Gå til hovedindhold
168

Dette jobopslag er udløbet

DRIFTSANSVARLIG TEAMLEDER TIL UPERNAVIK

Har du lyst til at varetage en lederstilling, hvor du får lov til at udfolde dine evner og din teknisk faglighed på høj plan? Så er det dig, vi søger til stillingen som driftsansvarlig teamleder i Upernavik!

 

Du kommer til at have ansvar for driften af Nukissiorfiits energi- og drikkevandsforsyning i Upernavik og dens bygder.

 

Det bliver din hverdag

Som driftsansvarlig teamleder refererer du til distriktschefen for Distrikt Avannaa. Du vil indgår i distriktets ledergruppe og får ansvaret for ca. 35 medarbejdere og en skibsmontørlærling. Du bliver en del af en arbejdsplads som er præget af professionalisme og en engageret virksomhedskultur. Du får høj grad af medbestemmelse og mulighed for at påvirke og planlægge det daglige arbejde og ikke mindst, bliver du en del af et godt fællesskab, hvor vi har fokus på arbejdsglæde.

Dine hovedopgaver bliver bl.a.:

• Driftsplanlægning og opfølgning med rapportering af drifts- og vedligeholdelsesdata.

• Drift og vedligeholdelse af Nukissiorfiit bygninger, samt støtte til øvrige byer og bygder i distriktet.

• Ansvarlig for indkøb til drift og lager.

• Kompetenceudvikling af dine medarbejdere og tilsyn med produktionsfaciliteter under dit ansvarsområde.

• Planlægning og projektering i samarbejde med projektkoordinator af anlægsopgaver og tilsyn i udførelsesfasen.

• Budgetlægning og- opfølgning i samarbejde med distriktschefen.

 

Det vi leder efter

For at bestride stillingen som Driftsansvarlig teamleder, forestiller vi os, at du har en struktureret arbejdsform med sans for detaljens betydning. At du er administrativ stærk og har økonomisk forståelse. At du kan koordinere de faglige ressourcer i de underliggende afdelinger og selvstændig får løst de administrative opgaver. Ligesom du:

• Har en relevant teknisk uddannelsesbaggrund, f. eks. som ingeniør, maskinmester eller elinstallatør.

• Har kendskab til SRO-anlæg samt drift og vedligeholdelse af el-net.

• Har gode IT kundskaber.

• Det er en stor fordel hvis du er dobbeltsproget, grønlandsk og dansk både mundtligt og skriftligt.

• Gerne har ledelseserfaring.

 

Det vi tilbyder dig

Løn- og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst mellem Grønlands Landsstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

 

Stillingen er med 3 måneders prøvetid.

 

Bolig

Der kan til stillingen anvises umøbleret personalebolig efter de til enhver tid gældende regler. Husleje og depositum betales efter de til enhver tid gældende regler for den anviste bolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Husleje og boligstandard kan variere afhængigt af boligens alder, ejerforhold mv. Der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig, hvorfor der kan ske indkvartering vakant, herunder også i mindre bofællesskaber eller hotellejligheder, for hvilket der sker beskatning.

Der ydes fri til/og fratrædelsesrejse og bohaveflytning ved ansættelsen, og efter 3 års sammenhængende ansættelse betales hjemrejse for husstanden inkl. børn under 18 år.

Såfremt en ansøger allerede har anvist personalebolig gennem ansættelse i Selvstyret bibeholdes retten til personaleboligen.

Tiltrædelse snarest muligt eller efter aftale.

 

Vil du vide mere?

Yderligere spørgsmål om stillingen kan fås ved henvendelse til Distriktschefen for Avannaa Ole Karl Poulsen, Tlf. +299 52 54 04, mail: olpo@nukissiorfiit.gl. Spørgsmål af mere generel karakter stiles til HR-afdelingen: hr@nukissiorfiit.gl

 

Om Nukissiorfiit

Nukissiorfiit forsyner hele Grønland med el, vand og varme. Sammen arbejder vi hele tiden at på skabe omkostningseffektive og bæredygtige løsninger til gavn for vores kunder. I 2020 var 70 % af vores afsætning til el, vand og varme fra vedvarende energi. Frem mod 2030 arbejder vi for 100 % vedvarende energi. I Nukissiorfiit har vi succes med at skabe de bedste rammer for alle 400 ansatte. Læs mere om os på www.nukissiorfiit.gl

 

 

 

Ansøgningsfrist: 27. oktober 2022

SØG DENNE STILLING