelse den 1. august 2020 eller snarest muligt.

 

For yderligere information om Nukissiorfiit se: www.nukissiorfiit.gl.

 

Vil du vide mere?

Yderligere spørgsmål om stillingen kan fås ved henvendelse til Distriktschefen for Avannaa Ole Karl Poulsen, Tlf. +299 52 54 04, mail: olpo@nukissiorfiit.gl. Spørgsmål af mere generel karakter stiles til HR-afdelingen: hr@nukissiorfiit.gl

 

Venligst oplys hvor du har set annoncen.

Ansøgningsfrist: 26. juli 2020

Søg denne stilling