Gå til hovedindhold
77

Dette jobopslag er udløbet

ER DU VORES NYE PROJEKTLEDER PÅ HOVEDKONTORET I NUUK

Nukissiorfiits Projektkontor søger en kvalificeret projektleder, som kan arbejde i et tværgående felt mellem økonomi, jura, teknik og ledelse.

 

Nukissiorfiit har løbende betydelige anlægsprojekter, der skal sikre en regelmæssig opdatering/udskiftning af vores anlæg, herunder sikre en høj grad af forsyningssikkerhed i hele landet. Anlægsopgaverne varierer fra ledningsnet for el, vand og varme, kraftvarmeværker, vandkraftværker og vandværker og omfatter både renovering såvel som nybygning og byggemodning. Opgaverne skal desuden koordineres i forhold til et tværoffentligt og samfundsøkonomisk perspektiv.  

 

Vi søger en kollega der har:

 

  • En videregående uddannelse
  • En projektlederuddannelse/certificering
  • Teknisk forståelse og projektledererfaring
  • Sans for økonomistyring
  • Gode kommunikations- og formidlingsegenskaber
  • Gode koordineringsevner og overblik

 

Det vil være en fordel, at du har kendskab til AP 95 og erfaring med forsyningsanlæg.

 

Du vil blive ansæt i projektkontoret under projektchefen og refererer i projektsammenhæng til en styregruppeformand som ofte vil være den lokale distriktschef. Du skal varetage den daglige ledelse af de tildelte projektgrupper, med medarbejdere fordelt over hele Grønland.  Desuden skal du sørge for udfærdigelse af de nødvendige tilrettelæggelser og beslutningsgrundlag i projekterne.

 

Vi kan tilbyde

 

  • En arbejdsplads præget af professionalisme og en engageret virksomhedskultur.
  • Et spændende job, med høj grad af egenkontrol og medbestemmelse samt mulighed for at på virke den daglige opgaveløsning.
  • Et dynamisk arbejdsmiljø, hvor du får mulighed for at udvikle dig personligt og fagligt.
  • Et godt fællesskab hvor vi har fokus på arbejdsglæde.  

 

Ansættelsesforhold

Løn- og ansættelsesforhold, sker i henhold til gældende overenskomst mellem Grønlands Landsstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation. Stillingen er med 3 måneders prøvetid.

 

Bolig
Der kan til stillingen anvises umøbleret personalebolig efter de til enhver tid gældende regler. Husleje og depositum betales efter de til enhver tid gældende regler for den anviste bolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Husleje og boligstandard kan variere afhængigt af boligens alder, ejerforhold mv. Der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig, hvorfor der kan ske indkvartering vakant, herunder også i mindre bofællesskaber eller hotellejligheder, for hvilket der sker beskatning.

 

Der ydes fri til/og fratrædelsesrejse og bohaveflytning ved ansættelsen, og efter 3 års sammenhængende ansættelse betales hjemrejse for husstanden inkl. børn under 18 år. Såfremt en ansøger allerede har anvist personalebolig gennem ansættelse i Selvstyret bibeholdes retten til personaleboligen.

 

Vil du vide mere?

Nærmere oplysninger vedr. stillingens indhold stiles til projektchef Ole Ziemer på mail: olzi@nukissiorfiit.gl eller på tlf.: (+299) 34 95 80/ (+299) 58 88 80. Spørgsmål af mere generel karakter kan stiles til HR-afdelingen på mail: HR@nukissiorfiit.gl eller på tlf.: (+299) 34 95 00  

 

Ansættelsessamtaler afholdes løbende.

 

For mere information om Nukissiorfiit, klik ind på www.nukissiorfiit.gl

 

Venligst oplyst hvor du har set stillingsopslaget.

 

Nukissiorfiit arbejder med at forsyne hele Grønland med el, vand og varme. Derudover søger vi hele tiden at skabe omkostningseffektive og bæredygtige løsninger til gavn for vores kunder. Vi ved, at vi har et stort samfundsansvar, og er fokuserede på at leve op til det. Foruden den daglige drift arbejder vi med videreudvikling og optimering af den vedvarende energiforsyning samt forbedring og udbygning af drikkevandsforsyningen.

 

Ansøgningsfrist: 10. december 2019

SØG DENNE STILLING