Gå til hovedindhold
168

Dette jobopslag er udløbet

DISTRIKT DISKO AASIAAT SØGER DRIFTSMEDARBEJDER TIL ELVÆRKET

Du varetager opgaver efter Formand for Elværkets anvisninger og yder faglige rådgivning og støtte til øvrige medarbejdere i Aasiaat, herunder drift, optimering og udvikling.

Du medvirker aktivt til at skabe et godt samarbejde internt i teamet i Aasiaat og på tværs af bygder, distriktet og virksomheden.

 

Du bidrager til, at interne procedurer løbende udvikles og følges, samt at gældende lovgivning overholdes på alle områder, i særdeleshed:

• Sikkerheds- og myndighedskrav.

• Faglig oplæring af medarbejdere vedrørende maskintekniske installationer og anlæg samt tilhørende udstyr og værktøjer.

• Medvirker til oplæring af nye medarbejdere inden de indgår i vagtposten i Aasiaat.

• Medvirker til at opfylde og udvikle Nukissiorfiit Corporate Social Responsibility målsætninger.

• Ad hoc opgaver efter formand Aasiaat anvisninger.

 

Du forventes, at du er:

• Uddannet som maskinist, skibsmontør eller anden relevant uddannelse herunder kendskab til SRO anlæg.

• Selvstændighed såvel som evner til at arbejde i et team.

• Kreativ og initiativrig, ser muligheder i stedet for begrænsninger.

 

Derudover har du bopælspligt i Aasiaat, ligesom du skal indgå i vagtposen i byen samt være indstillet på en del rejseaktivitet såvel internet i distriktet som eksternt til øvrige distrikter og hovedkontoret i Nuuk.

 

Det er en fordel, hvis du:

• Taler og skriver grønlandsk og dansk.

• Har bilkørekort

• Har kendskab til IT på bruger niveau.

 

Vi kan tilbyde dig

• Et spændende job i et uformelt miljø, hvor vi arbejder sammen som et team.

• Gode muligheder for at præge stillingens indhold.

• Gode muligheder for personlig såvel som faglig udvikling.

 

Ansættelsesforhold

Løn- og ansættelsesforhold, sker i henhold til gældende overenskomst mellem Grønlands Landsstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation. Stillingen er med 3 måneders prøvetid.

 

Bolig

Der kan til stillingen anvises umøbleret personalebolig efter de til enhver tid gældende regler.

Der ydes fri til/og fratrædelsesrejse og bohaveflytning ved ansættelsen, og efter 3 års sammenhængende ansættelse betales hjemrejse for husstanden inkl. børn under 18 år. Såfremt en ansøger allerede har anvist personalebolig gennem ansættelse i Selvstyret bibeholdes retten til personaleboligen.

 

Vil du vide mere?

Yderligere information vedr. særlige arbejds- og ansvarsområder kan fås ved henvendelse til Ovenguaq Lyberth, Konstitueret Distriktchef, Nukissiorfiit, på tlf. nr. (+299) 894847, eller mob. Nr. 536267. Andre spørgsmål af mere generel karakter stiles til HR-afdelingen: hr-afdelingen@nukissiorfiit.gl

Ansøgningsfrist: 20. oktober 2022

SØG DENNE STILLING