Gå til hovedindhold
97

Dette jobopslag er udløbet

KONTORLEDER TIL AASIAAT

Nukissiorfiits Distrikt Disko søger en erfaren og struktureret Kontorleder til administrationen i Distrikt Disko, som omfatter Aasiaat, Kangaatsiaq, Qeqertarsuaq og Qasigiannguit med tilhørende bygder.

 

Kontorlederens faglige ledelsesansvar omfatter distriktets 3 administrative medarbejdere, som er placeret i distriktets fire byer. Kontorlederen refererer til chefen for Distrikt Disko og vil have et tæt administrativt samarbejde med Nukissiorfiits hovedkontor i Nuuk.

 

Jobbet

Som kontorleder skal du lede distriktets samlede administration og kundekontakt, hvor du har en central rolle i at bistå distriktschefen i ledelsen af Distrikt Disko. Det er herunder dit ansvar, at Nukissiorfiits administrative procedurer følges i distriktet, og det forventes, at du bidrager til den fortsatte udvikling og effektivisering af virksomhedens rutiner indenfor den gældende lovgivning. Med reference til distriktschefen vil dine hovedopgaver omfatte:

 

  • At forestå distriktets administrative rapporteringer vedrørende kundekontakt samt regnskabs- og personaleforhold, herunder arbejdstidsregistrering og kontrol af lønsedler m.m. for distriktet.
  • At forestå opfølgning på indkøb og fakturagodkendelser, lagerbeholdninger samt andre administrative forhold i distriktet.
  • At forestå udarbejdelsen af lokale procedurer, instrukser og vejledninger.
  • At lede og fordele administrative opgaver samt medvirke til kompetenceudvikling af distriktets medarbejdere gennem vidensdeling.

 

Kvalifikationer

Du har en solid administrativ erfaring, gerne fra en regnskabsfunktion, ligesom det er en fordel, hvis du har ledererfaring.  Du er forretningsorienteret serviceminded med talent for at motivere dine medarbejdere gennem distanceledelse, resultatorienteret samarbejde og et højt involverende informationsniveau. Hertil lægger vi vægt på, at du har en struktureret arbejdsform med sans for detaljens betydning og tidsfrister, har gode IT-færdigheder, gerne med kendskab til Axapta/Xellent, er dobbeltsproget grønlandsk/dansk både mundtligt og skriftligt, og at du har en relevant uddannelsesbaggrund minimum på akademiniveau.

 

Nukissiorfiit tilbyder

en udfordrende lederstilling med en målrettet introduktion i en virksomhed med et stort samfundsansvar og en høj administrativ faglighed. Vi er i en spændende udviklingsproces, hvor forretningsudviklingen af bæredygtige løsninger er omdrejningspunktet for at skabe omkostningseffektive løsninger til fordel for vores kunder. Se www.nukissiorfiit.gl for yderligere information.

 

Ansættelsesvilkår

Aflønning sker i henhold til overenskomst mellem Naalakkersuisut (Grønlands Selvstyre) og pågældendes forhandlingsberettigede organisation. Ansættelsen vil ske med 3 måneders prøvetid.

 

Bolig

Der kan til stillingen anvises umøbleret personalebolig efter de til enhver tid gældende regler. Husleje og depositum betales efter de til enhver tid gældende regler for den anviste bolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

 

Husleje og boligstandard kan variere afhængigt af boligens alder, ejerforhold mv. Der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig, hvorfor der kan ske indkvartering vakant, herunder også i mindre bofællesskaber eller hotellejligheder, for hvilket der sker beskatning.

 

Der ydes fri til/og fratrædelsesrejse og bohaveflytning ved ansættelsen, og efter 3 års sammenhængende ansættelse betales hjemrejse for husstanden inkl. børn under 18 år. Såfremt en ansøger allerede har anvist personalebolig gennem ansættelse i Selvstyret bibeholdes retten til personaleboligen.

 

Vil du vide mere?

Yderligere information vedr. særlige arbejds- og ansvarsområder kan fås ved henvendelse til

Distriktschef for Distrikt Disko, pr. telefonisk på nummeret: +299 89 48 56. Andre spørgsmål af mere generel karakter stiles til HR-afdelingen: hr-afdelingen@nukissiorfiit.gl

 

Venligst oplys hvor du har set annoncen.

 

Ansøgningsfrist: 22. juli 2019

SØG DENNE STILLING