Gå til hovedindhold
86

Dette jobopslag er udløbet

ELEKTRIKER TIL QAQORTOQ

Nukissiorfiit, distrikt Kujalleq, søger en Elektriker til drift og vedligehold af El-distributionsnettet i Qaqortoq.  Elektrikeren skal, sammen med øvrige medarbejdere, medvirke til drift, optimering og udvikling af El-distributionsnettet og aktivt skabe et godt samarbejde internt i teamet i Narsaq og på tværs distriktet og virksomheden. Elektrikerens nærmeste foresatte er Driftsansvarlig Teamleder i Qaqortoq.

 

Arbejds- og ansvarsområder

Elektrikeren bidrager til, at interne procedurer løbende udvikles og følges, samt at gældende lovgivning overholdes på alle områder.

Elektrikeren skal varetage:

 • Vedligehold af El-distributionsnet og transformerstationer.
 • Vedligehold af elinstallationer på el- vandværk.
 • Vedligehold af byens gadebelysning.
 • Diverse ad-hoc opgaver indenfor el- området.
 • Aflæsning, lukninger/genåbninger af målere.
 • Registrering samt op- og nedtagning af målere.
 • Indrapportering af driftsdata for linieafdelingen.
 • Indregistrering af anlægsdata og dokumentation i Arcgis for linieafdeling.

 

Vi søger en kollega, der:

 • Vil indgå i vagten efter behov.
 • Uddannelse som koblingsperson, evt. uddannelse som koblingsleder
 • Samarbejdsvillig.
 • Være en loyal og stabil medarbejder.
 • Tænke selvstændigt og konstruktivt.

 

Vi kan tilbyde dig:

 • Et spændende job med ansvar, hvor vi arbejder sammen som et dynamisk team
 • Et inspirerende og positivt arbejdsmiljø med mulighed for grundig introduktion og indføring i arbejdsopgaverne
 • En arbejdsplads i udvikling med gode muligheder for personlig og faglig udvikling
 • Gode uddannelses- og kursusmuligheder
 • Gode ansættelsesforhold

 

Ansættelsesforhold
Løn- og ansættelsesforhold, sker i henhold til gældende overenskomst mellem Grønlands Landsstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation. Stillingen er med 3 måneders prøvetid.

 

Bolig
Der kan til stillingen anvises umøbleret personalebolig efter de til enhver tid gældende regler. Husleje og depositum betales efter de til enhver tid gældende regler for den anviste bolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Husleje og boligstandard kan variere afhængigt af boligens alder, ejerforhold mv. Der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig, hvorfor der kan ske indkvartering vakant, herunder også i mindre bofællesskaber eller hotellejligheder, for hvilket der sker beskatning.

 

Der ydes fri til/og fratrædelsesrejse og bohaveflytning ved ansættelsen, og efter 3 års sammenhængende ansættelse betales hjemrejse for husstanden inkl. børn under 18 år. Såfremt en ansøger allerede har anvist personalebolig gennem ansættelse i Selvstyret bibeholdes retten til personaleboligen.

 

Nærmere oplysninger om stillingen kan stiles til:
Se www.nukissiorfiit.gl for yderligere information om Nukissiorfiit, idet nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til Driftsansvarlig teamleder Qaqortoq Jan Hagberg på tlf. nr. (+299) 64 78 20.  Andre spørgsmål af mere generel karakter stiles til HR-afdelingen: hr@nukissiorfiit.gl

 

Nukissiorfiit arbejder med at forsyne hele Grønland med el, vand og varme. Derudover søger vi hele tiden at skabe omkostningseffektive og bæredygtige løsninger til gavn for vores kunder. Vi ved, at vi har et stort samfundsansvar, og er fokuserede på at leve op til det. Foruden den daglige drift arbejder vi med videreudvikling og optimering af den vedvarende energiforsyning samt forbedring og udbygning af drikkevandsforsyningen.

 

SØG DENNE STILLING