Gå til hovedindhold
139

Dette jobopslag er udløbet

GENOPSLAG - DISTRIKTKOORDINATOR DISKO

Nukissiorfiit søger en distriktskoordinator til Distrikt Disko/Qeqertalik – er det din energi vi skal bruge?

Nukissiorfiit er en energiforsyningsvirksomhed, og som distriktskoordinator vil du gennem koordineret håndtering af de i distriktet indmeldte projekter, skulle bidrage til distriktets strategiske forsyningssikkerhed og udvikling, samt medvirke til at afdække og indmelde nye projektforslag.  

I dit arbejde vil du skulle have fokus på udarbejdelse af projekter i samarbejde med relevante faggrupper og distriktschefen. Du vil skulle styre egne projekter inden for dit specifikke ansvarsområde og udarbejde aftaler jf. gældende prokura samt uddelegere arbejdsopgaver til projektdeltagere i samråd med distriktschef og teamledere

 

Succeskriterier for stillingen:

 

 • Planlagte projekter gennemføres i henhold til tidsplan.
 • Aflastning af Distriktschef og teamledere i forhold til arbejdet med projekter.
 • Overholdelse af rammer for tid, kvalitet og økonomi, som er defineret i projektdefinitionsfasen og businesscasen.
 • Indmeldinger af nye projekter eller programmer gennemføres til rette tid og kvalitet i Business Case.
 • Sikre at projektporteføljen i distriktet følger de til enhver tid gældende retningslinjer og målsætninger iht. Nukissiorfiit Vision, Mission, Værdier og Strategi.

 

Ansvarsområder:

 

Du vil komme til at referere til Distriktschefen i Distrikt Disko/Qeqertalik og dine daglige ansvarsområder vil blandt andet være:

 • Ansvarlig for, at projektgennemførelse af tildelte projekter som projektleder, sker i et bredt samarbejde med både interne og eksterne interessenter.
 • Koordinerer opgaver tværs distriktet i samarbejde med Teamledere ift. Tidsplan, bemanding og indkøb.
 • Gennemføre byggeledelse på projekter i distriktet i samarbejde med øvrige teamledere.
 • Ansvarlig for, at Nukissiorfiits strategier følges og indarbejdes i projekterne.
 • Ansvarlig for, at distriktets projekt- og programindmeldinger sker i samarbejde med øvrige teamledere.
 • Ad hoc opgaver efter distriktschefens anvisninger.

 

Kvalifikationer:

 

 • Erfaring med projektledelse.
 • Solid faglig baggrund gerne længere varende teknisk uddannelse såsom ingeniør, maskinmester, El- eller VVS-installatør, bygningskonstruktør eller anden relevant uddannelse.
 • Struktureret i forhold til såvel korttids- som langtidsplanlægning.
 • Projektmæssig økonomiforståelse.
 • Være i stand til at foretage konflikthåndtering.
 • Gode kommunikative evner.
 • Gode administrative og IT-mæssige kompetencer.
 • Du taler og skriver grønlandsk og gerne dansk.
 • Kørekort til bil.

 

Vi tilbyder:

 

En spændende arbejdsplads med dedikerede kollegaer. Nukissiorfiit er en dynamisk og professionel virksomhed, hvor der er indlevelse, godt humør og et stort engagement.

Ansættelse sker i henhold til overenskomst mellem Naalakkersuisut (Grønlands Selvstyre) og relevant faglig organisation.

Der kan anvises personalebolig til stillingen efter gældende regler herom. Såfremt du allerede har anvist personalebolig gennem ansættelse i Selvstyret, bibeholdes retten til anvist personalebolig.

Tiltrædelse efter aftale.

 

Vil du vide mere?

Yderligere oplysninger om stillingen fås ved henvendelse til Fung. Distriktschef Ovenguaq Lyberth, +299 894847, e-mail: ol@nukissiorfiit.gl. Andre spørgsmål kan stiles til HR-afdelingen på e-mail: HR@nukissiorfiit.gl eller +299 349500.

Om Nukissiorfiit

Nukissiorfiit forsyner hele Grønland med el, vand og varme. Sammen arbejder vi hele tiden at på skabe omkostningseffektive og bæredygtige løsninger til gavn for vores kunder. I 2020 var 70 % af vores afsætning til el, vand og varme fra vedvarende energi. Frem mod 2030 arbejder vi for 100 % vedvarende energi. I Nukissiorfiit har vi succes med at skabe de bedste rammer for alle 400 ansatte. Læs mere om os på www.nukissiorfiit.gl

Ansøgningsfrist: 5. december 2022

SØG DENNE STILLING