Gå til hovedindhold
128

Dette jobopslag er udløbet

Genopslag Driftsmedarbejder til Aasiaat

Distrikt Aasiaat søger en Driftsmedarbejder til Aasiaat.
Driftsmedarbejderen varetager opgaver efter formandens anvisninger og yder faglig rådgivning og støtte til medarbejdere i byen vedrørende produktion og distribution af el, vand og varme, herunder drift, optimering og udvikling.

 

Arbejdsområde

Driftsmedarbejderen varetager opgaver efter Formand for Elværkets anvisninger og yder faglige rådgivning og støtte til øvrige medarbejdere i Aasiaat, herunder drift, optimering og udvikling.

Driftsmedarbejderen medvirker aktivt til at skabe et godt samarbejde internt i teamet i Aasiaat og på tværs af bygder, distriktet og virksomheden.

Driftsmedarbejderen bidrager til, at interne procedurer løbende udvikles og følges, samt at gældende lovgivning overholdes på alle områder, i særdeleshed:

 • Sikkerheds- og myndighedskrav.
 • Faglig oplæring af medarbejdere vedrørende maskintekniske installationer og anlæg samt tilhørende udstyr og værktøjer.
 • Medvirker til oplæring af nye medarbejdere inden de indgår i vagten Aasiaat. 
 • Medvirker til at opfylde og udvikle Nukissiorfiit Corporate Social Responsibility målsætninger.
 • Ad hoc opgaver efter formand Aasiaat anvisninger.

 

Du forventes, at have: 

 • Teknisk uddannelse eller anden relevant uddannelse herunder kendskab til SRO anlæg.
 • Selvstændighed såvel som evner til at arbejde i et team.
 • Kreativ og initiativrig, ser muligheder i stedet for begrænsninger.
 • Bopælspligt i Aasiaat.
 • Indgå i vagtordning i Aasiaat.
 • Være indstillet på en del rejse aktivitet såvel internt i distriktet som eksternt til øvrige distrikter og hovedkontoret i Nuuk.

 

Det er en fordel, hvis du:

 • Du taler og skriver grønlandsk og dansk.
 • Kørekort til bil.
 • Kendskab til EDB på bruger niveau.

 

Vi kan tilbyde dig

 • Et spændende job i et uformelt miljø, hvor vi arbejder sammen som et team.
 • Gode muligheder for at præge stillingens indhold.
 • Gode muligheder for personlig såvel som faglig udvikling.

 

Ansættelsesforhold

Løn- og ansættelsesforhold, herunder ret til tiltrædelsesrejse og bohaveflytning, sker i henhold til gældende overenskomst mellem Grønlands Landsstyre og pågældende forhandlings-berettigede organisation. Stillingen er med 3 måneders prøvetid.

 

Bolig

Der kan anvises en bolig til udefrakommende ansættelse. Der kan til stillingen anvises umøbleret personalebolig efter de til enhver tid gældende regler. Husleje og depositum betales efter de til enhver tid gældende regler for den anviste bolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Husleje og boligstandard kan variere afhængigt af boligens alder, ejerforhold mv. Der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig, hvorfor der kan ske indkvartering vakant, herunder også i mindre bofællesskaber eller hotellejligheder, for hvilket der sker beskatning.

 

Der ydes fri til/og fratrædelsesrejse og bohaveflytning ved ansættelsen, og efter 3 års sammenhængende ansættelse betales hjemrejse for husstanden inkl. børn under 18 år. Såfremt en ansøger allerede har anvist personalebolig gennem ansættelse i Selvstyret bibeholdes retten til personaleboligen.

 

Spørgsmål om stillingen eller praktiske forhold ved eventuel ansættelse, kan stiles til Teamleder Elværk Peter Frederik Petrussen, tlf. 89 48 45 eller e-mail: pfp@nukissiorfiit.gl

Oplysninger af mere generel karakter kan stilles til HR-afdelingen, hr@nukissiorfiit.gl eller +299 34 95 00.

Ansøgning bilagt CV, kopi af uddannelsesbevis og referencer fremsendes pr. A-post, Postboks 1080, 3900 Nuuk, eller pr. e-mail hr@(if you can see this please update your browser)nukissiorfiit.gl således, at ansøgningen er os i hænde senest onsdag den 29. maj 2019.

For mere information om Nukissiorfiit, klik ind på www.nukissiorfiit.gl