Gå til hovedindhold
125

Dette jobopslag er udløbet

DRIFTSMEDARBEJDER TIL KANGAATSIAQ

Distrikt Aasiaat søger en Driftsmedarbejder til Kangaatsiaq.
Driftsmedarbejderen varetager opgaver efter formandens anvisninger og yder faglig rådgivning og støtte til medarbejdere i byen vedrørende produktion og distribution af el og vand, herunder drift, optimering og udvikling.

 

Arbejdsområde

 

Driftsmedarbejderen medvirker aktivt til at skabe et godt samarbejde internt i teamet i Kangaatsiaq og på tværs af bygder, distriktet og virksomheden.

Driftsmedarbejderen bidrager til, at interne procedurer løbende udvikles og følges, samt at gældende lovgivning overholdes på alle områder, i særdeleshed:

 

 • Sikkerheds- og myndighedskrav.
 • Faglig oplæring af medarbejdere vedrørende maskintekniske installationer og anlæg samt tilhørende udstyr og værktøjer.
 • Medvirker til oplæring af nye medarbejdere inden de indgår i vagten Kangaatsiaq.  
 • Medvirker til at opfylde og udvikle Nukissiorfiit Corporate Social Responsibility målsætninger.
 • Ad hoc opgaver efter formand Kangaatsiaq anvisninger.

 

Du forventes, at have:  

 

 • Elektriker, skibsmontør uddannelse eller anden relevant uddannelse herunder kendskab til SRO anlæg.
 • Selvstændighed såvel som evner til at arbejde i et team.
 • Kreativ og initiativrig, ser muligheder i stedet for begrænsninger.
 • Bopælspligt i Kangaatsiaq.
 • Indgå i vagtordning i Kangaatsiaq.
 • Være indstillet på en del rejse aktivitet såvel internt i distriktet som eksternt til øvrige distrikter og hovedkontoret i Nuuk.

 

Det er en fordel, hvis du:

 

 • Du taler og skriver grønlandsk og dansk.
 • Kørekort til bil.
 • Kendskab til EDB på bruger niveau.

 

Vi kan tilbyde dig

 

 • Et spændende job i et uformelt miljø, hvor vi arbejder sammen som et team.
 • Gode muligheder for at præge stillingens indhold.
 • Gode muligheder for personlig såvel som faglig udvikling.

 

Ansættelsesforhold

 

Løn- og ansættelsesforhold, sker i henhold til gældende overenskomst mellem Grønlands Landsstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation. Stillingen er med 3 måneders prøvetid.

 

Bolig

 

Der kan til stillingen anvises umøbleret personalebolig efter de til enhver tid gældende regler. Har du allerede personalebolig anvist gennem ansættelse i Selvstyret bibeholdes retten til den anviste bolig.  

 

Vil du vide mere?

 

Yderligere informationer kan stilles til Driftsansvarlig Teamleder Kangaatsiaq; Mads Lundblad på telefon nr.: (+299) 87 10 75. Spørgsmål af mere generel karakter bedes stilet til HR-afdelingen, hr@nukissiorfiit.gl eller Tlf. (+299) 34 95 00.

 

Venligst oplys hvor du har set annoncen.

 

Ansøgningsfrist: 9. oktober 2020

SØG DENNE STILLING