Gå til hovedindhold
92

Dette jobopslag er udløbet

Genopslag Elektriker ønskes til Paamiut

Nukissiorfiit, distrikt Kujalleq, søger en Elektriker til drift og vedligehold af El-distributionsnettet i Paamiut.  Elektrikeren skal, sammen med øvrige medarbejdere, medvirke til drift, optimering og udvikling af El-distributionsnettet og aktivt skabe et godt samarbejde internt i teamet i Paamiut og på tværs distriktet og virksomheden. Elektrikerens nærmeste foresatte er Driftsansvarlig Teamleder i Paamiut. Elektrikeren skal have bopæl i Paamiut.

 

Arbejds- og ansvarsområder

Elektrikeren bidrager til, at interne procedurer løbende udvikles og følges, samt at gældende lovgivning overholdes på alle områder.

Elektrikeren skal varetage:

 

 • Vedligehold af El-distributionsnet og transformerstationer.
 • Vedligehold af elinstallationer på el- vand og varmeværker.
 • Vedligehold af byens gadebelysning.
 • Diverse ad-hoc opgaver indenfor el- området.
 • Aflæsning, lukninger/genåbninger af målere.
 • Registrering samt op- og nedtagning af målere.
 • Indrapportering af driftsdata for linieafdelingen.
 • Indregistrering af anlægsdata og dokumentation i Arcgis for linieafdeling.

 

Vi søger en kollega, der:

 • Vil indgå i døgnvagten efter behov.
 • Uddannelse som koblingsperson, evt. uddannelse som koblingsleder
 • Samarbejdsvillig.
 • Være en loyal og stabil medarbejder.
 • Tænke selvstændigt og konstruktivt.

 

Vi kan tilbyde dig:

 • Et spændende job med ansvar, hvor vi arbejder sammen som et dynamisk team
 • Et inspirerende og positivt arbejdsmiljø med mulighed for grundig introduktion og indføring i arbejdsopgaverne
 • En arbejdsplads i udvikling med gode muligheder for person og faglig udvikling

 

Ansættelsesforhold

Aflønning sker i henhold til overenskomst mellem Naalakkersuisut (Grønlands Selvstyre) og pågældendes forhandlingsberettigede organisation. Tiltrædelse snarest muligt.

 

Stillingen er med 3 måneders prøvetid.

 

Bolig
Der kan til stillingen anvises umøbleret personalebolig efter de til enhver tid gældende regler. Husleje og depositum betales efter de til enhver tid gældende regler for den anviste bolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Husleje og boligstandard kan variere afhængigt af boligens alder, ejerforhold mv. Der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig, hvorfor der kan ske indkvartering vakant, herunder også i mindre bofællesskaber eller hotellejligheder, for hvilket der sker beskatning.

 

Der ydes fri til/og fratrædelsesrejse og bohaveflytning ved ansættelsen, og efter 3 års sammenhængende ansættelse betales hjemrejse for husstanden inkl. børn under 18 år. Såfremt en ansøger allerede har anvist personalebolig gennem ansættelse i Selvstyret bibeholdes retten til personaleboligen.

 

Nærmere oplysninger om stillingen kan stiles til:

Driftsansvarlig Teamleder Rasmus S. Sørensen RSR@nukissiorfiit.gl tlf: 49 86 76. Spørgsmål af mere generel karakter stiles til HR-afdelingen: hr@nukissiorfiit.gl

 

Ansøgning bilagt CV, kopi af uddannelsesbevis og referencer fremsendes pr. A-post til:

 

Nukissiorfiit
Postboks 1080
3900 Nuuk
Mail hr@nukissiorfiit.gl

 

Ansøgningsfrist:  22. maj 2019

 

Venligst oplys hvor du har set annoncen.